Author Archives: michal

Premiére, ministři, obviňuji vás, selhali jste!

Pane Andreji Babiši, premiére České republiky a předsedo Rady vlády pro zdravotní rizika, která je zodpovědná za řízení protiepidemických opatření v celé zemi.

Pane Adame Vojtěchu, bývalý ministře zdravotnictví, přímo zodpovědný za většinu epidemických opatření a Chytrou karanténu, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Jane Hamáčku, 1. místopředsedo vlády České republiky a ministře vnitra, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Lubomíre Metnare, ministře obrany, pane Jiří Běhounku, předsedo Asociace krajů a hejtmane kraje Vysočina, pane Vladimíre Dzurillo, vládní zmocněnče pro IT a digitalizaci, pane Romane Prymulo, vládní zmocněnče pro pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a pane Davide Šmehlíku, náměstku ředitele VZP, členové Rady vlády pro zdravotní rizika.

Členové Rady vlády pro zdravotní rizika

Členové Integrovaného centrálního řídícího týmu

Téměř celý svět byl na jaře 2020 překvapen epidemií COVID-19. Vy jste neváhali, dali jste na upozornění odborníků a nepopulárními kroky, s obrovskými ekonomickými a společenskými náklady jste zabránili velkému rozšíření nemoci do české populace.

Za nezištné pomoci stovek tisíc občanů a desítek tisíc firem si lidé pomohli ušít roušky, vyrobit dezinfekci a zabránit komunitnímu šíření nemoci. Za pomoci odborníků a firem se podařilo sestavit základní strukturu Chytré karantény, kterou bylo potřeba nutné dále rozvinout podle zkušeností z první vlny a mnoha doporučení zúčastněných odborníků. Podařilo se vám za velmi krátkou digitalizovat testování a trasování, integrovat mnoho zdravotnických subjektů do společného IT světa. To vše je velký úspěch a obrovské množství práce.  

Tento úspěch i obrovská energie všech a nouzový stav vykoupený propadem ekonomiky, byl nenávratně poškozen vedením českého státu. Vaším vedením. Nikoliv kvůli vnějším objektivním příčinám, ale z důvodů malicherných, populistických a nízkých. Z důvodů osobních politických zájmů.  

Andreji Babiši, obžalovávám Vás, že jste vědomě a úmyslně lhal všem občanům o skutečném rozsahu epidemie COVID v září 2020, zlehčoval nebezpečnost nemoci COVID-19 a bagatelizoval nárůsty nemocných účelově vybranými statistikami a to z ubohého důvodu – abyste v médiích vypadal jako bezchybný, vítězný vůdce.  

Andreji Babiši, obviňuji Vás, že jste kvůli osobnímu prospěchu zničil důvěru občanů ve stát a vládu České republiky a podpořil tak šíření dezinterpretačních fake news mezi občany. 

Andreji Babiši a členové Rady vlády pro zdravotní rizika, žaluji Vás, že jste se opakovaně v červenci, srpnu a září tohoto roku dopustili úmyslnéno podcenění epidemie COVID, a to přes opakovaná varování odborníků, přes rostoucí počty nakažených a nemocných. Neodvážili jste se zavést jednoduchá opatření, a to z malicherných populistických důvodů lepšího mediálního obrazu před volbami. 

Adame Vojtěchu, obviňuji Vás ze špatných rozhodnutí, která způsobila nedostatečnou kapacitu testování a trasování Chytré karantény. Přes jasná doporučení odborníků navrhujících nutné kroky, které by zajistily transformaci hygienických stanic, jste váhal až do září 2020, namísto jejich provedení v dostatečném předstihu v květnu a červnu.  

Adame Vojtěchu, obžalovávám Vás z tajení zásadních epidemiologických dat a dat Chytré karantény před lékaři, nemocnicemi a veřejností a to z malicherných důvodů – s cílem zakrýt nedostatky systému a své vlastní chyby a omezit veřejnou kontrolu.  

Andreji Babiši, Adame Vojtěchu, Vladimíre Dzurillo a hlavní hygieničko Jarmilo Rážová, obžalovávám vás za opakovanou manažerskou neschopnost a falešnou loajalitu. Ani po dvou zásadních varování o nízké výkonnosti a kapacitě hygienických stanic (Karviná v červnu 2020 a Techtle Mechtle v červenci 2020) jste nezajistili transformaci KHS, ignorovali jste varovné signály z denně dostupných dat, ignorovali jste doporučení expertů a potřebné kroky realizovali až pod tlakem prudce se šířící epidemie.  

Ladislave Dušku, řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky, obviňuji Vás z úmyslného a svévolného utajování podrobných informací před odbornou i laickou veřejností.  

Obžalovávám vás za nedostatek loajality občanům České republiky a odvahu nás otevřeně a úplně informovat o skutečném stavu vaší práce, když jste upřednostnili svůj mediální obraz před zdravím lidí. 

Paní Rážová a pánové BabišiVojtěchu, Hamáčku, Metnare, Dzurillo, Běhounku, Prymulo, Šmehlíku, Dušku, vy jste přímo zodpovědní za aktuální epidemickou situaci v České republice. Vy jste přímo zodpovědní za funkčnost a nedostatečnou kapacitu Chytré karantény. Neprokázali jste dostatek schopnosti, rozvahy a odvahy provést stát a český národ touto krizí.

Jste zodpovědní za to, že jste promrhali náskok, peníze, energii a důvěru lidí z jara 2020.

Jste zodpovědní za to, že za pouhé dva dny října (6. a 7. 10) je více nakažených osob, než za celou první jarní vlnu koronaviru. 

Jste zodpovědní za to, že od září 2020, za měsíc a jedne týden, zemřelo více Čechů, než za první 3 měsíce jarní vlny koronaviru.

Selhali jste a zklamali jste občany České republiky.


Mnoho lidí mě oslovilo, že by tento text chtěli podpořit svým podpisem. Můžete zde: https://www.petice.com/premiere_obvinuji_vas_selhal_jste.

Pocity Marka Prchala

Najít jedinou mediálně známou postavu PR týmu Andreje Babiše nedá moc práce. Díky „slavné“ puse na tiskovce po vítězných parlamentních volbách v roce 2017 je to jednoznačně Marek Prchal. Pusu mimochodem dostal hlavně za předvolební kampaň „ukradené lithium“, o čemž ještě bude řeč. Dalšími spin doktory a manipulátory veřejného mínění jsou spolu s ním Vladimír Vořechovský, Lucie Kubovičová, Marek Hanč a Petr Topinka. Jsou to nejbližší spolupracovníci premiéra.

Před pár dny vyšel v Respektu o Marku Prchalovi článek. Autoři vyšli z rozhovoru s ním a s lidmi v jeho okolí. O názorech Marka Prchala si můžeme udělat obrázek z ukázky:

„Nad otázkou, zda ví o nějakých hodnotách, které jsou pro něj nepřekročitelné, kam si položil hranici, pro koho by nepracoval, se chvíli zamyslí. ‚Hodnoty? Tak bych to neřekl, že nemůžu jít přes své hodnoty, ale rozhodně nemůžu jít přes své pocity. Musím mít z člověka dobrý pocit, to je pro mě důležité,‘ říká. s tím, že by nepracoval pro někoho, kdo ho nebaví.“

Fascinaci silnou osobností mu těžko vyčítat. Ale zkusme přece jen zmapovat skutečné hranice jeho hodnotového žebříčku a osobní zábavnosti.

Udolání politického protivníka (ČSSD) smyšlenou kauzou tzv. ukradeného lithia v rámci předvolebního boje jistě zůstává v bezpečné zóně zábavnosti nejen Marka Prchala, ale i většiny politických spin doktorů. Že se primárním zdrojem této informace stal ruský dezinformační server Aeronet, na nějž již v roce 2014 upozornila BIS jako na zdroj nebezpečné ruské propagandy, by ale nejspíš přece jen pár lidí zastavilo.

Mediální obhajoba Andreje Babiše ve věci Čapího hnízda, daňových úniků či členství v StB je základní důkaz loajality vůči zaměstnavateli a k této práci patří. Co ale jednostranné, účelové a bez jediného tvrzení opakované tvrzení o zmanipulované justici a mafiánských policistech? Je neustálé snižování důvěry v policii a justici z úst premiéra – které věří více než třetina obyvatel –  jen kvůli jeho osobním problémům stále zábava?

Podobné hry rozehráva PR team premiéra i vůči EU při vyšetřování dotačních podvodů. EU to snese, u nás je zvyklá i na horší útoky. 

Z mnoha mediálních manipulací mi v paměti utkvěla ta nejodpornější. V rozhovoru pro Právo 15.9.2018 premiér prohlásil a poté mnohokrát zopakoval, že ČR nepřijme ani jediného sirotka ze zemí, kde se válčí. ANI JEDNOHO! Odpornější a bezohlednější postoj v civilizovaném světě těžko najít.

Následná mediální obhajoba z pera Prchala, Vořechovského, Kubovičové a Hanče byla jednoduše odpudivá. Naznačím jen klíčová slova: “proč Šojdrová nepomohla v 2015”, “já myslím že by tu nebyli šťastné”,”nikdo neví kdo je sirotek”, “starejme se o vlastní sirotky”

PS: a v roce 2019 jim vezměme 2 mld korun ze sociálních peněz.

Odmítnutí pomoci bezbranným dětem už je za jakoukoliv myslitelnou hranicí pro většinu lidí. My teď ale víme, že pro Marka Prchala a Babišův PR team je to zcela OK a vyřešit tento “mediální problém” byla výzva a zábava.

K sirotkům mám i osobní zkušenost ze zákulisí práce Marka Prchala. Kauzu jsem sám negativně komentoval a mělo to slušný dosah

To neušlo Markovi Prchalovi a pozval mě na kafe. Známe se asi 6 let a občas se po některé z mých kritik Babiše potkáme. I tentokrát – v pondělí v Kotvě, tehdejším štábu Ano – si Marek na mě zkoušel některé z připravovaných argumentů. Jelikož jsem ty samé argumenty v následujícím týdnu viděl v médiích, nemám pochyby o tom, že šlo o zkoušku. Jeden z připravovaných mediálních argumentů mě svou podlostí šokoval.

Tehdy si na mě totiž mimo jiné testoval, jak by se můj pohled změnil, pokud by renomovaná nezisková organizace podpořila tvrzení Babiše. Proč se ptal zrovna na tohle, jsem pochopil, když Páteční Lidové noviny z 19.9.2018 uveřejnily komentář Taťjany Horákové, ředitelky neexistující organizace Mezinárodního dětského kříže, který byl zcela na straně Babiše a obhajoval nepřijímání sirotků. Za dvě hodiny po stovkách upozornění na falešnou identitu osoby i organizace noviny komentář stáhly a přiznaly, že jej dostaly přímo z úřadu Vlády a bez ověření vydaly.

V textu falešné humanitární neziskovky jsem našel několik slovních spojení, která do té doby ve veřejném prostoru nikde nepadla, zazněla pouze v mém rozhovoru s Markem Prchalem 5 dní předtím.

Proto jsem teď velmi dobře pochopil větu z Respektu, kde Marek říká

Tak bych to neřekl, že nemůžu jít přes své hodnoty, ale rozhodně nemůžu jít přes své pocity. Musím mít z člověka dobrý pocit, to je pro mě důležité. Nepracoval bych pro toho, kdo mě nebaví.”

Když to srovnám s tehdejším děním kolem sirotků, je jedna věc naprosto jasná: Babišův team a Marek osobně žádné morální hranice nemá a pocit z trpících dětí měl evidentně dobrý. A hlavně je to zábava!

Tagged ,

Obsah Hlídače státu přehledně na vlastní stránce, v článku či blogu. Kdekoliv

Jak přidat obsah z Hlídače státu do vlastní stránky? Obyčejný odkaz často nestačí. Facebook, Twitter, Instagram a spousta dalších služeb umožňují vložit příspěvek přímo do cizí stránky.

A nyní totéž umožňuje i Hlídač státu.

Je to snadné. Slouží k tomu fialové tlačítko sdílení na některých stránkách Hlídače státu, například na profilovce firem a úřadů (kompletní seznam najdete v textu o kousek dál).


Tlačítko sdílení

Otevře se náhled a současně zde najdete krátký kus kódu, který stačí vložit do vlastní stránky či článku.


Kód do stránky na sdílení

Takový kód vypadá přibližně takto, liší se podle sdílené stránky či požadované šířky okna.

<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/f6d7j?width=500' type='text/javascript'></script> <div id='f6d7j' style='width:500px' widget-page='/subjekt/00006947'></div>

Pokud ho budete vkládat například do článku ve WordPress, kód vložte do HTML kódu. Ve Wordpressu 1-4.x je to záložka HTML v Editoru. V novém WordPress 5.x s novým editorem je to blok Custom HTML.

WordPress plugin

WordPress umožňuje i pohodlnější vkládání, pomocí shortcode. Musíte si ale nainstalovat plugin Hlídače státu do WordPressu. Pak výše uvedený kód ve WP vypadá takto jednoduše:

Takovému kódu do stránky se někdy také říká z angličtiny Widget nebo Control.

Obsah Hlídače ve stránce

Výsledek přímo ve stránce vypadá takto:

Takovému kódu do stránky se někdy také říká z angličtiny Widget nebo Control.

Jednoduché, že?

Do vlastní stránky můžete vložit (k lednu 2019) kód pro libovolnou osobu (např. Andrej Babiš), libovolnou firmu (např. ČSOB), libovolný úřad (např. Ministerstvo financí), libovolnou smlouvu a libovolnou veřejnou zakázku.

Ukázka pro osobu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/osoba/andrej-babis'></div>

Ukázka pro firmu

Použitý kód:

<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/subjekt/00001350'></div>

Ukázka pro úřad či státem vlastněnou firmu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/Subjekt/27661989'></div>

Ukázka pro smlouvu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/Detail/5620039'></div>

Ukázka pro zakázku

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l6cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l6cwj" style="width: 500px;" widget-page='/verejnezakazky/zakazka/D7CA7CBCF060EEB0B9A412C1B03949A0'></div>

Ukázka pro grafy z reportů

Toto zatím funguje jen pro některé reporty a grafy, pouze tam, kde je tlačítko

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/vyttu?width=500' type='text/javascript'></script> <div id='vyttu' style='width:500px' widget-page='/porovnat?ico=70890650,70888337,70891168,70890749,70889546,70891508,70890692,60609460,70892822,70890366,70891095,70892156,70891320&title=Porovn%C3%A1n%C3%AD%20krajsk%C3%BDch%20%C3%BA%C5%99ad%C5%AF&part=5'></div>

Předseda dozorčí rady Operator ICT a.s.

Formálně jsem se 19.12.2018 stal členem dozorčí rady Operatora ICT, první zasedání jsme měli dnes. Dnes jsem byl také zvolen předsedou dozorčí rady Operator ICT a.s.

Jak k tomu došlo?

Smart City a elektronizace státní správy jsou ze strategického i technického hlediska podobné disciplíny s různými měřítky. Oběma tématy se již pár let zajímám, Operátor ICT a pražský magistrát jsou rozpočty i dosahem na úrovni běžného ministerstva. Již mnoho let vidím, že v oblasti Smart-city (a přizemněji ve správě IT) má Praha veliké rezervy (eufeimicky řečeno)-

Když Piráti vyhlásili výběrové řízení na tyto pozice, přihlásil jsem se a v konkurenci několika desítek lidí uspěl. Pro jistotu zdůrazňuji, že nejsem členem žádné politické strany a hlavním důvodem pro mou účast ve výberovém řízení byl důraz na odbornost.

 

Můj osobní cíl v dozorčí radě

Po celou dobu existence sleduji plány, činy a realizované smlouvy Operator ICT a zejména strategické směřování a z ní realizované aktivity v 2016-2018 nepovažuji správné.

Smart City je populární buzzword, ve skutečnosti to znamená změnu přemýšlení a změnu řízení města (turnaroud management), průběžnou inovaci a otevřené řízení na základě tvrdých dat.

Smart City neznamená nabíječky v lavičkách či pár košů za 10 mil. Kč.

Smart City znamená rozhodování občanů a řízení managementu města na základě dat (nikoliv pocitů). Znamená stanovení dlouhodobých a kratkodobých cílů a KPI pro jednotlivé oblasti života. Na základě toho stanovení nástrojů a změn, jejich průběžné sledování, hodnocení KPI a průběžná úprava procesů řízení města.

Důležitým faktorem je zpřístupnění stejných informací občanům a firmám a umožnit jejich lepší rozhodování na základě stejných dat. Je to také základ transparentnosti a veřejné kontroly.

Operátor ICT je servisní firma, která má pro Prahu tyto vize Smart City udržovat a realizovat. Má fungovat také jako odborný a konzultační prvek v této oblasti pro Prahu, radu, zastupitele a veřejnost. A pokud se tak magistrát rozhodne, fungovat pro Prahu také jako “servisní IT firma”. Což se vzhledem ke stavu magistrátního odboru informatiky nabízí.

Dozorčí rada má v Operátor ICT primárně kontrolní, nevýkonnou roli. Výkonnou roli zastává představenstvo (zodpovědné akcionáři a dozorčí radě) a management.

Mým cílem je důsledně kontrolovat management, že se chová v souladu se zákonem (zejména řádné veřejné soutěže), že se chová v souladu se strategií Prahy o oblasti IT a Smart City.

Druhým cílem je pomoci managementu s realizací cílů Smart CIty sdílením mého know- how a zkušeností. Nechci být managementu pouze “kontrolním drábem či kritikem”, ale i pomocníkem a partnerem. Stejnou roli chci neformálně mít i vůči magistrátu – propojit obě organizace a pomoci definovat vzájemnou roli magistrátu (tvůrci a nositelé Smart City vize) a Operátora ICT (jeden z realizátorů). A vhodným způsobem pomocí změnit (nejen rozhodovací) procesy magistrátu na moderní úřad. (např. alá Vídeň)

Třetím cílem je zajistit maximální transparetnost a otevřenost celé společnosti Operator ICT včetně dozorčí rady, a to i nad rázec zákona. Věřím tomu, že transparentnost a veřejná kontrola jsou nejlepší prevencí korupčního chování

 

Budoucnost ukáže, jak moc ambiciózní cíle jsem měl.


Níže je má smlouva jako člena dozorčí rady s Operátorem ICT (vzor a parametry smlouvy určili a schválili pražští zastupitelé v prosinci 2018. My neměli možnost její textaci jakkoliv měnit).

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENADOZORČÍ RADY

Smluvní strany:

Operátor ICT, a.s.

IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)

 

a

 

pan                  Michal Bláha

……..
(dále jen „Člen dozorčí rady“)

 

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto smlouvu o výkonu funkce

(dále jen „Smlouva“)

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1    Společnost prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2     Člen dozorčí rady prohlašuje, že je fyzickou osobou s plnou svéprávností podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3     Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že byl řádně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti dne 18.12.2018 (ke dni 19.12.2018).

1.4     Člen dozorčí rady se zavazuje tuto funkci pro Společnost vykonávat za podmínek stanovených touto Smlouvou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

2.1     Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Člena dozorčí rady vůči Společnosti při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

 

 1. PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY A ČLENA DOZORČÍ RADY

 

3.1     Člen dozorčí rady je členem kontrolního orgánu Společnosti nesoucí název dozorčí rada. Působností dozorčí rady Společnosti je zejména dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

3.2     Obsahem činnosti Člena dozorčí rady při výkonu jeho funkce je zejména:

3.2.1      účast na zasedáních dozorčí rady a podílení se na rozhodování dozorčí rady ve věcech, které jsou stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích nebo jiným obecně závazným právním předpisem svěřeny do pravomoci dozorčí rady;

3.2.2    podílení se na kontrolních a ostatních činnostech, které přísluší na základě stanov Společnosti nebo zákona o obchodních korporacích dozorčí radě;

3.2.3    odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech Společnosti, zajišťování podkladů pro tato jednání;

3.2.4    posuzování strategických a operativních návrhů řízení Společnosti, sledující zabezpečení efektivního zhodnocování základního kapitálu a příznivého hospodářského výsledku Společnosti;

3.2.5    posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních a organizačních, jakož i dalších dokumentů, orientujících Společnost žádoucím směrem.

 

 1. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

 

4.1     Za výkon funkce náleží Členu dozorčí rady měsíční hrubá odměna ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Pokud člen dozorčí rady zároveň zastává pozici předsedy, náleží mu za výkon funkce měsíční hrubá odměna ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých). Byl-li člen představenstva zvolen předsedou v průběhu měsíce, nebo došlo-li k jeho odvolání z této pozice v průběhu měsíce, náleží mu stanovená odměna za tyto měsíce v plné výši, odměna tak nebude alikvotně krácena.

4.2     Měsíční odměna je splatná vždy nejpozději patnáctý (15.) den v měsíci následujícím po měsíci, v němž na odměnu vznikl Členu dozorčí rady nárok, a to na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.3     Jiné plnění náleží Členu dozorčí rady, pokud tak stanoví právní předpis nebo vnitřní předpisy Společnosti, jsou-li schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti.

4.4     Valná hromada Společnosti, resp. jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti, může kdykoliv rozhodnout o mimořádné odměně Člena dozorčí rady, zejména v případě příznivého výsledku hospodaření Společnosti. V takovém případě je mimořádná odměna Člena dozorčí rady splatná do třiceti (30) dnů od rozhodnutí valné hromady Společnosti, resp. jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, na bankovní účet Člena dozorčí rady, který je uvedený na titulní straně této Smlouvy.

4.5     Za účelem zajištění náležitého výkonu funkce poskytne Společnost Členu dozorčí rady rovněž nefinanční odměnu ve formě úhrady pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady, a to v souvislosti s pojistnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a příslušným pojistitelem.

 

 1. NÁHRADA NÁKLADŮ A JINÁ MATERIÁLNÍ PLNĚNÍ

 

5.1     Společnost se zavazuje uhradit Členu dozorčí rady hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních dozorčí rady. Tyto hotové výdaje je povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.

5.2     Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady v prostorách sídla Společnosti. Při nezbytných služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady poskytne Společnost členu dozorčí rady náhrady cestovních výdajů ve smyslu ustanovení § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Výši náhrad stanoví Společnost před konáním cesty.

5.3     Společnost se dále zavazuje hradit Členu dozorčí rady přiměřené náklady na právní zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti nárokům nebo řízením, které vznikly nebo byly iniciovány v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady, přičemž se může jednat zejména o přiměřené náklady právního zastoupení, které vznikly Členu dozorčí rady v důsledku obrany proti:

5.3.1      nárokům třetích osob, které vznikly v důsledku porušení zákonné povinnosti Člena dozorčí rady;

5.3.2      nárokům Společnosti, které vznikly v důsledku porušení povinnosti Člena dozorčí rady; nebo

5.3.3      trestním nebo obdobným řízením vedeným proti Členu dozorčí rady v souvislosti s výkonem jeho funkce,

a to i v případech, kdy tyto přiměřené náklady právního zastoupení nebudou uhrazeny pojistitelem na základě pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Členem dozorčí rady ve smyslu odst. 4.5 výše. Společnost má nárok na vrácení přiměřených nákladů na právní zastoupení uhrazených Členu orgánu Společnosti, bude-li pravomocným rozhodnutím soudu rozhodnuto o tom, že se Člen dozorčí rady dopustil úmyslného trestného činu vůči Společnosti, nebo bude-li pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu rozhodnutoo tom, že Člen orgánu sebe nebo třetí osobu svým jednáním úmyslně obohatil na úkor Společnosti.

5.4       Zastává-li Člen dozorčí rady pozici předsedy dozorčí rady, nahrazuje mu společnost náklady spojené s reprezentací a občerstvením v rámci aktivit společnosti (tzv. reprefond), a to ve výši maximálně 1 500,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Je-li Člen představenstva do své funkce zvolen v průběhu kalendářního měsíce, nebude mu tato částka krácena.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1     Člen dozorčí rady se zavazuje zejména:

6.1.1      řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti,

6.1.2      vykonávat svoji funkci v zájmu Společnosti a tuto činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře, tj. s povinností vykonávat svoji činnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí,

6.1.3      s péčí řádného hospodáře především posuzovat veškeré materiály a podklady, které mu budou v rámci jeho činnosti předloženy a v případě potřeby si vyžádat další materiály a podklady, které pro svou činnost potřebuje,

6.1.4      bez zbytečného odkladu činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná stanoviska a připomínky,

6.1.5       chránit dobré jméno Společnosti,

6.1.6       dodržovat zákaz konkurence stanovený zákonem,

6.1.7      dohlížet nad dodržováním právních a ostatních předpisů Společnosti a jejími zaměstnanci,

6.1.8      řádně hospodařit s prostředky Společnosti a ochraňovat majetek Společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Společnosti,

6.1.9      zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu,

6.1.10    informovat Společnost o veškerých důležitých změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádný výkon jeho funkce, případně na změnu pokynů Společnosti, a

6.1.11    bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti a případně valnou hromadu (pokud je to z hlediska právních předpisů nutné) o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, které by mohly mít vliv na výkon jeho funkce člena dozorčí rady.

6.2     Člen dozorčí rady je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze své funkce člena dozorčí rady osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání dozorčí rady.

6.3     Člen dozorčí rady je povinen ve smyslu § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích informovat dozorčí radu Společnosti, respektive valnou hromadu, nastane-li střet mezi jeho zájmy a zájmy Společnosti, respektive hodlá-li se Společností uzavřít smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

6.4     Člen dozorčí rady je povinen informovat dozorčí radu Společnosti o všech skutečnostech, o nichž získal povědomí, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost Společnosti a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku nebo pověsti (dobrém jménu) či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.

6.5      Společnost se zavazuje zejména:

6.5.1      vytvořit Členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a poskytovat mu veškeré informace, údaje a podklady nezbytné k výkonu jeho funkce, včetně zajištění příslušného školení a možnosti využívat v účelné míře služby externích poradců;

6.5.2      poskytovat Členu dozorčí rady bezplatně technické prostředky nutné k zajištění řádného výkonu funkce, pokud je to vhodné nebo účelné namísto náhrady nákladů vynaložených Členem dozorčí rady; a

6.5.3      řádně a v dohodnutých termínech poskytovat Členu dozorčí rady odměnu sjednanou v čl. 4 této Smlouvy jakož i materiální plnění dle čl. 5 této Smlouvy.

 1. UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

 

7.1       K ukončení výkonu funkce dochází způsobem a z důvodů určených právními předpisy a stanovami Společnosti.

7.2       V případech ukončení funkce člena dozorčí rady je Člen dozorčí rady povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž opomenutí by mohlo být Společnosti na újmu.

7.3     Do třiceti (30) dnů po ukončení výkonu funkce vrátí Člen dozorčí rady libovolnému členu dozorčí rady Společnosti:

7.3.1      veškeré doklady a písemnosti, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem funkce, všechny opisy, výpisy, kopie těchto dokladů a písemností, ledaže by již byly skartovány, jakož i nosiče pro záznam a přenos dat patřící Společnosti;

7.3.2      ostatní předměty, které mu byly poskytnuty v souvislosti s výkonem funkce, a to včetně případné dokumentace vztahující se k takovým předmětům.

 

8.ODPOVĚDNOST ČLENA DOZORČÍ RADY

 

8.1       V případě porušení právních povinností při výkonu působnosti člena dozorčí rady odpovídá Člen dozorčí rady Společnosti za škodu, kterou jí porušením způsobil.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 

9.1       Tato Smlouva byla schválena jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti dne 18.12.2018.

9.2       Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 19.12.2018. Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkce Člena dozorčí rady.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1     Člen dozorčí rady souhlasí s tím, že Společnost bude uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce včetně jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště a údajů o vzdělání a jeho pracovních výsledcích ve funkci, osobním statutu a odměnách, které se mu ročně skutečně vyplatí (dále jen “Údaje“), a to po dobu trvání této Smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností Společnosti.

 

10.2     Společnost je oprávněna použít Údaje za účelem evidence činností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.

10.3     Člen dozorčí rady má právo na přístup k Údajům, jejich opravu a likvidaci v souladu s platnými předpisy a zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně těchto údajů.

 

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1     Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy lze provádět výhradně na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě a schválené valnou hromadou Společnosti, resp. jediným akcionářem v působnosti valné hromady Společnosti.

11.2     Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) si ponechá Společnost a jeden (1) Člen dozorčí rady.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

 

 

 

Vyvojar.cz na prodej

Dělám si trochu pořádek na stole, v počitačích a v projektech. A Vyvojar.cz je jedna ze srdcovek, kterou musím pořešit.

Vyvojar.cz jsem založil kolem roku 1997 pod názvem a doménou developer.cz jako server pro Microsoft vývojáře.

Po mém odchodu ze SPRINXu v roce 2000 jsem záhy pochopil, jakou chybu jsem udělal, když jsem registraci developer.cz provedl na firemní účet. Náš rozchod s Jirkou Čápem nebyl idylický a Jirka se rozhodl si doménu ponechat a (jak je zpětně vidět) nikdy nevyužít na nic jiného, než redirect na firemní web.

Tak vznikl vyvojar.cz. Prvních 10 let jako přiměřeně opečovávaný obsahový server pro IT (historicky orientován více na Microsoft svět).

Bohužel poslední 5 let se projektu téměr nevěnuji, ač stále přináší zajímavé příjmy z reklamy a PR. Od roku 2002 do 2015 100-500.000 Kč/ročně. Od 2015 je reálně zastaven.

I proto jsem se nyní rozhodl server vyvojar.cz prodat.

Pro zájemce

Součástí prodeje je doména, a dle preferencií kupce i veškerý původní obsah, redakční systém a twitter účet @vyvojar.

Otázky a nabídky posílejte na michal@michalblaha.cz.

Smysluplné nabídky na partnerství, pronájem či jiné formy spolupráce můžete zasílat také, preferuji však úplný prodej.

Rozkaz zněl jasně, motorkář nesmí projet za žádnou cenu!

Kratší verze mého komentáře vyšla původně na iHned: https://nazory.ihned.cz/c7-66284870-ofaba-2a88c7ca873908a   


Soud, zatím nepravomocně, rozhodl o nevině policisty, který zastavil ujíždějícího motorkáře způsobem, který samotná policejní inspekce GIBS považovala za nesprávný. Policejní prezident i mnoho policistů vyjádřilo obviněnému policistovi podporu a varovali, že bude-li dosouzen, každý jejich kolega si příště rozmyslí, zda unikající pachatele zastavit.

Díky soudu se na veřejnost dostaly záběry samotné události i podrobnosti o celém zásahu. A je nutné říci, že soud neměl jednoduché rozhodování.

Jedna skupina hlasů jednoznačně podporuje postup policie. Zdůrazňuje nutnost a zákonnou povinnost zásahu, zastavení delikventa, ukončení jeho jízdy, která ohrožovala ostatní lidi. Zdůrazňují zejména fakt, že policie pachatele znala, jednalo o recidivistu už několikrát odsouzeného za řízení bez řidičského průkazu. Takový, zejména proto, že opakovaně ohrožuje ostatní rychlou jízdou, si zaslouží tvrdé potrestání.

Je tu ale i druhý pohled na stejnou situaci. Celá policejní honička trvala 30 minut, nebezpečné jízdy se tak přirozeně neúčastnil pouze jeden motocykl, ale i několik dalších policejních vozů. Postupujícím časem se honička stávala agresivnější a nebezpečnější. Každou minutou prudce rostlo ohrožení stovek lidí v okolních autech a ulicích, jak ze strany prchajícího, tak ze strany stíhajících policistů.

Honička vyvrcholila zastavením motocyklu. Videozáznam prokazatelně ukázal, že policie motorkáře sestřelila nečekaným výjezdem z protisměru, prakticky čelním nárazem. Motorkář měl na reakce a zastavení kolem jedné dvou sekund, odhadem 30 metrů, na nichž by bylo nemožné reagovat i při povolené rychlosti, natož při jejím překročení. Zastavení skončilo prudkým nárazem do boku vozu a vážným zraněním pachatele.

Malá odbočka. Je velmi varující, jak Policie ješte před uveřejněním videa velmi tendečně, přesněji řečeno lživě, celou situaci prezentovala veřejnosti. Upozornil na to mimo jiné Jan Vetyška

Policie prezentovala situace velmi nepřesně.

 • Původní tvrzení: “Auto stálo před ním” – z videa je zřejmé, že je to lež. Auto se zastavilo méně než 1s před nárazem
 • Původní tvrzení: Motorkář nepřibrzdil. Z videa je vidět, že brzdil intensivně, ale neměl nejmenší šanci dobrzdit. A nedobrzdil by ani z legální rychlosti.
 • Postavila auto viditelně. Z videa je vidět, že auto se vyřítilo v tunelu z protisměru, nečekaně a z pohledu prchajícího z poza zdi.

Těžkou otázkou, kterou soud řešil, byla adekvátnost reakce. Soud postup policisty posoudil jako adekvátní. Musím se přiznat, že jsem nad tímto rozhodnutím v rozpacích. Otevírá totiž závažnou otázku přiměřenosti zásahu.

Okolnosti tohoto zásahu – kontext – jsou pro rozhodování zásadní. Policie – podle vlastních slov – pachatele znala. Přestupek či trestný čin, který spáchal, nebyl dramaticky závažný (ač opakovaný). Jeho jízda bez řidičáku se stala extrémně nebezpečnou až díky půlhodinovému stíhání po půlce Prahy. Paradoxně tak sama policie podstatně zvýšila riziko pachatele pro jeho okolí a toto riziko půl hodiny stále zvyšovala.

Proč se Policie nestáhla (motorkář by sám po nějakém čas zpomalil a jeho jízda se tak stala méně nebezpečnou), a nedošla si pro – v té době již známého – pachatele domů? Proč ohrožovala 30 minut stovky Pražanů nebezpečným stíháním jen kvůli chybějícímu řidičáku a překročené rychlosti?

Byla závažnost přestupku pachatele tak veliká, aby odůvodnila zastavení způsobem, který jeho smrtí neskončil pouze náhodou a ohrozil i ostatní účastníky provozu?

Pokud by se jednalo o vraha, nebezpečného recidivistu utíkajícího od závažného trestného činu, či závažným a obzvláště nebezpečným způsobem ohrožujícího veřejnost, pak bychom se o adekvátnosti nebavili. Pokud soud takový postup schvaluje, kde je potom hranice násilí, kterého se policie může při výkonu služby dopustit?

Může příště zastavovat stíhaná auta čelním nárazem? Může tak činit v případě vraha, zloděje, ale třeba i opilé matky? Je střelba do zad chodce, přecházejícího napříč frekventovanou křižovatkou adekvátní k odvrácení vznikajícího nebezpečí?

Bojím se, že tyto otázky nejsou probíhajícím soudním líčením nejen vyjasněny, ale je v nich ještě více otazníků.

Protože soud dal Policii poměrně jasnou zprávu – unikajícího pachatele jakéhokoliv přestupku můžete zastavit za JAKOUKOLIV CENU. A to myslím není dobře.

Kouknu se NEN pod sukni – smlouva s MMR

Při mé pomoci Odboru hlavního architekta na MV ČR jsem se, při schvalování nových smluv NEN a rozvoje NIPEZ, dvakrát potkal s lidmi s MMR, s pány S. Bodganovem a s A.Havránkem. Tato setkání probíhala převážně ve sporech ohledně nákladů a potřebných funkcionalit, které MMR u projektů plánovalo.

V únoru, po 2 měsících práce na Hlídači veřejných zakázek, jsem si začal psát s lidmi z MMR ohledně drobných úprav Open dat, která NIPEZ (a Věstník veřejných zakázek) publikuje. Po pár mailech jsme se domluvili na osobní schůzce, která by pořešila už technické detaily a diskuzi urychlila. Na této schůzce jsem se s pány setkal podruhé. Tentokrát schůzka probíhala ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře. Během pár minut jsem nutné změny probraly, MMR je plánuje nasadit během pár týdnů (milé překvapení). V další diskuzi jsme se dotkli NENu, šílenosti a předraženého nefunkčního systému, který MMR nutí  celé státní správa.

Jako “Iťák” jsem se nad celým systémem rozčiloval a divil se, že je MMR ochotno platit na něco tak zoufale nefunkčního a nebezpečného tak obrovské peníze. A že je s podivem, když MMR vlastní zdrojové kódy, že si samo neověří skutečný důvod pomalosti (a až faktické nefunkčnosti) NEN. Výsledkem diskuze byla dohoda, že se pokusím zanalyzovat NEN a dodat MMR analýzu NEN z hlediska škálovatelnosti a výkonu, zaměřenou na interní části, architekturu a databázi NEN.

Z mé strany jsem měl pouze tyto podmínky: přiměrenou součinost dodavatelů (zejména O2 a TescoSW), zveřejnění výsledků analýzy v takovém rozsahu, aby to neohrozilo bezpečnost NEN a odměnu ve výši obvyklé komerční sazby za tento typ práce. A na tom jsme se dohodli. MMR mi zaplatí pouze hodinově objednanou a vykázanou práci, v maximální výši 200.000 Kč bez DPH.

Zda a jak moc bude výsledná spolupráce úspěšná bude bohužel hodně záviset na součinosti dodavatelů, kvalitě dokumentace a korelace testovacího prostředí s produkčním. Jsem velmi zvědav, jak moc ochotně si nechají dodavatelé pustit do kožichu veš a ještě se od ní nechat zkritizovat.

O průběhu a výsledcích této velmi zajímavé práce vás budu pravidelně informovat. Stay tuned!

 

Je Agrofert opravdu “bývalá firma” Andreje Babiše?

(poslední update 13.10.2019)

 1. února 2017 převedl tehdejší ministr Andrej Babiš většinu svého majektu (zejména společnosti Agrofert a SynBiol včetně stovek navázaných společností) do svěřenckého fondu. Andrej Babiš převedl společnosti Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Od tohoto dne p. Babiš v žádném veřejném vystoupení nezapomene pojmenovat své firmy jako “bývalé firmy” a že z ní nebude mít žádný zisk.

 „Odešel jsem z Agrofertu v lednu 2014, přestal jsem byl generální ředitel a předseda předsavenstva a nyní jsem se zbavil akcií.  Jsem tedy osoba obmyšlená, což znamená, že pokud bych odešel z politiky a nějakým způsobem nastaly okolnosti, že by zákon byl neplatný, mohu následně akcie opět získat. Ale v této chvíli nejsem akcionářem, nebudu mít informace o společnosti a nebudu do ní zasahovat. Nebudu mít ani žádný zisk,“ zdůraznil Babiš. (zdroj)

Jsou Agrofert a SynBiol “bývalé” firmy Andreje Babiše?

Pokud nechcete číst podrobnosti:

Agrofert a SynBiol nejsou bývalé firmy Andreje Babiše.
1) Andrej Babiš je obmyšlený fondů, může se kdykoliv stát majitelem veškerého majektu ve svěřenckých fondech.
2) Jako zakladatel fondu má právo kdykoliv měnit pravidla fungování fondu.
3) Je jedinou osobou, která má nad těmito fondy plnou kontrolu.
4) Současně, jako obmyšlený, provádí nad fondy dohled.
5) Má právo kdykoliv odvolat dva ze tří správců, které jmenoval.

Podmínky, kdy to může nastat –  přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno (zdroj), jsou plně v rozhodnutí zakladatele fondu (Andrej Babiš), stejně jako fakt, zda má obmyšlený (Andrej Babiš) z majektu fondu nějaké plnění či nikoliv. Tyto podmínky nejsou veřejně známé a ověřitelné, nejsou zapsané ani v obchodním rejstříku, ani veřejně dostupné v rejstříku svěřenckých fondů. UPDATE 13.10.2019: Z textu auditu EU a rozhodnutí Odboru přestupků Černošice vyplývá, že Andrej Babiš může správce fondu nebo dva z jeho celkem tří protektorů odvolat, a to v případě, že poruší statut nebo například zákon. Jenže tím, kdo má posuzovat, zda správce pochybil, je podle úředníků opět Andrej Babiš. “Od činnosti svěřenského fondu tedy není oddělen, neboť vykonává činnosti, které lze označit za řídicí,” stojí dále v rozhodnutí Černošic.

update 13.10.2019
Paní Babišová (manželka pana Babiše) je členem rady protektorů (správců) a je považována za rodinného protektora. Rodinného protektora jmenuje pan Babiš a ten také může odvolat osobu z funkce rodinného protektora bez uvedení důvodu. Rada protektorů není usnášeníschopná, pokud není přítomen rodinný protektor.“ V tom je role a pozice manželky pro Andreje Babiše zásadní.

Pravidla svěřenského fondu Andreje Babiše

Pravidla svěřenského fondu Andreje Babiše

Jak také popsali auditoři Evropské komise, dvěma hlavními cíli svěřenských fondů jsou dle (veřejně nepřístupných) stanov:

a) správa skupiny Agrofert (zahrnuje zhruba 900 společností v ČR, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Nizozemí, Rusku a Německu)

b) ochrana zájmů Andreje Babiše.

zdroj: https://hlidacipes.org/protektorka-monika-babisova-uzivatelka-konecnych-vyhod-majetku-andreje-babise/  

 

Závěr: Andrej Babiš formálně není majitelem svých firem,
ale fakticky má nad nimi stejnou kontrolu jako před převedením do fondů.

Svěřencké fondy Andreje Babiše


zdroj obrázku

AB private trust I, svěřenský fond – spravuje 90 % akcií společnosti AGROFERT a 100 % akcií společnosti SynBiol, do které patří taktéž společnost Hartenberg Holding. Správcem fondu se stal Zbyněk Průša. Dohled nad činností správce vykonává tříčlenný kontrolní orgán – rada protektorů. Tu tvoří Monika Babišová, Alexej Bílek a Václav Knotek.

AB private trust II, svěřenský fond – spravuje zbylých 10 % akcií společnosti AGROFERT. Správcem fondu je Alexej Bílek. Rada protektorů je ve složení Monika Babišová, Zbyněk Průša a Václav Knotek.

Zbyněk Průša je předsedou představenstva Agrofertu a šéf chemičky Deza. Alexej Bílek vede právní divizi Agrofertu, před 1990 působil na Vysoké škole politické ÚV KSČ. Václav Knotek je právník Agrofertu, měl na starosti např. vyvedení farmy Čapí hnízdo z Agrofertu na anonymního vlastníka před žádostí o 50 miliónovou dotaci. Monika Babišová je dlouholetá družka a od 2017 manželka Andreje Babiše.

Role Andreje Babiše se omezuje pouze na pozici takzvaného obmyšleného, kterému bude majetek ze svěřenských fondů vydán za předpokladu, že přestane být veřejným funkcionářem, případně pokud by omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmů bylo zrušeno. (zdroj vyjádření A.Babiše, neověřitelné)


Podrobněji

Koukněme tedy na celou věc podrobněji, zejména co to je vlastně svěřencký fond, kdo má z fondu užitek a jaká pravidla pro fond platí.

Co je svěřencký fond

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.

Svěřenský fond je zřízen vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele (Andrej Babiš) smlouvou (uzavře se smlouva mezi zakladatelem a správcem o svěření majetku správci).

Ve smlouvě se definuje účel fondu, zda jde o svěřenský fond veřejně prospěšný, anebo soukromý. Svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat (akceptace ve smlouvě). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu. Statut musí obsahovat alespoň:

 • označení svěřenského fondu,
 • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 • vymezení účelu svěřenského fondu,
 • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
 • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

Svěřenský fond vznikne, když svěřenský správce přijme pověření k jeho správě; je-li svěřenských správců více, postačí, pokud pověření přijme alespoň jeden z nich. Svěřenský fond se nezapisuje do veřejného rejstříku. (zdroj)

Práva zakladatele (Andrej Babiš):

 • jmenovat a odvolávat správce
 • definovat obmyšleného a určit mu plnění a může své rozhodnutí změnit nebo zrušit
 • dohlížet nad činností správce

Svěřenský správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, případně investiční společnost s licencí ČNB. V případě fondů Andreje Babiše jsou to jeho nejbližší spolupracovníci z Agrofertu (Zbyněk Průša, Alexej Bílek a Václav Knotek u AB private trust I,  Alexej Bílek, Zbyněk Průša a Václav Knotek u AB private trust II) a jeho manželka Monika Babišová. Andrej Babiš může kdykoliv libovolného z pánů odvolat. 

Obmyšlený

Zakladatel, v tomto případě to byl Andrej Babiš, má právo jmenovat obmyšleného (což je Andrej Babiš) a určit mu plnění ze svěřenského fondu. Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu vzniká za podmínek určených statutem fondu.

Dohled

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel (Andrej Babiš) a osoba označená za obmyšleného (Andrej Babiš), popřípadě další osoby (dozorčí rady fondů), určí-li tak statut. Na žádost toho, kdo má právo dohledu nad správou svěřenského fondu, umožní svěřenský správce kontrolu dokladů o svěřenském fondu a předloží mu vyžádané vyúčtování, zprávu nebo jinou informaci.

(vyšlo 7. 2. 2018 na Hlídacím psu).

Nezávislý, nestranický, konfigurovatelný předseda politické strany – skladem!

Strany neúspěšné ve volbách hledají příčiny svého neúspěchu a nová vedení. Zaznívají hlasy o nutnosti nových, ba dokonce nezávislých vůdců.

„Když nové programové věci přednesou noví důvěryhodní lídři či spolupracující nestraníci, tak mají šanci uspět.“, říká Michal Hašek (ČSSD).

„Řekl jsem, že se nebráním hledat i mezi nestraníky, ale nejen mezi nimi,“ podotkl statutární místopředseda   ČSSD Chovanec.

„Ano, budu kandidovat. Dnes jsem získal nominaci u své domovské organizace v Praze, a to je pro mě důležité,“ řekl Jiří Pospíšil, který se stal členem TOP09 před deseti dny.

Je vidět, že trend externích managerů dorazil i do politiky a na poptávku je nutné zareagovat nabídkou.

 

Ceník vedoucích kádrů pro politické strany
Dodáme předsedu a vedoucí pracovníky strany do 2 pracovních dní.
V případě vážného zájmu obratem zašleme profesní, stranický a psychologický profil
minimálně dvou kandidátů.
Předseda politické strany 50.000 Kč měsíčně
Příplatky

 • skutečně nezávislý
 • poslouchající předsednictvo
 • poslouchající pouze 1.místopředsedu
 • vyjadřující pravicové názory
 • vyjadřující levicové názory
 • fotogenický se zbrojním průkazem a puškou
 • anti-Babiš
 • anti-Okamura
 • anti-Islamista
 • Intelektuál
 • Bodrý z lidu
 • jako Okamura
Měsíční sazby 

 • + 14.999 Kč
 • + 24.999 Kč
 • + 44.999 Kč
 • zdarma
 • + 19.999 Kč
 • +  9.999 Kč za foto
   
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • sleva 4.999 Kč
 • + 4.999 Kč
 • + 99.999 Kč
  po slevě 50%,
  platí do konce roku 2017
Místopředsedové, předsedové krajských organizací   připravujeme na leden 2018

Proč budu volit číslo 7, Starosty a nezávislé. Zvažte to také.

Mám jen pár důležitých kritérií, podle kterých vybírám stranu kterou volit.

 1. Prosazují demokracii a svobodu v západoevropském a severo-americkém podání. Jednoznačný závazek být součástí NATO, EU atd. Prozápadní orientace. Po zkušenostech s komunismem si jinou variantu neumím přestavit. Žádné lavírování, ale jednoznačná orientace rozhoduje. Čím více liberální, tím lépe.
 2. Podporují zavedení Eura, což je pro mě další potvrzení naší integrace do západní Evropy.
 3. Důvěryhodnost, konzistentní a věcné rozhodování v minulosti. Nehodnotím sliby, hodnotím již vykonané skutky a jejich konzistenci se sliby v předvolební kampani. Stejně tak mě zajímá, zda učinili rozhodnutí, která byla nevýhodná pro ně, ale výhodná pro občany.
 4. Malý, otevřený stát. Není to samozřejmé, a jen omezené množství politiků je ochotno podstoupit skutečnou veřejnou kontrolu. Dlouhodobá a úspěšná snaha o prosazení registru smluv (jednoho z pouhých 3 zákonů, které dávají občanům kontrolní moc nad státem) je pro mě velmi silný důvod pro podporu.
  Otevřený stát znamená stát pod trvalou kontrolou, efektivní stát, stát bez korupce. Já chci takový stát.

Těmito kritérii mi prošly tři strany a hnutí.

 

Starostové a nezávislí, kandidátka číslo 7,  jako jednoznačný vítěz.

Je zbytečné se bát 5% hranice vstupu do Parlamentu. Volební potenciál STANu je z předvolebních výzkumů dlouhodobě 11-16 % a pokud všichni váhající kvůli 5% limitu svůj hlas dají STANu, 10 % hlasů je reálných.

 

O stupínek níž se umístila TOP09 spolu s Piráty. TOP09  je STANu velmi blízká a jejich loňský rozpad bohužel nedává smysl. TOP09 je konzervativnější, proto je mi bližší a vyhrál STAN.

Piráti jsou oproti STAN i TOP09 rozdílní, méně čitelní, více levicoví, ale spojuje nás kritický pohled na stát, nutnost skutečně moderní vize státu a vědomí nutnosti být neustále inovativní, maximální otevřenost (ve které jsou sami bezkonkurenční) a velikost státu. Navíc jejich dosavadní práce na Pražském magistrátu, v Brně, Karlových varech a jinde stojí za pozornost. Jejich nevýhodou je občas šílené personální obsazení, což se časem srovná.

“Charitativní akce” Hnutí ANO a KDU-ČSL za veřejné peníze

V sobotu 23. září 2017 se konal na náměstí v Jihlavě 2.ročník charitativní akce Hvězdný gulášfest, organizované nadačním fondem Štastná hvězda, pod záštitou primátora Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka.

Mohla to být běžná charitativní akce, než si z ní neudělalo Hnutí ANO předvolební mítink, který předem avizovalo, v průběhu a poté nadšeně propagovalo. Svůj stánek zde mělo i KDU-ČSL a SPO.

Účast Hnutí ANO na této akci znalce místních poměrů příliš nepřekvapí, protože předsedkyní správni rady nadačního fondu Štastná hvězda je Alena Skovajsová, nominovaná za Hnutí ANO do kulturní komise města Jihlava.

Co však překvapilo i dlouholeté úředníky a politiky města je událost následujícího dne, kdy rada města Jihlava schválila finanční podporu nadačnímu fondu Štastná hvězda ve výši 10.000 Kč.

Rada města Jihlava, ve složení 5x ANO, 4x ČSSD,, 2x KDU-ČSL, se tak objektivně rozhodla „sponzorovat“ z veřejných prostředků města akci, která pod nálepkou charity  propaguje politické strany a hnutí v předvolební kampani.

V důsledku tohoto rozhodnutí odstoupil předseda komise pro kulturu Schrek, a na veřejnost s obranným prohlášením vystoupila náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO), která je v dlouhodobé neschopnosti.

Pokud je vám jméno paní Jany Mayerové povědomé, jedná se o stejnou dámu, která byla před několika dny obviněna v souvislosti s Čapím hnízdem. Tato paní je pod žádostmi o prověrovanou dotaci podepsána.

Fotografie z “charitativní akce” kombinované s předvolební propagací Hnutí ANO a KDU-ČSL finančně podporované městem Jihlava:

Filmová kritička Mirka Spáčilová v číslech

Když umíráš a proběhne ti celý život před očima, přijde Mirka Spáčilová a dá tomu 60 %

Tohle mě vždycky zajímalo. Dává opravdu Mirka Spáčilová jenom 60 %? Dala někdy 100 %? Odešla někdy až se závěrečnými titulky? Samé důležité otázky na sobotní večer. Hraju si už pár týdnů s Apify, a protože je na tento úkol je ideální, okamžik pravdy nastal dnes (Apify script tady).

Stáhnul jsem z iDnes všechny články M.Spáčilové s hodnocením filmů od roku 1999. Většina hodnocení je v celých desítkách %, menšina mezi (55%), do grafu jsem čísla počítal v celých desítkových intervalech.

Celkem se jedná o recenze 1333 filmů, k 7. 10. 2017.

Mirka Spáčilová dosud žádnému filmu nedala 100 %. Hodnocení mezi 50 % a 75 % zvolila u 78 % filmů. A ano, každý třetí film dostal 60 %.

 

Článek Film Hodnocení v %
Článek Maturita 0
Článek Konečná 0
Článek Normal 0
Článek Hezké chvilky bez záruky 0
Článek Sousedé 5
Článek Jedlíci aneb Sto kilo lásky 5
Článek Emoji ve filmu 10
Článek Tenkrát v ráji 10
Článek Podvodníci 10
Článek Tchyně 10
Článek Kameňák 4 10
Článek Obchodníci 10
Článek Kameňák 2 10
Článek Kameňák 10
Článek Seznamka 15
Článek Přijde letos Ježíšek? 15
Článek Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí 15
Článek Post coitum 15
Článek Jak ukrást Dagmaru 15
Článek Hurvínek a kouzelné muzeum 20
Článek Ostravak Ostravski 20
Článek Krycí jméno Holec 20
Článek Vánoční Kameňák 20
Článek Winx Club: V tajemných hlubinách 20
Článek Isabel 20
Článek Babovřesky 20
Článek Svatá čtveřice 20
Článek Doblba! 20
Článek Pobřežní hlídka 25
Článek Muzzikanti 25
Článek Padesát odstínů temnoty 25
Článek Manžel na hodinu 25
Článek Prázdniny v Provence 25
Článek Dvojníci 25
Článek Padesát odstínů černé 25
Článek Babovřesky 3 25
Článek Bony a klid 2 25
Článek Angelika 25
Článek Babovřesky 2 25
Článek LEGO® Ninjago® film 30
Článek Resident Evil: Poslední kapitola 30
Článek Miluji tě modře 30
Článek Všechno nebo nic 30
Článek Taxi 121 30
Článek Jetelín 30
Článek Léto All Exclusive 30
Článek Musíme se sejít 30
Článek Menandros & Thais 30
Článek Decibely lásky 30
Článek Bláznivá dovolená 30
Článek Hitman: Agent 47 30
Článek Návrat blbýho a blbějšího 30
Článek MY 2 30
Článek Stopy života 30
Článek Tanec mezi střepinami 30
Článek Make Your Move 30
Článek Machři 2 30
Článek Kovář z Podlesí 30
Článek Scary Movie 5 30
Článek 5 pravidel 30
Článek Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 30
Článek Sousedská hlídka 30
Článek Twilight sága: Rozbřesk ( 1/2) 30
Článek Nechápu, jak to dokáže 30
Článek Barbar Conan 30
Článek Doktor od Jezera hrochů 30
Článek Twilight sága: Nový měsíc 30
Článek Ulovit miliardáře 30
Článek G. I. Joe 30
Článek Operace Dunaj 30
Článek Zohan: Krycí jméno Kadeřník 30
Článek Experti 30
Článek Holky to chtěj taky 30
Článek Lásce na stopě 30
Článek Návrat ztraceného ráje 30
Článek Velká oříšková loupež 2 35
Článek Slíbená princezna 35
Článek Pařba o Vánocích 35
Článek Bezva ženská na krku 35
Článek Krotitelé duchů 35
Článek Děda 35
Článek Grimsby 35
Článek Trable o Vánocích 35
Článek Wilsonow 35
Článek Fantastická čtyřka 35
Článek Pixely 35
Článek Padesát odstínů šedi 35
Článek Boj o koláč 35
Článek Burácení 35
Článek Neviditelní 35
Článek Sex Tape 35
Článek Herkules 35
Článek Dědictví aneb Kurva se neříká 35
Článek Herkules: Zrození legendy 35
Článek Diana 35
Článek PanMáma 35
Článek Jak se krotí krokodýli 35
Článek Nejsledovanější 40
Článek Křižáček 40
Článek Holky na tahu 40
Článek Mumie 40
Článek The Circle 40
Článek Spojené státy lásky 40
Článek Psí poslání 40
Článek Santa je pořád úchyl 40
Článek Planetárium 40
Článek Strašidla 40
Článek Centrální inteligence 40
Článek Želvy Ninja 2 40
Článek Návštěvníci 3: Revoluce 40
Článek Jak přežít single 40
Článek Pád Londýna 40
Článek Série Divergence: Aliance 40
Článek Bohové Egypta 40
Článek Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 40
Článek Řachanda 40
Článek Na vodě 40
Článek Nabručení 40
Článek Milenci těch druhých 40
Článek U moře 40
Článek Celebrity, s.r.o. 40
Článek Fakjů pane učiteli 2 40
Článek Pan 40
Článek Labyrint: Zkoušky ohněm 40
Článek Show Leoše Mareše 40
Článek Atlantida 40
Článek We Are Your Friends 40
Článek Kurýr: Restart 40
Článek Cesta do Říma 40
Článek Bez kalhot XXL 40
Článek Tři mušketýři 40
Článek Ladíme 2 40
Článek S tváří anděla 40
Článek Cesta naděje 40
Článek Lovci a oběti 40
Článek Gunman: Muž na odstřel 40
Článek Rezistence 40
Článek Svatý Mikuláš 40
Článek Jupiter vychází 40
Článek Tři srdce 40
Článek Hodinový manžel 40
Článek Noc v muzeu: Tajemství hrobky 40
Článek Mamma Mia! 40
Článek Pirátské sítě 40
Článek Pavel Wonka se zavazuje 40
Článek Falešní poldové 40
Článek Drákula: Neznámá legenda 40
Článek Želvy Ninja 40
Článek Love song 40
Článek Jump Street 22 40
Článek Svatby v Benátkách 40
Článek Grace, kněžna monacká 40
Článek Všechny cesty vedou do hrobu 40
Článek Sousedi 40
Článek Doupě 40
Článek Husí kůže - Zimomriavky 40
Článek (Ne)zadaní 40
Článek Pompeje 40
Článek Need for Speed 40
Článek 300: Vzestup říše 40
Článek Roznese tě na kopytech 40
Článek Vlhká místa 40
Článek Husiti 40
Článek Cosi je ve vzduchu 40
Článek Hra na hraně 40
Článek Donšajni 40
Článek Ona a on 40
Článek Drsňačky 40
Článek Po zániku Země 40
Článek Z cizího krev neteče 40
Článek Máme rádi Česko 40
Článek Hvězdička 40
Článek Čtyřlístek ve službách krále 40
Článek Prci, prci, prcičky: Školní sraz 40
Článek Dream House 40
Článek Kovbojové a vetřelci 40
Článek Tacho 40
Článek Twilight sága: Zatmění 40
Článek Záložní plán 40
Článek Přestupný rok 40
Článek Vy nám taky, šéfe! 40
Článek Taková normální rodinka 40
Článek Říše hraček 40
Článek Královna Alžběta: Zlatý věk 40
Článek Invaze 40
Článek Rocky Balboa 40
Článek Základní instinkt 2 40
Článek Troja 40
Článek Který je ten pravý? 45
Článek Srdečně vás vítáme 45
Článek Cuky Luky Film 45
Článek Špunti na vodě 45
Článek Kong: Ostrov lebek 45
Článek Assassin’s Creed 45
Článek Pravý rytíř 45
Článek Collateral Beauty: Druhá šance 45
Článek Underworld: Krvavé války 45
Článek Trollové 45
Článek Johančino tajemství 45
Článek Dokonalý šéf 45
Článek Sejmi prezidenta 45
Článek Mortdecai: Grandiózní případ 45
Článek Hacker 45
Článek Raluca 45
Článek Pohádkář 45
Článek Dřív než půjdu spát 45
Článek Pošťák Pat 45
Článek Zejtra napořád 45
Článek Jedna za všechny 45
Článek 3 dny na zabití 45
Článek Dlouhá cesta dolů 45
Článek Památkáři 45
Článek Zimní příběh 45
Článek 47 róninů 45
Článek Rozkoš 45
Článek Nepravděpodobná romance 45
Článek One Direction 3D: This is Us 45
Článek Co v detektivce nebylo 45
Článek Špačkovi v síti času 45
Článek Percy Jackson: Moře nestvůr 45
Článek Šmoulové 2 45
Článek Pařba na třetí 45
Článek Bez doteku 45
Článek Smrtonosná past: Opět v akci 45
Článek Máma z basy 50
Článek Zahradnictví: Dezertér 50
Článek Víno nás spojuje 50
Článek Cesta času 50
Článek Trapný padesátky 50
Článek Policie Modrava 50
Článek Španělská královna 50
Článek Všechno, úplně všechno 50
Článek Transformers: Poslední rytíř 50
Článek Únos 50
Článek Zabijáci z maloměsta 50
Článek Král Artuš: Legenda o meči 50
Článek Personal Shopper 50
Článek Zahradnictví: Rodinný přítel 50
Článek Naprostí cizinci 50
Článek Safari 50
Článek Ghost in the Shell 50
Článek Úkryt v zoo 50
Článek Modrý kód 50
Článek Rande naslepo 50
Článek Rocco 50
Článek Spojenci 50
Článek xXx: Návrat Xandera Cage 50
Článek Pírko 50
Článek Temný Kraj 50
Článek Pod rouškou noci 50
Článek Četníci z Luhačovic 50
Článek Velká čínská zeď 50
Článek Nádraží 50
Článek Zázračný nos 50
Článek Snowden 50
Článek Komici s.r.o. The Tour 50
Článek Devátý život Louise Draxe 50
Článek Polda 50
Článek Instalatér z Tuchlovic 50
Článek Rino – Příběh špiona 50
Článek Buchty a klobásy 50
Článek Ben Hur 50
Článek Prach 50
Článek Doba ledová: Mamutí drcnutí 50
Článek Legenda o Tarzanovi 50
Článek Belgica 50
Článek Short skin 50
Článek Den nezávislosti: Nový útok 50
Článek Paradise Trips 50
Článek X-Men: Apokalypsa 50
Článek Sousedi 2 50
Článek Jak se zbavit nevěsty 50
Článek Lovec: Zimní válka 50
Článek Jak básníci čekají na zázrak 50
Článek Moje tlustá řecká svatba 2 50
Článek Červený pavouk 50
Článek Česká cesta 50
Článek Rudý kapitán 50
Článek Zoolander No. 2 50
Článek V. I. P. vraždy 50
Článek Do posledního dechu 50
Článek V jiném stavu 50
Článek Muzikál aneb Cesty ke štěstí 50
Článek Správnej dres 50
Článek Padesátka 50
Článek Svatojánský věneček 50
Článek Opuštěný vesmír 50
Článek Češi proti Čechům 50
Článek Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 50
Článek Proč jsem nesnědl svého taťku 50
Článek Husí kůže 50
Článek Otcové a dcery 50
Článek Matrix AB 50
Článek Amerika 50
Článek Místo zločinu Plzeň 50
Článek Rosa & Dara a jejich velké dobrodružství 50
Článek Atentát 50
Článek Romeo a Julie 50
Článek Love 50
Článek Vinaři II 50
Článek Rudyho má každý rád 50
Článek Věčně mladá 50
Článek Papírová města 50
Článek Bojovník 50
Článek Méďa 2 50
Článek Andílek na nervy 50
Článek Vincentův svět 50
Článek Dior a já 50
Článek Den blbec 50
Článek Malý pán 50
Článek Dejte mi pokoj! 50
Článek Noční běžec 50
Článek Čarovný les 50
Článek Konečně doma 50
Článek Popelka 50
Článek Vybíjená 50
Článek Policie Modrava 50
Článek Focus 50
Článek Ghoul 50
Článek Zvonilka a tvor Netvor 50
Článek Nezlomný 50
Článek Všechny moje lásky 50
Článek Případ pro exorcistu 50
Článek Kdo neskáče, není Čech 50
Článek Sedmý syn 50
Článek Exodus: Bohové a králové 50
Článek České století: Ať si jdou 50
Článek Šéfové na zabití 2 50
Článek Hunger Games: Síla vzdoru 1. část 50
Článek Jáma 50
Článek České století - Musíme se dohodnout 50
Článek Moje pravda 50
Článek Česká pivní válka 50
Článek Krok do tmy 50
Článek Plán 50
Článek Ztracen 45 50
Článek Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 50
Článek Život a doba soudce A. K. 50
Článek Expendables: Postradatelní 3 50
Článek Hany 50
Článek Divergence 50
Článek Fenomén Šmejdi 50
Článek Dvojník 50
Článek Vášeň mezi řádky 50
Článek Sametoví teroristé 50
Článek Marta a Věra 50
Článek Noe 50
Článek Yves Saint Laurent 50
Článek Kandidát 50
Článek První republika 50
Článek Dobrý řidič Smetana 50
Článek Konzultant 50
Článek Cesta za Vánoční hvězdou 50
Článek Apokalypsa v Hollywoodu 50
Článek Don Jon 50
Článek Kapitál 50
Článek Chvilková slabost 50
Článek Colette 50
Článek Lidský rozměr 50
Článek Violet & Daisy 50
Článek R.I.P.D.-URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů 50
Článek Pacific Rim - Útok na Zemi 50
Článek Stážisti 50
Článek Bling Ring: Jako VIPky 50
Článek Hurá na Francii 50
Článek Nemají pokoj svévolníci 50
Článek Casanova 50
Článek Velká svatba 50
Článek Toulavé house 50
Článek Dávám tomu rok 50
Článek Práskač 50
Článek Pád Bílého domu 50
Článek G. I. Joe 2: Odveta 50
Článek Hledá se prezident 50
Článek Nepoužitelní 50
Článek Martin a Venuše 50
Článek Královský víkend 50
Článek Nádherné bytosti 50
Článek 96 hodin: Odplata 50
Článek Temné stíny 50
Článek Můj vysvlečenej deník 50
Článek Zkrat 50
Článek Sherlock Holmes: Hra stínů 50
Článek Válka bohů 50
Článek Osmdesát dopisů 50
Článek Transformers 3 50
Článek Pan Popper a jeho tučňáci 50
Článek Vodník a Karolínka 50
Článek Škola princů 50
Článek Kouzelná tetička Valentýna 50
Článek Fotři jsou lotři 50
Článek Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 50
Článek Benga v záloze 50
Článek Milénium 50
Článek Projekt Frankenstein 50
Článek Jíst, meditovat, milovat 50
Článek Resident Evil: Afterlife 50
Článek Sama v Africe 50
Článek Exmanželka za odměnu 50
Článek Vlkodlak 50
Článek Dešťová víla 50
Článek Morganovi 50
Článek Nebo, peklo... zem 50
Článek Kawasakiho růže 50
Článek Samec 50
Článek Stínu neutečeš 50
Článek 2012 50
Článek Můj život v ruinách 50
Článek Chceš mě, chci tě 50
Článek Bratři Bloomovi 50
Článek Náhradníci 50
Článek Únos vlaku 1 2 3 50
Článek Vdaná snoubenka 50
Článek Holka z města 50
Článek Proměny 50
Článek Líbáš jako Bůh 50
Článek Deník nymfomanky 50
Článek Sněženky a machři po 25 letech 50
Článek Čtvery Vánoce 50
Článek Sestra 50
Článek Ženy 50
Článek Noci v Rodanthe 50
Článek Rudý baron 50
Článek Máj 50
Článek Mumie: Hrob Dračího císaře 50
Článek Dostaňte agenta Smarta 50
Článek Letopisy Narnie: Princ Kaspian 50
Článek Stalo se 50
Článek František je děvkař 50
Článek Smutek paní Šnajderové 50
Článek Rambo: Do pekla a zpět 50
Článek O život 50
Článek Já, legenda 50
Článek Holka na hlídání 50
Článek Chyťte doktora 50
Článek Zbouchnutá 50
Článek Disturbia 50
Článek Next 50
Článek Křižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži 50
Článek Odstřelovač 50
Článek Bestiář 50
Článek Neznámý svůdce 50
Článek 300: bitva u Thermopyl 50
Článek Dobrý ročník 50
Článek Iluzionista 50
Článek Vějíř lady Windermerové 50
Článek Rychle a zběsile: Tokijská jízda 50
Článek Confetti 50
Článek Sexy Pistols 50
Článek Všechno nejlepší! 50
Článek Casanova 50
Článek Žít po svém 50
Článek Ostrov 50
Článek Milenci a vrazi 50
Článek Cellular 50
Článek Král Artuš 50
Článek Česká spojka 50
Článek Kód Navajo 50
Článek 15 minut 50
Článek Jezerní královna 50
Článek První republika II 55
Článek Zabiják & bodyguard 55
Článek Temná věž 55
Článek Baby Driver 55
Článek Valerian a město tisíce planet 55
Článek Skokan 55
Článek Král Belgičanů 55
Článek Wonder Woman 55
Článek Na mléčné dráze 55
Článek Loupež ve velkém stylu 55
Článek Přes kosti mrtvých 55
Článek Rychle a zběsile 8 55
Článek Mordparta II 55
Článek Volání netvora: Příběh života 55
Článek Život 55
Článek Labyrint II 55
Článek Masaryk 55
Článek Lion 55
Článek Jackie 55
Článek Bohéma 55
Článek Pasažéři 55
Článek Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 55
Článek Hologram pro krále 55
Článek Pohádky pro Emu 55
Článek Jack Reacher: Nevracej se 55
Článek Inferno 55
Článek Deepwater Horizon: Moře v plamenech 55
Článek Tři generace 55
Článek Anthropoid 55
Článek Sedm statečných 55
Článek Café Society 55
Článek Ve jménu krve 55
Článek Zloději zelených koní 55
Článek Týpci a zbraně 55
Článek Diagnóza: Šampión 55
Článek Heidi, děvčátko z hor 55
Článek Učitelka 55
Článek Oslněni sluncem 55
Článek Warcraft: První střet 55
Článek Maggie má plán 55
Článek Comedy club 55
Článek Příběh lesa 55
Článek Nikdy nejsme sami 55
Článek Lagerfeld - důvěrné 55
Článek Smrtelné historky 55
Článek Na vodě 55
Článek Joy 55
Článek Korunní princ 55
Článek Koza 55
Článek Stážista 55
Článek Program: Pád legendy 55
Článek Laputa 55
Článek Nemilosrdní 55
Článek Doktor Martin 55
Článek Přístav 55
Článek Pařížská blbka 55
Článek Vykolejená 55
Článek Iracionální muž 55
Článek Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha 55
Článek Špión 55
Článek Jan Hus 55
Článek Dítě číslo 44 55
Článek Dovolená v protektorátu 55
Článek Život je život 55
Článek Země zítřka 55
Článek Je prostě báječná 55
Článek Králova zahradnice 55
Článek Zpověď zapomenutého 55
Článek Asterix: Sídliště bohů 55
Článek Proti přírodě 55
Článek SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 55
Článek Reportérka 55
Článek Opři žebřík o nebe 55
Článek Miluj souseda svého 55
Článek Odpad 55
Článek České století: Poslední hurá 55
Článek Jimmy P. 55
Článek Lovu zdar! 55
Článek Zmizení Eleanor Rigbyové: On / Ona 55
Článek Výchozí bod 55
Článek Místa 55
Článek Dárce 55
Článek Lepší teď než nikdy 55
Článek Vinaři 55
Článek Lucy 55
Článek Parádně pokecal 55
Článek Díra u Hanušovic 55
Článek Letadla 2: Hasiči a záchranáři 55
Článek Úsvit planety opic 55
Článek Knězovy děti 55
Článek Mission London 55
Článek Každý den, šťastný den! 55
Článek Zakázané uvolnění 55
Článek Láska, soudruhu! 55
Článek 10 pravidel jak sbalit holku 55
Článek Zpátky do ringu 55
Článek Oldboy 55
Článek Mafiánovi 55
Článek Hospoda U Druhé šance 55
Článek Riddick 55
Článek Líbánky 55
Článek Letadla 55
Článek jOBS 55
Článek Život té druhé 55
Článek Pot a krev 55
Článek Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna 55
Článek White House Down 55
Článek Pěna dní 55
Článek Atomic Age 55
Článek Pravidla mlčení 55
Článek Nerada ruším 55
Článek Hostitel 55
Článek Láska všemi deseti 55
Článek Paralelní světy 55
Článek Definice lásky 55
Článek Dvanáct měsíčků 55
Článek Legendární parta 55
Článek 7 dní hříchů 55
Článek Do Říma s láskou 55
Článek Líbáš jako ďábel 55
Článek Havran 55
Článek Obchodník se smrtí 55
Článek Těžká váha 55
Článek Horem pádem 55
Článek Jedna ruka netleská 55
Článek Charlieho andílci: Na plný pecky 55
Článek Čert ví proč 55
Článek Brak 55
Článek Divoké včely 55
Článek Blade Runner 2049 60
Článek Nerodič 60
Článek Dobrý časy 60
Článek Červená 60
Článek Prima Partička 60
Článek Loganovi parťáci 60
Článek Život a doba soudce A. K. 60
Článek Skrytá čísla 60
Článek Svět podle Daliborka 60
Článek Já, padouch 3 60
Článek Auta 3 60
Článek Smrtihlav 60
Článek Z Paříže do Paříže 60
Článek Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 60
Článek Vetřelec: Covenant 60
Článek Strážci Galaxie Vol. 2 60
Článek Mimi šéf 60
Článek Ztracené město Z 60
Článek Proti vlastní krvi 60
Článek Zádušní oběť 60
Článek Pátá loď 60
Článek Kráska a zvíře 60
Článek Spravedlnost 60
Článek Zlato 60
Článek Tajemství těla 60
Článek Tanečnice 60
Článek Proč právě on? 60
Článek Rogue One: Star Wars Story 60
Článek Americká idyla 60
Článek Bratříček Karel 60
Článek Fuocoammare: Požár na moři 60
Článek Zúčtování 60
Článek Zákon Helena 60
Článek Chronic 60
Článek ZOO 60
Článek Já, Mattoni 60
Článek Tajný život mazlíčků 60
Článek Star Trek: Do neznáma 60
Článek Julieta 60
Článek Assassin 60
Článek Alenka v říši divů: Za zrcadlem 60
Článek Hlas pro římského krále 60
Článek Angry Birds ve filmu 60
Článek Belmondo 60
Článek Čistič 60
Článek Každý milion dobrý 60
Článek Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje 60
Článek Ani ve snu! 60
Článek Carol 60
Článek Kolonie 60
Článek Orel Eddie 60
Článek Humr 60
Článek Teorie tygra 60
Článek Kung Fu Panda 3 60
Článek Nebezpečný svět Rajka Dolečka 60
Článek Už je tady zas 60
Článek Zootropolis: Město zvířat 60
Článek Polednice 60
Článek Modré stíny 60
Článek Poklad 60
Článek 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází 60
Článek Zločin v Polné 60
Článek Tajemství jejich očí 60
Článek Roura 60
Článek Zkáza krásou 60
Článek Creed 60
Článek Zbrusu Nový zákon 60
Článek Tři vzpomínky 60
Článek V srdci moře 60
Článek Most špionů 60
Článek Black Mass: Špinavá hra 60
Článek Ejzenštejn v Guanajuatu 60
Článek Mamon 60
Článek Purpurový vrch 60
Článek Labyrint 60
Článek Everest 60
Článek Zvláštní znamení touha 60
Článek Labyrint 60
Článek Nikdy není pozdě 60
Článek Dárek 60
Článek Živí mrtví: Počátek konce 60
Článek Domácí péče 60
Článek Evangelium podle Brabence 60
Článek Terminator Genisys 60
Článek Temné kouty 60
Článek Zabijáci 60
Článek Avengers: Age of Ultron 60
Článek Pestrobarvec petrklíčový 60
Článek Pořád jsem to já 60
Článek Rychle a zběsile 7 60
Článek Druhý báječný hotel Marigold 60
Článek Samoživy 60
Článek Město 44 60
Článek Prázdné místo, 1. díl 60
Článek Violette 60
Článek Danielův svět 60
Článek Bílý bůh 60
Článek E.A. Poe: Podivný experiment 60
Článek Sama nocí tmou 60
Článek Vraždy v kruhu 60
Článek Americké dopisy 60
Článek Jak jsme hráli čáru 60
Článek Kancl 60
Článek Je nám spolu dobře 60
Článek České století: Je to jen rock’n’roll 60
Článek Život podle Václava Havla 60
Článek Adopce. Konkurz na rodiče 60
Článek Frank 60
Článek Mami! 60
Článek Až po uši 60
Článek Mezi náhrobními kameny 60
Článek John Wick 60
Článek Nick Cave: 20 000 dní na zemi 60
Článek Andělé všedního dne 60
Článek Equalizér 60
Článek Nevinné lži: Vedlejší příznaky 60
Článek Láska na kari 60
Článek Zázraky 60
Článek Kouzlo měsíčního svitu 60
Článek Magický hlas rebelky 60
Článek Ida 60
Článek Transformers: Zánik 60
Článek Všiváci 60
Článek Zloba - královna černé magie 60
Článek Cesta ven 60
Článek X-Men: Budoucí minulost 60
Článek Snadný prachy I., II. a III. 60
Článek Olga 60
Článek Ranhojič 60
Článek Amazing Spider-Man 2 60
Článek Valčík pro Monicu 60
Článek Dělníci bulváru 60
Článek Detektiv Down 60
Článek Rio 2 60
Článek Captain America: Návrat prvního Avengera 60
Článek Liv & Ingmar 60
Článek Koleje osudu 60
Článek Piknik 60
Článek Životní šance 60
Článek Robocop 60
Článek Prodloužený víkend 60
Článek Jack Ryan: V utajení 60
Článek Krásno 60
Článek Vejška 60
Článek Něžné vlny 60
Článek Putování s dinosaury 60
Článek Hunger Games: Vražedná pomsta 60
Článek Komorník 60
Článek Křídla vánoc 60
Článek Enderova hra 60
Článek U Konce světa 60
Článek České století 60
Článek Příběh kmotra 60
Článek Zorro 60
Článek Plán útěku 60
Článek Bernie 60
Článek Bez hranic 60
Článek Hexenšus 60
Článek Kriminálka Staré Město 60
Článek Sanitka II 60
Článek Pušky, puky, pivo a psi 60
Článek Futurologický kongres 60
Článek Černá vdova 60
Článek Světová válka Z 60
Článek Muž z oceli 60
Článek Trans 60
Článek Podfukáři 60
Článek Království lesních strážců 60
Článek Svatby 60
Článek Nazareth - Nekonečný rockový mejdan 60
Článek Tísňová linka 60
Článek Sbohem, zůstávám! 60
Článek Kříž cti 60
Článek Můj pes killer 60
Článek Vojta Lavička: Nahoru a dolů 60
Článek Gambit 60
Článek Druhý dech 60
Článek Lovci mafie 60
Článek Jack Reacher: Poslední výstřel 60
Článek O pokladech 60
Článek Druhá šance 60
Článek Rebelka 60
Článek Polski film 60
Článek Madagaskar 3 60
Článek Tady hlídám já! 60
Článek Diktátor 60
Článek Hunger Games 60
Článek Čtyři slunce 60
Článek Válečný kůň 60
Článek Nebezpečná metoda 60
Článek Láska je láska 60
Článek Kocour v botách 60
Článek Micimutr 60
Článek Dům 60
Článek Osamělost prvočísel 60
Článek Dluh 60
Článek Johnny English se vrací 60
Článek Půlnoc v Paříži 60
Článek Kůže, kterou nosím 60
Článek Zkažená úča 60
Článek Auta 2 60
Článek Obřad 60
Článek Láska a jiné závislosti 60
Článek Nevinnost 60
Článek Milénium: Dívka, která kopla do vosího hnízda 60
Článek Na doraz 60
Článek Poznáš muže svých snů 60
Článek Habermannův mlýn 60
Článek Wall Street: Peníze nikdy nespí 60
Článek Karate Kid 60
Článek 22 výstřelů 60
Článek Čarodějův učeň 60
Článek Postradatelní 60
Článek Dostaň ho tam 60
Článek Agora 60
Článek Muž ve stínu 60
Článek Rozchod 60
Článek Užívej si, co to jde 60
Článek Kouzelná chůva a Velký třesk 60
Článek Iron Man 2 60
Článek Jak vycvičit draka 60
Článek Alenka v říši divů 60
Článek Nějak se to komplikuje 60
Článek Sherlock Holmes 60
Článek Vánoční koleda 60
Článek Zemský ráj to napohled 60
Článek Divnovlásky 60
Článek Zoufalci 60
Článek Julie a Julia 60
Článek Protektor 60
Článek Návrh 60
Článek Nedodržený slib 60
Článek Terminator Salvation 60
Článek Noc v muzeu 2 60
Článek Andělé a démoni 60
Článek X-Men Origins: Wolverine 60
Článek Monstra vs. Vetřelci 60
Článek Až tak moc tě nežere 60
Článek Vévodkyně 60
Článek Bolt: Pes pro každý případ 60
Článek Peklo s princeznou 60
Článek Kouzla králů 60
Článek Den, kdy se zastavila Země 60
Článek Labyrint lží 60
Článek Quantum of Solace 60
Článek Králova přízeň 60
Článek Zakázané království 60
Článek Nadine 60
Článek Oko dravce 60
Článek Nestyda 60
Článek Holka Ferrari Dino 60
Článek Konečně spolu 60
Článek Mamma Mia! 60
Článek Hancock 60
Článek Wanted 60
Článek Penelope 60
Článek Smrt on-line 60
Článek Oko bere 60
Článek Horton 60
Článek Bobule 60
Článek O rodičích a dětech 60
Článek Lovci pokladů: Kniha tajemství 60
Článek Na vlastní nebezpečí 60
Článek Východní přísliby 60
Článek Pan Včelka 60
Článek Království 60
Článek Planeta Teror 60
Článek Harry Potter a Fénixův řád 60
Článek Edith Piaf 60
Článek Zodiac 60
Článek Shrek Třetí 60
Článek Barevný závoj 60
Článek Spider-Man 3 60
Článek Goyovy přízraky 60
Článek Apocalypto 60
Článek Poslední skotský král 60
Článek Obsluhoval jsem anglického krále 60
Článek Kupec benátský 60
Článek Prachy dělaj člověka 60
Článek Asterix a Vikingové 60
Článek Žena ve vodě 60
Článek Miami Vice 60
Článek Superman se vrací 60
Článek Za plotem 60
Článek Satan přichází 60
Článek X-Men: Poslední vzdor 60
Článek Libertin 60
Článek Tristan a Isolda 60
Článek Indián a sestřička 60
Článek Spojenec 60
Článek Mnichov 60
Článek Restart 60
Článek Sametoví vrazi 60
Článek Spider-Man 2 60
Článek Jak básníci neztrácejí naději 60
Článek Matrix Reloaded 60
Článek Červený drak 60
Článek Smradi 60
Článek Spider-Man 60
Článek Hartova válka 60
Článek Harry Potter a Kámen mudrců 60
Článek Mumie se vrací 60
Článek Gladiátor 60
Článek Kingsman: Zlatý kruh 65
Článek Krysař 65
Článek To 65
Článek Kapitán Exner 65
Článek Barry Seal: Nebeský gauner 65
Článek Druhá strana naděje 65
Článek Spider-Man: Homecoming 65
Článek Sibiřský deník 65
Článek Špína 65
Článek Mžitky 65
Článek Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 65
Článek John Wick 2 65
Článek Mlčení 65
Článek Modrá krev 65
Článek Trpaslík 65
Článek Svět pod hlavou 65
Článek Zpívej 65
Článek Miluj mě, jestli to dokážeš 65
Článek Noční zvířata 65
Článek Fantastická zvířata a kde je najít 65
Článek Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 65
Článek Muži z Aleje mrtvých 65
Článek Doktor Strange 65
Článek Lichožrouti 65
Článek Dívka ve vlaku 65
Článek Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 65
Článek Dítě Bridget Jonesové 65
Článek Až na severní pól 65
Článek Obr Dobr 65
Článek Jason Bourne 65
Článek Tohle je náš svět 65
Článek Lucie: Příběh jedný kapely 65
Článek Hra peněz 65
Článek Hledá se Dory 65
Článek Komuna 65
Článek Captain America: Občanská válka 65
Článek Pět mrtvých psů 65
Článek Pat a Mat ve filmu 65
Článek Mustang 65
Článek Eva Nová 65
Článek Noc bezMoci 65
Článek Já, Olga Hepnarová 65
Článek Totem vlka 65
Článek Suburra 65
Článek Brooklyn 65
Článek Deadpool 65
Článek Lída Baarová 65
Článek Chlapec a svět 65
Článek Fúsi 65
Článek Případ pro malíře / Případ pro lyžaře 65
Článek Osm hrozných 65
Článek Perfektní den 65
Článek Star Wars: Síla se probouzí 65
Článek Gangster Ka: Afričan 65
Článek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 65
Článek Berani 65
Článek Spectre 65
Článek Hotel Transylvánie 2 65
Článek Marguerite 65
Článek Očima fotografky 65
Článek Straight Outta Compton 65
Článek Gangster Ka 65
Článek Cesta vzhůru 65
Článek Krycí jméno U.N.C.L.E. 65
Článek Mission: Impossible - Národ grázlů 65
Článek Nenasytná Tiffany 65
Článek Ant-Man 65
Článek Malá z rybárny 65
Článek Legenda Bíba Brodská 65
Článek Diplomacie 65
Článek Samba 65
Článek Škoda lásky - Zamilovaná 65
Článek Divočina 65
Článek Americký sniper 65
Článek Fénix 65
Článek Teorie všeho 65
Článek Kingsman: Tajná služba 65
Článek Kobry a užovky 65
Článek Big Eyes 65
Článek Velká šestka 65
Článek Fotograf 65
Článek Tučňáci z Madagaskaru 65
Článek Kukuřičný ostrov 65
Článek Interstellar 65
Článek Škatuláci 65
Článek Soudce 65
Článek Paterčata 65