Premiére, ministři, obviňuji vás, selhali jste!

Pane Andreji Babiši, premiére České republiky a předsedo Rady vlády pro zdravotní rizika, která je zodpovědná za řízení protiepidemických opatření v celé zemi.

Pane Adame Vojtěchu, bývalý ministře zdravotnictví, přímo zodpovědný za většinu epidemických opatření a Chytrou karanténu, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Jane Hamáčku, 1. místopředsedo vlády České republiky a ministře vnitra, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Lubomíre Metnare, ministře obrany, pane Jiří Běhounku, předsedo Asociace krajů a hejtmane kraje Vysočina, pane Vladimíre Dzurillo, vládní zmocněnče pro IT a digitalizaci, pane Romane Prymulo, vládní zmocněnče pro pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a pane Davide Šmehlíku, náměstku ředitele VZP, členové Rady vlády pro zdravotní rizika.

Členové Rady vlády pro zdravotní rizika

Členové Integrovaného centrálního řídícího týmu

Téměř celý svět byl na jaře 2020 překvapen epidemií COVID-19. Vy jste neváhali, dali jste na upozornění odborníků a nepopulárními kroky, s obrovskými ekonomickými a společenskými náklady jste zabránili velkému rozšíření nemoci do české populace.

Za nezištné pomoci stovek tisíc občanů a desítek tisíc firem si lidé pomohli ušít roušky, vyrobit dezinfekci a zabránit komunitnímu šíření nemoci. Za pomoci odborníků a firem se podařilo sestavit základní strukturu Chytré karantény, kterou bylo potřeba nutné dále rozvinout podle zkušeností z první vlny a mnoha doporučení zúčastněných odborníků. Podařilo se vám za velmi krátkou digitalizovat testování a trasování, integrovat mnoho zdravotnických subjektů do společného IT světa. To vše je velký úspěch a obrovské množství práce.  

Tento úspěch i obrovská energie všech a nouzový stav vykoupený propadem ekonomiky, byl nenávratně poškozen vedením českého státu. Vaším vedením. Nikoliv kvůli vnějším objektivním příčinám, ale z důvodů malicherných, populistických a nízkých. Z důvodů osobních politických zájmů.  

Andreji Babiši, obžalovávám Vás, že jste vědomě a úmyslně lhal všem občanům o skutečném rozsahu epidemie COVID v září 2020, zlehčoval nebezpečnost nemoci COVID-19 a bagatelizoval nárůsty nemocných účelově vybranými statistikami a to z ubohého důvodu – abyste v médiích vypadal jako bezchybný, vítězný vůdce.  

Andreji Babiši, obviňuji Vás, že jste kvůli osobnímu prospěchu zničil důvěru občanů ve stát a vládu České republiky a podpořil tak šíření dezinterpretačních fake news mezi občany. 

Andreji Babiši a členové Rady vlády pro zdravotní rizika, žaluji Vás, že jste se opakovaně v červenci, srpnu a září tohoto roku dopustili úmyslnéno podcenění epidemie COVID, a to přes opakovaná varování odborníků, přes rostoucí počty nakažených a nemocných. Neodvážili jste se zavést jednoduchá opatření, a to z malicherných populistických důvodů lepšího mediálního obrazu před volbami. 

Adame Vojtěchu, obviňuji Vás ze špatných rozhodnutí, která způsobila nedostatečnou kapacitu testování a trasování Chytré karantény. Přes jasná doporučení odborníků navrhujících nutné kroky, které by zajistily transformaci hygienických stanic, jste váhal až do září 2020, namísto jejich provedení v dostatečném předstihu v květnu a červnu.  

Adame Vojtěchu, obžalovávám Vás z tajení zásadních epidemiologických dat a dat Chytré karantény před lékaři, nemocnicemi a veřejností a to z malicherných důvodů – s cílem zakrýt nedostatky systému a své vlastní chyby a omezit veřejnou kontrolu.  

Andreji Babiši, Adame Vojtěchu, Vladimíre Dzurillo a hlavní hygieničko Jarmilo Rážová, obžalovávám vás za opakovanou manažerskou neschopnost a falešnou loajalitu. Ani po dvou zásadních varování o nízké výkonnosti a kapacitě hygienických stanic (Karviná v červnu 2020 a Techtle Mechtle v červenci 2020) jste nezajistili transformaci KHS, ignorovali jste varovné signály z denně dostupných dat, ignorovali jste doporučení expertů a potřebné kroky realizovali až pod tlakem prudce se šířící epidemie.  

Ladislave Dušku, řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky, obviňuji Vás z úmyslného a svévolného utajování podrobných informací před odbornou i laickou veřejností.  

Obžalovávám vás za nedostatek loajality občanům České republiky a odvahu nás otevřeně a úplně informovat o skutečném stavu vaší práce, když jste upřednostnili svůj mediální obraz před zdravím lidí. 

Paní Rážová a pánové BabišiVojtěchu, Hamáčku, Metnare, Dzurillo, Běhounku, Prymulo, Šmehlíku, Dušku, vy jste přímo zodpovědní za aktuální epidemickou situaci v České republice. Vy jste přímo zodpovědní za funkčnost a nedostatečnou kapacitu Chytré karantény. Neprokázali jste dostatek schopnosti, rozvahy a odvahy provést stát a český národ touto krizí.

Jste zodpovědní za to, že jste promrhali náskok, peníze, energii a důvěru lidí z jara 2020.

Jste zodpovědní za to, že za pouhé dva dny října (6. a 7. 10) je více nakažených osob, než za celou první jarní vlnu koronaviru. 

Jste zodpovědní za to, že od září 2020, za měsíc a jedne týden, zemřelo více Čechů, než za první 3 měsíce jarní vlny koronaviru.

Selhali jste a zklamali jste občany České republiky.


Mnoho lidí mě oslovilo, že by tento text chtěli podpořit svým podpisem. Můžete zde: https://www.petice.com/premiere_obvinuji_vas_selhal_jste.

print

3 thoughts on “Premiére, ministři, obviňuji vás, selhali jste!

 1. Lukáš says:

  Tak nějaká opatření a roušky už máme nějakou přes měsíc, a evidentně je to k ničemu 🙂
  http://dfens-cz.com/nefungujes-plukovniku/

 2. Zuzana says:

  Nesouhlasím, jen umíte napadat a všechno je špatně. Nikde ve světě neodvolávají vládu a nikoho nežalují. To je typická česká vlastnost . Mluvit do všeho i když tomu nerozumím. Takováto epidemie je silnější než jakákoliv opatření. Ano vláda udělala jednu chybu, podlehla opozici, /TOP, ODS a Piráti/ která vykřikovala, že nošení roušek je omezování svobody, že zavření hranic je omezování svobody. Když se roušky uvolnily, nelíbilo se to zase. Místo abychom vládu podporovali a snažili se společně situaci zvládnout, někteří mají jen slova kritiky. Asi nic jiného neumí.

 3. Petr Švenda says:

  Data sleduji od dubna denně. Worldometers, WHO, MZd ČR poskytují dostatek dat, aby člověk věděl, co se děje, a hlavně, co se chystá. A uměl se podle toho zařídit.

Comments are closed.