Category Archives: Ostatní

Poslední 2 roky se digitalizuje nejrychleji v historii ČR

Digitalizace a transformace úřadů probíhá poslední roky nejrychleji v historii. A důležité je, že prováděné změny jsou systémové, nikoliv náhodné a na efekt. Nevěříte?

 

Digitalizace je buzzword, pod kterým si každý představuje něco jiného, a proto je snadným terčem kritiky. Lepší pojmenování téhož je digitální transformace.

Digitální transformace je ve skutečnosti procesní a mentální transformace (neboli změna) a na ni navázané změny legislativy, UX, dat, zodpovědností a lidí.  Je to proces, jak zvýšit efektivitu a výkon úřadů na jedné straně a komfort lidí a firem ve styku se státem na straně druhé. Celá transformace míří k proklientskému přístupu, řešení problémů, a nikoliv formalit. Míří k profesionální práci se zaměstnanci a talenty ve veřejné sféře, nikoliv posuzování kompetencí podle diplomu. 

 

Digitalizace má různou formu a různý rozsah. Od zrušení agendy a škrtání povinností jako třeba zrušení řidičských průkazů a techničáků po online podávání žádostí o sociální dávky Jenda. Od drobných každodenních změn v mobilní aplikaci Portálu občana po systémové úpravy, jako je třeba řízení digitálních služeb v DIA či třeba změna služebního zákona s možností zaměstnávat vysoce kvalifikované experty.

Nejlépe provedená transformace je taková, které si téměř nevšimnete.

Bezešvá, neviditelná změna, pasující do potřeb klienta je ideální. Jde si změny nevšimnout? Jde – buď, že danou byrokracií vůbec nemusíte projít, protože je zrušená nebo si stát poradil sám nebo je průběh celé úřední anabáze hladký, přirozený a logický, že nad ním nemusíte přemýšlet.

 

Stát není firma, aby své zákazníky opakovaně překvapoval či příjemně šokoval svým UX, ale někdy se to povede. Jako se to povedlo s novým portálem občana a s ním spojenou mobilní aplikací. Nebo téměř automatickým výpočtem daně z nemovitosti na portálu finanční správy. 

 

Volby přinesly zvýšení pozornosti ke slibům politických stran a hlasy mnoha komentátorů, influencerů a mluvících expertních hlav bez argumentů opakovalo floskuli, že “v digitalizaci se nic nestalo”, “piráti digitalizaci neumí” apod.

Dovolte mi tedy sepsat seznam transformačních (a digitalizačních) kroků, které za dva a půl roku tato vláda provedla a naznačit další, které jsou v běhu. Pokud budete mít zájem, napište mi a každý z uvedených bodů mohu představit, odůvodnit a vysvětlit podrobně

 

Nejdůležitější systémové změny 

DIA

👉 systémově nejvýznamnější úspěch digitální transformace je založení a spuštění Digitální a informační agentury.

👉 Jde o klíčový krok pro skutečný rozjezd digitalizace, založili jsme ji po vzoru Dánska, Spojeného království, Estonska a desítek dalších států, které jsou již v digitalizaci státní správy kus dál. 

👉 Má zásadní koordinační a řídící roli v tom, aby se projekty státu realizovali levněji, s jednotným UX pro uživatele (mimořádně důležité), propojeně, rychleji.

Novely zákona o státní službě aneb jak získat experty

Bez lidí se nedá žádná změna provádět. Čím kvalitnější a motivovanější team máte, tím roste šance na úspěšnou transformaci. Tato pravidla platí jak v soukromé sféře, tak pro stát. Stát však svými předpisy a vnitřní byrokracií způsobil, že přesně takové lidi nejen nedokáže zaplatit, ale dokonce je aktivně odrazuje a odmítá.

Novely zákona o státní službě měly za cíl tento problém zlepšit. Současně s tím probíhá už 18 měsíců velmi intenzivní a vášnivá diskuze, kdy specializované úřady v čele s kabinetem vicepremiéra pro digitalizaci Bartoše (NÚKIB, DIA, bezpečnostní složky, ČÚZK a další) jednají s MPSV a Ministerstvem financí, aby se nesmyslně nastavené tabulky, podzákonné normy a mikromanažerské pravomoce Ministerstva financí a MPSV změnili a umožnili stát být alespoň trochu konkurenceschopným a atraktivním zaměstnavatelem.


Ruku v ruce jde diskuze o “počtu úředníků”, ve který není důležitý jejich absolutní počet, ale struktura zaměstnanců. A jistě se všichni shodneme, že 6 špičkových expertů doručí mnohem kvalitnější práce než 10 motivovaných pracovníků za podprůměrnou mzdu. 

V této mimořádně důležité oblasti je potřeba dále postupně změnit:
👉 Formalistický přístup k výběru, platu a práce se zaměstnanci
👉Moderní řízení, zastaralé organizační struktury
👉Neexistující práce s talenty
👉Formalistické a nedostatečné vzdělávání
👉Umělé vysoké bariéry vstupu a výstupu

Registr zastupování (REZA) 

Projekt, který se v první etapě spustí za měsíc. REZA umožní udílení plných mocí digitálně a jejich evidenci v centrální databázi.K udělení bude potřeba jen potvrzení pomocí identity občana a vypsání buď vlastní plné moci, nebo vyplnění některého z formulářů připravených pro různé příležitosti. Plné moci budou v evidenci zůstávat až do odvolání nebo vypršení platnosti, a nebude tak nutné stejnému člověku udílet plnou moc opakovaně. Podpora REZA postupně přejde do všech agend státu, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické.

Obnova základních registrů a Identita občana 2.0

Základní registry a Identita občana (NIA) jsou technologickým základem státní IT infrastruktury. Roky se do těchto základů neinvestovalo a po více než 12 letech dochází k jejich postupné HW obnově (přiznejte si, kolik z vás má 12 let starý mobil nebo notebook) a přizpůsobení novým požadavkům. Tato změna, která se provádí za chodu nenápadně tak, aby nenarušila běžný chod starých systémů, bude mít mnohaletý dopad na digitalizaci. Třeba tím, že bude mnohem lépe zvládat špičky v provozu, umožní silnější propojení jednotlivých systémů mezi resorty a silnější nasazení automatizace. 

Implementace zákona o právu na digitální službu

Úředně znějící název, pod kterým se skrývá postupné propojování aplikací, informačních systémů a formulářů státu. Nejviditelnějším efektem bude, že mnoho formulářů bude po přihlášení občana předvyplněno a stát se vás nebude pořád ptát na věci, které už o vás zná.

Méně viditelným, ale o to důležitějším efektem bude, že se vás obecně stát bude ptát a otravovat vás s otázkami, které si snadno dohledá u jiných úřadů. Takže časem zjistíte, že tam kde jste státu ročně posílali 5 různých potvrzení a žádostí, budete posílat jen jednu.

Další úspěchy už jen bodově:

👉Změna zákona o veřejných zakázkách umožňující levnější a efektivnější sdílení zdrojů mezi úřady

👉Nový Portál občana (přehledný, důležité funkce jako upozornění na konec platnosti dokladů, na zprávy v datovce, na body od Policie, snadné získání výpisu trestů, žádosti o nové doklady, snadné celní řízení atd.)

👉Mobilní aplikace Portálu občana

👉Nový portál dopravy

👉eDoklady (občanka v mobilu) a příprava na evropskou eWallet v základních registrech

👉Zdravotní mobilní aplikace EZKarta

👉Digitální stavební řízení (spouští se za měsíc)

👉Datové schránky s vyšší kapacitou a archivem

👉Zrušené řidičské průkazy

👉Zrušené technické průkazy

👉Nasazení a prosazování Standardu digitální služby při rozvoji IS státu

👉Online sociální dávky (Jenda a další)

👉Propojení daň.přiznání a katastrálních úřadů pro daň z nemovitosti

👉CAAIS/JIPKAAS (interní systém státu pro přihlašování úředníků)

👉Katalog služeb, sdílená data, open data

👉Bohatá a kvalitnější open data (což je neviditelný ale důležitý zdroj dat pro firmy, datový průmysl a veřejnou kontrolu)

👉Konsolidace ROB/ROS (registry s daty občanů a firem)

👉Kompletní a vzorová digitální transformace IT na MPSV a úřadu práce

👉Jednotné metriky digitálních služeb státu

👉Jednotná doména gov.cz a přesun na tuto doménu (což má masivní dopad na bezpečnost občanů a státu, která není vidět na první pohled)

👉Jednotný design všech státních služeb

👉Změny a updaty desítek a stovek menších aplikací v jednotlivých resortech

👉Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci

Samozřejmě jsou před touto i dalšími vládami mnohé další úkoly, mezi které je nutné zařadit změnu financování IT služeb a rozpočtových metodik MF, Vznik přidružených konzultačních, delivery a projektových teamů pro pomoc s transformací v jednotlivých úřadech, změna HR politiky státu, nastavení a měření KPI pro jednotlivé agendy a digitální služby státu a jejich vyhodnocování a mnohé další.

Doufám však, že ač všechny změny ve státě nejsou na první pohled viditelné, přesvědčil jsem vás, že digitální transformace rozhodně nestojí a probíhá velmi intenzivně na mnoha frontách současně.

Čísla hovoří jasně: Babiš obětoval životy tisíců Čechů, jen kvůli volbám

Tento komentář vyšel 29. 9. 2021 na serveru Seznam Zprávy.

Výsledky, s jakými česká vláda od března 2020 řeší epidemii nemoci COVID, jsou velmi špatné. 

Měli jsme rekordně dlouho zavřené školy, jeden z nejdelších nouzových stavů a v přepočtu na 1 milion obyvatel také jedny z celosvětově největších ztrát na životech. Vláda nejen, že rozhodovala neprofesionálně a chaoticky. Navíc vědomě obětovala životy lidí pro lepší výsledky ve volbách v roce 2020. 

Důvody takto mizerné práce české vlády jsou dva, ale pouze jeden z nich je omluvitelný. Podívejme se na oba důvody podrobněji a dozvíte se, jak premiér Babiš vyměnil téměř deset tisíc lidských životů za lepší volební výsledek. 

První, možná omluvitelný důvod, je prostá neprofesionalita a neschopnost. Vláda opakovaně rozhodovala chaoticky, svá rozhodnutí nebyla schopna komunikovat a tyto chyby opakovala po celou dobu. 

Druhým, neomluvitelným důvodem je vědomé ohrožení a obětování životů lidí z velmi nízkých pohnutek: pro lepší výsledky ve volbách v říjnu 2020. 

Z vědomého ohrožení zdraví a života lidí usvědčují vládu jejich vlastní analytické materiály.

V červenci 2020 vláda zřídila Radu vlády pro zdravotní rizika. V usnesení vlády se píše, že “úkolem Rady je zejména koordinace strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému centrálnímu řídicímu týmu, dohled nad činností Integrovaného centrálního řídicího týmu a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb”.

V čele Rady vlády je premiér Andrej Babiš, který si i statutem rady vyhradil mimořádně velké a pouze do jeho rukou koncentrované pravomoci, kdo má být členem tohoto řídícího orgánu v boji proti COVID. Ve stejné době premiér již podruhé převzal plnou politickou odpovědnost za kroky vlády proti COVIDu.

V srpnu 2020 vznikla zdánlivě směšná situace, kdy výše zmíněná Rada v čele s premiérem schválila výrazná omezení kontaktu lidí a povinné roušky ve školách a dalších místech. Dva dny poté toto rozhodnutí premiér napadl a 20. srpna 2020 toto rozhodnutí na neformálním jednání přikázal zrušit

Tato široce medializovaná aférka předpověděla následující týdny, vrcholící krajskými volbami 2. a 3. října 2020. Veřejnost navrhovaná omezení příliš neschvalovala a premiér Babiš v duchu své populistické politiky veřejným průzkumům naslouchal.

Začátkem září 2020 začal prudce růst počet nakažených COVIDem a se zpožděním 14 dní i hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. 

Zlomové dny. COVID, lidi nebo volby?

Začátkem září 2020 se zhroutilo trasování nakažených v KHS, hygienické stanice nebyly schopny trasovat ani polovinu nakažených a pouhý zlomek jejich kontaktů. Epidemie se šířila zcela bez omezení.

Ve čtvrtek 17. září 2020 dostal premiér Babiš tehdy nejaktuálnější analýzu a predikci COVID od profesora Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jiným datům než od profesora Duška premiér Babiš ani ministr Vojtěch nevěřili.

Tato analýza na 40 stranách detailně popisovala nejen aktuální stav epidemie, ale také předkládala predikci dalšího vývoj v závislosti na krocích schválených vládou.  

Scénáře prof. Dušek předložil dva, oba vycházely ze “snížení základní reprodukce o 50 % (tj. velmi důsledné dodržování všech distančních a hygienických opatření) a  snížení četnosti kontaktů o 50 % (mimo domácí, školní)”. První scénář předpokládal vyhlášení nutných omezení od 24. září 2020, druhý od 1. října 2020.

Prvni model
První scénář předpokládal do konce roku 208 000 nakažených celkem


Druhý scénář s opožděnými opatřeními předpokládal 586 000 nakažených celkem

První scénář předpokládal do konce roku 208 000 nakažených celkem, druhý s opožděnými opatřeními dokonce 586 000 nakažených celkem. 

Velmi prudký nárůst nemocných nemohl být pro vládu překvapením, protože ho poprvé předpokládala již analýza prof. Duška z poloviny prázdnin, přesně z 3. srpna 2020.

V té době prof. Dušek odhadoval smrtnost COVID-19 na 0.4 %, přestože na jaře 2020 byla až 3,1 %. Dnešní čísla ukazují, že ve skutečnosti na COVID zemřelo 1.8 % z pozitivně testovaných pacientů, neboli 18 lidí z tisíce (celosvětový průměr je 2,2 %).

Andrej Babiš vždy s oblibou mluvil o svém selském rozumu a selské matematice. Tak ji použijme.

První predikovaný scénář předpokládal do konce roku celkem 208 000 nakažených, pokud se omezení aktivují 24. 9. 2020. Druhý scénář s aktivací omezení od 1. 10. odhadoval dokonce 586 000 nakažených. Pokud by vláda odložila potřebná omezení o jeden týden, zapříčiní to o  378 000 více nakažených lidí, což při smrtnosti 1,8 % činí 6 804 mrtvých.

Ve stejný den, 17. září 2020, kdy dostal premiér analýzu ÚZIS, opakovaně zlehčoval rizika COVID v médiích. V parlamentu opozici doporučoval, aby “neřešila epidemii covidu-19, ale raději schválila zahrádkářský zákon”. Ve stejný den také odmítl obnovení činnosti Ústředního krizového štábu.

Vláda Andreje Babiše v září 2020 přijímala omezení chaoticky, bez ohledu na odborná doporučení tak, aby si příliš nepodráždila veřejnost. Telegraficky:

 • Od 10. září začíná platit nařízení, že ve všech vnitřních prostorech je nutné nosit roušky, ne však ve školách.
 • Od 16. září omezila počet lidí na kulturních a sportovních událostech, omezila provoz restaurací v obchodních centrech, ale nezavedla povinné roušky či respirátory.
 • Od 18. září zpřísnila opatření, všichni učitelé a studenti druhého stupně škol přes střední školy a vysoké musí mít během výuky na ústech roušky, restaurace měla omezení na provoz maximálně do půlnoci.září premiér Babiš v projevu přiznává chybu v úsudku a prováděných opatřeních, den předtím rezignoval ministr zdravotnictví Vojtěch.
 •  22. září vláda rozhodla o vyhlášení druhého nouzového stavu na 30 dnů. Omezila výuku na středních školách a učitelům poslala respirátory, v parlamentu Babiš odmítal plošné uzavření provozoven, “nechci znovu vše uzavřít, křivku nárůstu nakažených podaří zploštit i bez toho”.
 • 2. října a 3. října 2020 proběhly krajské volby.

Teprve 8. října, 21 dní po varující analýze ÚZIS, vláda na mimořádném jednání schválila restriktivní opatření, která před volbami označovala za nepotřebná. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezila a úplně zakázala mimo jiné sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezila činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací.

Andrej Babiš, jako předseda vlády a současně předseda Rady vlády pro zdravotní rizika, vědomě vyměnil potenciální volební výsledek v krajských volbách za životy nejméně 6800 zbytečně mrtvých. Pokud by nutná opatření aktivoval o 3 týdny dříve, minimálně 6800 lidí mělo šanci žít.

Obětoval životy tisíců Čechů z nízkých pohnutek, jen kvůli výsledku voleb.

Kolik Čechů obětuje Andrej Babiš příště?

Nebudeme mezi nimi i my?


Občas někdo namítne, že po boji je každý generál. Kritiků chování vlády v září 2020 bylo mnoho, varovali před kritickými scénáři růstu epidemie a já jsem patřil mezi ně. Možná vás oslová má obžaloba vlády, kterou jsem napsal téměř přesně před rokem.

PREMIÉRE, MINISTŘI, OBVIŇUJI VÁS, SELHALI JSTE!

 


Moderní český stát a jeho (nejen) digitální transformace

Český stát je rozsáhlý, rozbředlý a nepohodlný. Co s tím? Jak to změnit? To jsem se přehledně i detailně popsal na https://www.moderni-stat.cz/.

Předem díky za připomínky, komentáře, návrhy a doplnění.

Premiére, ministři, obviňuji vás, selhali jste!

Pane Andreji Babiši, premiére České republiky a předsedo Rady vlády pro zdravotní rizika, která je zodpovědná za řízení protiepidemických opatření v celé zemi.

Pane Adame Vojtěchu, bývalý ministře zdravotnictví, přímo zodpovědný za většinu epidemických opatření a Chytrou karanténu, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Jane Hamáčku, 1. místopředsedo vlády České republiky a ministře vnitra, místopředsedo Rady vlády pro zdravotní rizika.

Pane Lubomíre Metnare, ministře obrany, pane Jiří Běhounku, předsedo Asociace krajů a hejtmane kraje Vysočina, pane Vladimíre Dzurillo, vládní zmocněnče pro IT a digitalizaci, pane Romane Prymulo, vládní zmocněnče pro pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a pane Davide Šmehlíku, náměstku ředitele VZP, členové Rady vlády pro zdravotní rizika.

Členové Rady vlády pro zdravotní rizika

Členové Integrovaného centrálního řídícího týmu

Téměř celý svět byl na jaře 2020 překvapen epidemií COVID-19. Vy jste neváhali, dali jste na upozornění odborníků a nepopulárními kroky, s obrovskými ekonomickými a společenskými náklady jste zabránili velkému rozšíření nemoci do české populace.

Za nezištné pomoci stovek tisíc občanů a desítek tisíc firem si lidé pomohli ušít roušky, vyrobit dezinfekci a zabránit komunitnímu šíření nemoci. Za pomoci odborníků a firem se podařilo sestavit základní strukturu Chytré karantény, kterou bylo potřeba nutné dále rozvinout podle zkušeností z první vlny a mnoha doporučení zúčastněných odborníků. Podařilo se vám za velmi krátkou digitalizovat testování a trasování, integrovat mnoho zdravotnických subjektů do společného IT světa. To vše je velký úspěch a obrovské množství práce.  

Tento úspěch i obrovská energie všech a nouzový stav vykoupený propadem ekonomiky, byl nenávratně poškozen vedením českého státu. Vaším vedením. Nikoliv kvůli vnějším objektivním příčinám, ale z důvodů malicherných, populistických a nízkých. Z důvodů osobních politických zájmů.  

Andreji Babiši, obžalovávám Vás, že jste vědomě a úmyslně lhal všem občanům o skutečném rozsahu epidemie COVID v září 2020, zlehčoval nebezpečnost nemoci COVID-19 a bagatelizoval nárůsty nemocných účelově vybranými statistikami a to z ubohého důvodu – abyste v médiích vypadal jako bezchybný, vítězný vůdce.  

Andreji Babiši, obviňuji Vás, že jste kvůli osobnímu prospěchu zničil důvěru občanů ve stát a vládu České republiky a podpořil tak šíření dezinterpretačních fake news mezi občany. 

Andreji Babiši a členové Rady vlády pro zdravotní rizika, žaluji Vás, že jste se opakovaně v červenci, srpnu a září tohoto roku dopustili úmyslnéno podcenění epidemie COVID, a to přes opakovaná varování odborníků, přes rostoucí počty nakažených a nemocných. Neodvážili jste se zavést jednoduchá opatření, a to z malicherných populistických důvodů lepšího mediálního obrazu před volbami. 

Adame Vojtěchu, obviňuji Vás ze špatných rozhodnutí, která způsobila nedostatečnou kapacitu testování a trasování Chytré karantény. Přes jasná doporučení odborníků navrhujících nutné kroky, které by zajistily transformaci hygienických stanic, jste váhal až do září 2020, namísto jejich provedení v dostatečném předstihu v květnu a červnu.  

Adame Vojtěchu, obžalovávám Vás z tajení zásadních epidemiologických dat a dat Chytré karantény před lékaři, nemocnicemi a veřejností a to z malicherných důvodů – s cílem zakrýt nedostatky systému a své vlastní chyby a omezit veřejnou kontrolu.  

Andreji Babiši, Adame Vojtěchu, Vladimíre Dzurillo a hlavní hygieničko Jarmilo Rážová, obžalovávám vás za opakovanou manažerskou neschopnost a falešnou loajalitu. Ani po dvou zásadních varování o nízké výkonnosti a kapacitě hygienických stanic (Karviná v červnu 2020 a Techtle Mechtle v červenci 2020) jste nezajistili transformaci KHS, ignorovali jste varovné signály z denně dostupných dat, ignorovali jste doporučení expertů a potřebné kroky realizovali až pod tlakem prudce se šířící epidemie.  

Ladislave Dušku, řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky, obviňuji Vás z úmyslného a svévolného utajování podrobných informací před odbornou i laickou veřejností.  

Obžalovávám vás za nedostatek loajality občanům České republiky a odvahu nás otevřeně a úplně informovat o skutečném stavu vaší práce, když jste upřednostnili svůj mediální obraz před zdravím lidí. 

Paní Rážová a pánové BabišiVojtěchu, Hamáčku, Metnare, Dzurillo, Běhounku, Prymulo, Šmehlíku, Dušku, vy jste přímo zodpovědní za aktuální epidemickou situaci v České republice. Vy jste přímo zodpovědní za funkčnost a nedostatečnou kapacitu Chytré karantény. Neprokázali jste dostatek schopnosti, rozvahy a odvahy provést stát a český národ touto krizí.

Jste zodpovědní za to, že jste promrhali náskok, peníze, energii a důvěru lidí z jara 2020.

Jste zodpovědní za to, že za pouhé dva dny října (6. a 7. 10) je více nakažených osob, než za celou první jarní vlnu koronaviru. 

Jste zodpovědní za to, že od září 2020, za měsíc a jedne týden, zemřelo více Čechů, než za první 3 měsíce jarní vlny koronaviru.

Selhali jste a zklamali jste občany České republiky.


Mnoho lidí mě oslovilo, že by tento text chtěli podpořit svým podpisem. Můžete zde: https://www.petice.com/premiere_obvinuji_vas_selhal_jste.

Pocity Marka Prchala

Najít jedinou mediálně známou postavu PR týmu Andreje Babiše nedá moc práce. Díky „slavné“ puse na tiskovce po vítězných parlamentních volbách v roce 2017 je to jednoznačně Marek Prchal. Pusu mimochodem dostal hlavně za předvolební kampaň „ukradené lithium“, o čemž ještě bude řeč. Dalšími spin doktory a manipulátory veřejného mínění jsou spolu s ním Vladimír Vořechovský, Lucie Kubovičová, Marek Hanč a Petr Topinka. Jsou to nejbližší spolupracovníci premiéra.

Před pár dny vyšel v Respektu o Marku Prchalovi článek. Autoři vyšli z rozhovoru s ním a s lidmi v jeho okolí. O názorech Marka Prchala si můžeme udělat obrázek z ukázky:

„Nad otázkou, zda ví o nějakých hodnotách, které jsou pro něj nepřekročitelné, kam si položil hranici, pro koho by nepracoval, se chvíli zamyslí. ‚Hodnoty? Tak bych to neřekl, že nemůžu jít přes své hodnoty, ale rozhodně nemůžu jít přes své pocity. Musím mít z člověka dobrý pocit, to je pro mě důležité,‘ říká. s tím, že by nepracoval pro někoho, kdo ho nebaví.“

Fascinaci silnou osobností mu těžko vyčítat. Ale zkusme přece jen zmapovat skutečné hranice jeho hodnotového žebříčku a osobní zábavnosti.

Udolání politického protivníka (ČSSD) smyšlenou kauzou tzv. ukradeného lithia v rámci předvolebního boje jistě zůstává v bezpečné zóně zábavnosti nejen Marka Prchala, ale i většiny politických spin doktorů. Že se primárním zdrojem této informace stal ruský dezinformační server Aeronet, na nějž již v roce 2014 upozornila BIS jako na zdroj nebezpečné ruské propagandy, by ale nejspíš přece jen pár lidí zastavilo.

Mediální obhajoba Andreje Babiše ve věci Čapího hnízda, daňových úniků či členství v StB je základní důkaz loajality vůči zaměstnavateli a k této práci patří. Co ale jednostranné, účelové a bez jediného tvrzení opakované tvrzení o zmanipulované justici a mafiánských policistech? Je neustálé snižování důvěry v policii a justici z úst premiéra – které věří více než třetina obyvatel –  jen kvůli jeho osobním problémům stále zábava?

Podobné hry rozehráva PR team premiéra i vůči EU při vyšetřování dotačních podvodů. EU to snese, u nás je zvyklá i na horší útoky. 

Z mnoha mediálních manipulací mi v paměti utkvěla ta nejodpornější. V rozhovoru pro Právo 15.9.2018 premiér prohlásil a poté mnohokrát zopakoval, že ČR nepřijme ani jediného sirotka ze zemí, kde se válčí. ANI JEDNOHO! Odpornější a bezohlednější postoj v civilizovaném světě těžko najít.

Následná mediální obhajoba z pera Prchala, Vořechovského, Kubovičové a Hanče byla jednoduše odpudivá. Naznačím jen klíčová slova: “proč Šojdrová nepomohla v 2015”, “já myslím že by tu nebyli šťastné”,”nikdo neví kdo je sirotek”, “starejme se o vlastní sirotky”

PS: a v roce 2019 jim vezměme 2 mld korun ze sociálních peněz.

Odmítnutí pomoci bezbranným dětem už je za jakoukoliv myslitelnou hranicí pro většinu lidí. My teď ale víme, že pro Marka Prchala a Babišův PR team je to zcela OK a vyřešit tento “mediální problém” byla výzva a zábava.

K sirotkům mám i osobní zkušenost ze zákulisí práce Marka Prchala. Kauzu jsem sám negativně komentoval a mělo to slušný dosah

To neušlo Markovi Prchalovi a pozval mě na kafe. Známe se asi 6 let a občas se po některé z mých kritik Babiše potkáme. I tentokrát – v pondělí v Kotvě, tehdejším štábu Ano – si Marek na mě zkoušel některé z připravovaných argumentů. Jelikož jsem ty samé argumenty v následujícím týdnu viděl v médiích, nemám pochyby o tom, že šlo o zkoušku. Jeden z připravovaných mediálních argumentů mě svou podlostí šokoval.

Tehdy si na mě totiž mimo jiné testoval, jak by se můj pohled změnil, pokud by renomovaná nezisková organizace podpořila tvrzení Babiše. Proč se ptal zrovna na tohle, jsem pochopil, když Páteční Lidové noviny z 19.9.2018 uveřejnily komentář Taťjany Horákové, ředitelky neexistující organizace Mezinárodního dětského kříže, který byl zcela na straně Babiše a obhajoval nepřijímání sirotků. Za dvě hodiny po stovkách upozornění na falešnou identitu osoby i organizace noviny komentář stáhly a přiznaly, že jej dostaly přímo z úřadu Vlády a bez ověření vydaly.

V textu falešné humanitární neziskovky jsem našel několik slovních spojení, která do té doby ve veřejném prostoru nikde nepadla, zazněla pouze v mém rozhovoru s Markem Prchalem 5 dní předtím.

Proto jsem teď velmi dobře pochopil větu z Respektu, kde Marek říká

Tak bych to neřekl, že nemůžu jít přes své hodnoty, ale rozhodně nemůžu jít přes své pocity. Musím mít z člověka dobrý pocit, to je pro mě důležité. Nepracoval bych pro toho, kdo mě nebaví.”

Když to srovnám s tehdejším děním kolem sirotků, je jedna věc naprosto jasná: Babišův team a Marek osobně žádné morální hranice nemá a pocit z trpících dětí měl evidentně dobrý. A hlavně je to zábava!

Tagged ,

Obsah Hlídače státu přehledně na vlastní stránce, v článku či blogu. Kdekoliv

Jak přidat obsah z Hlídače státu do vlastní stránky? Obyčejný odkaz často nestačí. Facebook, Twitter, Instagram a spousta dalších služeb umožňují vložit příspěvek přímo do cizí stránky.

A nyní totéž umožňuje i Hlídač státu.

Je to snadné. Slouží k tomu fialové tlačítko sdílení na některých stránkách Hlídače státu, například na profilovce firem a úřadů (kompletní seznam najdete v textu o kousek dál).


Tlačítko sdílení

Otevře se náhled a současně zde najdete krátký kus kódu, který stačí vložit do vlastní stránky či článku.


Kód do stránky na sdílení

Takový kód vypadá přibližně takto, liší se podle sdílené stránky či požadované šířky okna.

<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/f6d7j?width=500' type='text/javascript'></script> <div id='f6d7j' style='width:500px' widget-page='/subjekt/00006947'></div>

Pokud ho budete vkládat například do článku ve WordPress, kód vložte do HTML kódu. Ve Wordpressu 1-4.x je to záložka HTML v Editoru. V novém WordPress 5.x s novým editorem je to blok Custom HTML.

WordPress plugin

WordPress umožňuje i pohodlnější vkládání, pomocí shortcode. Musíte si ale nainstalovat plugin Hlídače státu do WordPressu. Pak výše uvedený kód ve WP vypadá takto jednoduše:

Takovému kódu do stránky se někdy také říká z angličtiny Widget nebo Control.

Obsah Hlídače ve stránce

Výsledek přímo ve stránce vypadá takto:

Takovému kódu do stránky se někdy také říká z angličtiny Widget nebo Control.

Jednoduché, že?

Do vlastní stránky můžete vložit (k lednu 2019) kód pro libovolnou osobu (např. Andrej Babiš), libovolnou firmu (např. ČSOB), libovolný úřad (např. Ministerstvo financí), libovolnou smlouvu a libovolnou veřejnou zakázku.

Ukázka pro osobu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/osoba/andrej-babis'></div>

Ukázka pro firmu

Použitý kód:

<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/subjekt/00001350'></div>

Ukázka pro úřad či státem vlastněnou firmu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/Subjekt/27661989'></div>

Ukázka pro smlouvu

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l2cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l2cwj" style="width: 500px;" widget-page='/Detail/5620039'></div>

Ukázka pro zakázku

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/l6cwj?width=500' type='text/javascript'></script>
<div id="l6cwj" style="width: 500px;" widget-page='/verejnezakazky/zakazka/D7CA7CBCF060EEB0B9A412C1B03949A0'></div>

Ukázka pro grafy z reportů

Toto zatím funguje jen pro některé reporty a grafy, pouze tam, kde je tlačítko

Použitý kód:
<script src='https://www.hlidacstatu.cz/widget/vyttu?width=500' type='text/javascript'></script> <div id='vyttu' style='width:500px' widget-page='/porovnat?ico=70890650,70888337,70891168,70890749,70889546,70891508,70890692,60609460,70892822,70890366,70891095,70892156,70891320&title=Porovn%C3%A1n%C3%AD%20krajsk%C3%BDch%20%C3%BA%C5%99ad%C5%AF&part=5'></div>

Rozkaz zněl jasně, motorkář nesmí projet za žádnou cenu!

Kratší verze mého komentáře vyšla původně na iHned: https://nazory.ihned.cz/c7-66284870-ofaba-2a88c7ca873908a   


Soud, zatím nepravomocně, rozhodl o nevině policisty, který zastavil ujíždějícího motorkáře způsobem, který samotná policejní inspekce GIBS považovala za nesprávný. Policejní prezident i mnoho policistů vyjádřilo obviněnému policistovi podporu a varovali, že bude-li dosouzen, každý jejich kolega si příště rozmyslí, zda unikající pachatele zastavit.

Díky soudu se na veřejnost dostaly záběry samotné události i podrobnosti o celém zásahu. A je nutné říci, že soud neměl jednoduché rozhodování.

Jedna skupina hlasů jednoznačně podporuje postup policie. Zdůrazňuje nutnost a zákonnou povinnost zásahu, zastavení delikventa, ukončení jeho jízdy, která ohrožovala ostatní lidi. Zdůrazňují zejména fakt, že policie pachatele znala, jednalo o recidivistu už několikrát odsouzeného za řízení bez řidičského průkazu. Takový, zejména proto, že opakovaně ohrožuje ostatní rychlou jízdou, si zaslouží tvrdé potrestání.

Je tu ale i druhý pohled na stejnou situaci. Celá policejní honička trvala 30 minut, nebezpečné jízdy se tak přirozeně neúčastnil pouze jeden motocykl, ale i několik dalších policejních vozů. Postupujícím časem se honička stávala agresivnější a nebezpečnější. Každou minutou prudce rostlo ohrožení stovek lidí v okolních autech a ulicích, jak ze strany prchajícího, tak ze strany stíhajících policistů.

Honička vyvrcholila zastavením motocyklu. Videozáznam prokazatelně ukázal, že policie motorkáře sestřelila nečekaným výjezdem z protisměru, prakticky čelním nárazem. Motorkář měl na reakce a zastavení kolem jedné dvou sekund, odhadem 30 metrů, na nichž by bylo nemožné reagovat i při povolené rychlosti, natož při jejím překročení. Zastavení skončilo prudkým nárazem do boku vozu a vážným zraněním pachatele.

Malá odbočka. Je velmi varující, jak Policie ješte před uveřejněním videa velmi tendečně, přesněji řečeno lživě, celou situaci prezentovala veřejnosti. Upozornil na to mimo jiné Jan Vetyška

Policie prezentovala situace velmi nepřesně.

 • Původní tvrzení: “Auto stálo před ním” – z videa je zřejmé, že je to lež. Auto se zastavilo méně než 1s před nárazem
 • Původní tvrzení: Motorkář nepřibrzdil. Z videa je vidět, že brzdil intensivně, ale neměl nejmenší šanci dobrzdit. A nedobrzdil by ani z legální rychlosti.
 • Postavila auto viditelně. Z videa je vidět, že auto se vyřítilo v tunelu z protisměru, nečekaně a z pohledu prchajícího z poza zdi.

Těžkou otázkou, kterou soud řešil, byla adekvátnost reakce. Soud postup policisty posoudil jako adekvátní. Musím se přiznat, že jsem nad tímto rozhodnutím v rozpacích. Otevírá totiž závažnou otázku přiměřenosti zásahu.

Okolnosti tohoto zásahu – kontext – jsou pro rozhodování zásadní. Policie – podle vlastních slov – pachatele znala. Přestupek či trestný čin, který spáchal, nebyl dramaticky závažný (ač opakovaný). Jeho jízda bez řidičáku se stala extrémně nebezpečnou až díky půlhodinovému stíhání po půlce Prahy. Paradoxně tak sama policie podstatně zvýšila riziko pachatele pro jeho okolí a toto riziko půl hodiny stále zvyšovala.

Proč se Policie nestáhla (motorkář by sám po nějakém čas zpomalil a jeho jízda se tak stala méně nebezpečnou), a nedošla si pro – v té době již známého – pachatele domů? Proč ohrožovala 30 minut stovky Pražanů nebezpečným stíháním jen kvůli chybějícímu řidičáku a překročené rychlosti?

Byla závažnost přestupku pachatele tak veliká, aby odůvodnila zastavení způsobem, který jeho smrtí neskončil pouze náhodou a ohrozil i ostatní účastníky provozu?

Pokud by se jednalo o vraha, nebezpečného recidivistu utíkajícího od závažného trestného činu, či závažným a obzvláště nebezpečným způsobem ohrožujícího veřejnost, pak bychom se o adekvátnosti nebavili. Pokud soud takový postup schvaluje, kde je potom hranice násilí, kterého se policie může při výkonu služby dopustit?

Může příště zastavovat stíhaná auta čelním nárazem? Může tak činit v případě vraha, zloděje, ale třeba i opilé matky? Je střelba do zad chodce, přecházejícího napříč frekventovanou křižovatkou adekvátní k odvrácení vznikajícího nebezpečí?

Bojím se, že tyto otázky nejsou probíhajícím soudním líčením nejen vyjasněny, ale je v nich ještě více otazníků.

Protože soud dal Policii poměrně jasnou zprávu – unikajícího pachatele jakéhokoliv přestupku můžete zastavit za JAKOUKOLIV CENU. A to myslím není dobře.

Kouknu se NEN pod sukni – smlouva s MMR

Při mé pomoci Odboru hlavního architekta na MV ČR jsem se, při schvalování nových smluv NEN a rozvoje NIPEZ, dvakrát potkal s lidmi s MMR, s pány S. Bodganovem a s A.Havránkem. Tato setkání probíhala převážně ve sporech ohledně nákladů a potřebných funkcionalit, které MMR u projektů plánovalo.

V únoru, po 2 měsících práce na Hlídači veřejných zakázek, jsem si začal psát s lidmi z MMR ohledně drobných úprav Open dat, která NIPEZ (a Věstník veřejných zakázek) publikuje. Po pár mailech jsme se domluvili na osobní schůzce, která by pořešila už technické detaily a diskuzi urychlila. Na této schůzce jsem se s pány setkal podruhé. Tentokrát schůzka probíhala ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře. Během pár minut jsem nutné změny probraly, MMR je plánuje nasadit během pár týdnů (milé překvapení). V další diskuzi jsme se dotkli NENu, šílenosti a předraženého nefunkčního systému, který MMR nutí  celé státní správa.

Jako “Iťák” jsem se nad celým systémem rozčiloval a divil se, že je MMR ochotno platit na něco tak zoufale nefunkčního a nebezpečného tak obrovské peníze. A že je s podivem, když MMR vlastní zdrojové kódy, že si samo neověří skutečný důvod pomalosti (a až faktické nefunkčnosti) NEN. Výsledkem diskuze byla dohoda, že se pokusím zanalyzovat NEN a dodat MMR analýzu NEN z hlediska škálovatelnosti a výkonu, zaměřenou na interní části, architekturu a databázi NEN.

Z mé strany jsem měl pouze tyto podmínky: přiměrenou součinost dodavatelů (zejména O2 a TescoSW), zveřejnění výsledků analýzy v takovém rozsahu, aby to neohrozilo bezpečnost NEN a odměnu ve výši obvyklé komerční sazby za tento typ práce. A na tom jsme se dohodli. MMR mi zaplatí pouze hodinově objednanou a vykázanou práci, v maximální výši 200.000 Kč bez DPH.

Zda a jak moc bude výsledná spolupráce úspěšná bude bohužel hodně záviset na součinosti dodavatelů, kvalitě dokumentace a korelace testovacího prostředí s produkčním. Jsem velmi zvědav, jak moc ochotně si nechají dodavatelé pustit do kožichu veš a ještě se od ní nechat zkritizovat.

O průběhu a výsledcích této velmi zajímavé práce vás budu pravidelně informovat. Stay tuned!

 

Nezávislý, nestranický, konfigurovatelný předseda politické strany – skladem!

Strany neúspěšné ve volbách hledají příčiny svého neúspěchu a nová vedení. Zaznívají hlasy o nutnosti nových, ba dokonce nezávislých vůdců.

„Když nové programové věci přednesou noví důvěryhodní lídři či spolupracující nestraníci, tak mají šanci uspět.“, říká Michal Hašek (ČSSD).

„Řekl jsem, že se nebráním hledat i mezi nestraníky, ale nejen mezi nimi,“ podotkl statutární místopředseda   ČSSD Chovanec.

„Ano, budu kandidovat. Dnes jsem získal nominaci u své domovské organizace v Praze, a to je pro mě důležité,“ řekl Jiří Pospíšil, který se stal členem TOP09 před deseti dny.

Je vidět, že trend externích managerů dorazil i do politiky a na poptávku je nutné zareagovat nabídkou.

 

Ceník vedoucích kádrů pro politické strany
Dodáme předsedu a vedoucí pracovníky strany do 2 pracovních dní.
V případě vážného zájmu obratem zašleme profesní, stranický a psychologický profil
minimálně dvou kandidátů.
Předseda politické strany 50.000 Kč měsíčně
Příplatky

 • skutečně nezávislý
 • poslouchající předsednictvo
 • poslouchající pouze 1.místopředsedu
 • vyjadřující pravicové názory
 • vyjadřující levicové názory
 • fotogenický se zbrojním průkazem a puškou
 • anti-Babiš
 • anti-Okamura
 • anti-Islamista
 • Intelektuál
 • Bodrý z lidu
 • jako Okamura
Měsíční sazby 

 • + 14.999 Kč
 • + 24.999 Kč
 • + 44.999 Kč
 • zdarma
 • + 19.999 Kč
 • +  9.999 Kč za foto
   
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • +  9.999 Kč
 • sleva 4.999 Kč
 • + 4.999 Kč
 • + 99.999 Kč
  po slevě 50%,
  platí do konce roku 2017
Místopředsedové, předsedové krajských organizací   připravujeme na leden 2018

Proč budu volit číslo 7, Starosty a nezávislé. Zvažte to také.

Mám jen pár důležitých kritérií, podle kterých vybírám stranu kterou volit.

 1. Prosazují demokracii a svobodu v západoevropském a severo-americkém podání. Jednoznačný závazek být součástí NATO, EU atd. Prozápadní orientace. Po zkušenostech s komunismem si jinou variantu neumím přestavit. Žádné lavírování, ale jednoznačná orientace rozhoduje. Čím více liberální, tím lépe.
 2. Podporují zavedení Eura, což je pro mě další potvrzení naší integrace do západní Evropy.
 3. Důvěryhodnost, konzistentní a věcné rozhodování v minulosti. Nehodnotím sliby, hodnotím již vykonané skutky a jejich konzistenci se sliby v předvolební kampani. Stejně tak mě zajímá, zda učinili rozhodnutí, která byla nevýhodná pro ně, ale výhodná pro občany.
 4. Malý, otevřený stát. Není to samozřejmé, a jen omezené množství politiků je ochotno podstoupit skutečnou veřejnou kontrolu. Dlouhodobá a úspěšná snaha o prosazení registru smluv (jednoho z pouhých 3 zákonů, které dávají občanům kontrolní moc nad státem) je pro mě velmi silný důvod pro podporu.
  Otevřený stát znamená stát pod trvalou kontrolou, efektivní stát, stát bez korupce. Já chci takový stát.

Těmito kritérii mi prošly tři strany a hnutí.

 

Starostové a nezávislí, kandidátka číslo 7,  jako jednoznačný vítěz.

Je zbytečné se bát 5% hranice vstupu do Parlamentu. Volební potenciál STANu je z předvolebních výzkumů dlouhodobě 11-16 % a pokud všichni váhající kvůli 5% limitu svůj hlas dají STANu, 10 % hlasů je reálných.

 

O stupínek níž se umístila TOP09 spolu s Piráty. TOP09  je STANu velmi blízká a jejich loňský rozpad bohužel nedává smysl. TOP09 je konzervativnější, proto je mi bližší a vyhrál STAN.

Piráti jsou oproti STAN i TOP09 rozdílní, méně čitelní, více levicoví, ale spojuje nás kritický pohled na stát, nutnost skutečně moderní vize státu a vědomí nutnosti být neustále inovativní, maximální otevřenost (ve které jsou sami bezkonkurenční) a velikost státu. Navíc jejich dosavadní práce na Pražském magistrátu, v Brně, Karlových varech a jinde stojí za pozornost. Jejich nevýhodou je občas šílené personální obsazení, což se časem srovná.

“Charitativní akce” Hnutí ANO a KDU-ČSL za veřejné peníze

V sobotu 23. září 2017 se konal na náměstí v Jihlavě 2.ročník charitativní akce Hvězdný gulášfest, organizované nadačním fondem Štastná hvězda, pod záštitou primátora Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka.

Mohla to být běžná charitativní akce, než si z ní neudělalo Hnutí ANO předvolební mítink, který předem avizovalo, v průběhu a poté nadšeně propagovalo. Svůj stánek zde mělo i KDU-ČSL a SPO.

Účast Hnutí ANO na této akci znalce místních poměrů příliš nepřekvapí, protože předsedkyní správni rady nadačního fondu Štastná hvězda je Alena Skovajsová, nominovaná za Hnutí ANO do kulturní komise města Jihlava.

Co však překvapilo i dlouholeté úředníky a politiky města je událost následujícího dne, kdy rada města Jihlava schválila finanční podporu nadačnímu fondu Štastná hvězda ve výši 10.000 Kč.

Rada města Jihlava, ve složení 5x ANO, 4x ČSSD,, 2x KDU-ČSL, se tak objektivně rozhodla „sponzorovat“ z veřejných prostředků města akci, která pod nálepkou charity  propaguje politické strany a hnutí v předvolební kampani.

V důsledku tohoto rozhodnutí odstoupil předseda komise pro kulturu Schrek, a na veřejnost s obranným prohlášením vystoupila náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO), která je v dlouhodobé neschopnosti.

Pokud je vám jméno paní Jany Mayerové povědomé, jedná se o stejnou dámu, která byla před několika dny obviněna v souvislosti s Čapím hnízdem. Tato paní je pod žádostmi o prověrovanou dotaci podepsána.

Fotografie z “charitativní akce” kombinované s předvolební propagací Hnutí ANO a KDU-ČSL finančně podporované městem Jihlava:

Filmová kritička Mirka Spáčilová v číslech

Když umíráš a proběhne ti celý život před očima, přijde Mirka Spáčilová a dá tomu 60 %

Tohle mě vždycky zajímalo. Dává opravdu Mirka Spáčilová jenom 60 %? Dala někdy 100 %? Odešla někdy až se závěrečnými titulky? Samé důležité otázky na sobotní večer. Hraju si už pár týdnů s Apify, a protože je na tento úkol je ideální, okamžik pravdy nastal dnes (Apify script tady).

Stáhnul jsem z iDnes všechny články M.Spáčilové s hodnocením filmů od roku 1999. Většina hodnocení je v celých desítkách %, menšina mezi (55%), do grafu jsem čísla počítal v celých desítkových intervalech.

Celkem se jedná o recenze 1333 filmů, k 7. 10. 2017.

Mirka Spáčilová dosud žádnému filmu nedala 100 %. Hodnocení mezi 50 % a 75 % zvolila u 78 % filmů. A ano, každý třetí film dostal 60 %.

 

Článek Film Hodnocení v %
Maturita 0
Konečná 0
Normal 0
Hezké chvilky bez záruky 0
Sousedé 5
Jedlíci aneb Sto kilo lásky 5
Emoji ve filmu 10
Tenkrát v ráji 10
Podvodníci 10
Tchyně 10
Kameňák 4 10
Obchodníci 10
Kameňák 2 10
Kameňák 10
Seznamka 15
Přijde letos Ježíšek? 15
Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí 15
Post coitum 15
Jak ukrást Dagmaru 15
Hurvínek a kouzelné muzeum 20
Ostravak Ostravski 20
Krycí jméno Holec 20
Vánoční Kameňák 20
Winx Club: V tajemných hlubinách 20
Isabel 20
Babovřesky 20
Svatá čtveřice 20
Doblba! 20
Pobřežní hlídka 25
Muzzikanti 25
Padesát odstínů temnoty 25
Manžel na hodinu 25
Prázdniny v Provence 25
Dvojníci 25
Padesát odstínů černé 25
Babovřesky 3 25
Bony a klid 2 25
Angelika 25
Babovřesky 2 25
LEGO® Ninjago® film 30
Resident Evil: Poslední kapitola 30
Miluji tě modře 30
Všechno nebo nic 30
Taxi 121 30
Jetelín 30
Léto All Exclusive 30
Musíme se sejít 30
Menandros & Thais 30
Decibely lásky 30
Bláznivá dovolená 30
Hitman: Agent 47 30
Návrat blbýho a blbějšího 30
MY 2 30
Stopy života 30
Tanec mezi střepinami 30
Make Your Move 30
Machři 2 30
Kovář z Podlesí 30
Scary Movie 5 30
5 pravidel 30
Twilight sága: Rozbřesk (2/2) 30
Sousedská hlídka 30
Twilight sága: Rozbřesk ( 1/2) 30
Nechápu, jak to dokáže 30
Barbar Conan 30
Doktor od Jezera hrochů 30
Twilight sága: Nový měsíc 30
Ulovit miliardáře 30
G. I. Joe 30
Operace Dunaj 30
Zohan: Krycí jméno Kadeřník 30
Experti 30
Holky to chtěj taky 30
Lásce na stopě 30
Návrat ztraceného ráje 30
Velká oříšková loupež 2 35
Slíbená princezna 35
Pařba o Vánocích 35
Bezva ženská na krku 35
Krotitelé duchů 35
Děda 35
Grimsby 35
Trable o Vánocích 35
Wilsonow 35
Fantastická čtyřka 35
Pixely 35
Padesát odstínů šedi 35
Boj o koláč 35
Burácení 35
Neviditelní 35
Sex Tape 35
Herkules 35
Dědictví aneb Kurva se neříká 35
Herkules: Zrození legendy 35
Diana 35
PanMáma 35
Jak se krotí krokodýli 35
Nejsledovanější 40
Křižáček 40
Holky na tahu 40
Mumie 40
The Circle 40
Spojené státy lásky 40
Psí poslání 40
Santa je pořád úchyl 40
Planetárium 40
Strašidla 40
Centrální inteligence 40
Želvy Ninja 2 40
Návštěvníci 3: Revoluce 40
Jak přežít single 40
Pád Londýna 40
Série Divergence: Aliance 40
Bohové Egypta 40
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek 40
Řachanda 40
Na vodě 40
Nabručení 40
Milenci těch druhých 40
U moře 40
Celebrity, s.r.o. 40
Fakjů pane učiteli 2 40
Pan 40
Labyrint: Zkoušky ohněm 40
Show Leoše Mareše 40
Atlantida 40
We Are Your Friends 40
Kurýr: Restart 40
Cesta do Říma 40
Bez kalhot XXL 40
Tři mušketýři 40
Ladíme 2 40
S tváří anděla 40
Cesta naděje 40
Lovci a oběti 40
Gunman: Muž na odstřel 40
Rezistence 40
Svatý Mikuláš 40
Jupiter vychází 40
Tři srdce 40
Hodinový manžel 40
Noc v muzeu: Tajemství hrobky 40
Mamma Mia! 40
Pirátské sítě 40
Pavel Wonka se zavazuje 40
Falešní poldové 40
Drákula: Neznámá legenda 40
Želvy Ninja 40
Love song 40
Jump Street 22 40
Svatby v Benátkách 40
Grace, kněžna monacká 40
Všechny cesty vedou do hrobu 40
Sousedi 40
Doupě 40
Husí kůže - Zimomriavky 40
(Ne)zadaní 40
Pompeje 40
Need for Speed 40
300: Vzestup říše 40
Roznese tě na kopytech 40
Vlhká místa 40
Husiti 40
Cosi je ve vzduchu 40
Hra na hraně 40
Donšajni 40
Ona a on 40
Drsňačky 40
Po zániku Země 40
Z cizího krev neteče 40
Máme rádi Česko 40
Hvězdička 40
Čtyřlístek ve službách krále 40
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 40
Dream House 40
Kovbojové a vetřelci 40
Tacho 40
Twilight sága: Zatmění 40
Záložní plán 40
Přestupný rok 40
Vy nám taky, šéfe! 40
Taková normální rodinka 40
Říše hraček 40
Královna Alžběta: Zlatý věk 40
Invaze 40
Rocky Balboa 40
Základní instinkt 2 40
Troja 40
Který je ten pravý? 45
Srdečně vás vítáme 45
Cuky Luky Film 45
Špunti na vodě 45
Kong: Ostrov lebek 45
Assassin’s Creed 45
Pravý rytíř 45
Collateral Beauty: Druhá šance 45
Underworld: Krvavé války 45
Trollové 45
Johančino tajemství 45
Dokonalý šéf 45
Sejmi prezidenta 45
Mortdecai: Grandiózní případ 45
Hacker 45
Raluca 45
Pohádkář 45
Dřív než půjdu spát 45
Pošťák Pat 45
Zejtra napořád 45
Jedna za všechny 45
3 dny na zabití 45
Dlouhá cesta dolů 45
Památkáři 45
Zimní příběh 45
47 róninů 45
Rozkoš 45
Nepravděpodobná romance 45
One Direction 3D: This is Us 45
Co v detektivce nebylo 45
Špačkovi v síti času 45
Percy Jackson: Moře nestvůr 45
Šmoulové 2 45
Pařba na třetí 45
Bez doteku 45
Smrtonosná past: Opět v akci 45
Máma z basy 50
Zahradnictví: Dezertér 50
Víno nás spojuje 50
Cesta času 50
Trapný padesátky 50
Policie Modrava 50
Španělská královna 50
Všechno, úplně všechno 50
Transformers: Poslední rytíř 50
Únos 50
Zabijáci z maloměsta 50
Král Artuš: Legenda o meči 50
Personal Shopper 50
Zahradnictví: Rodinný přítel 50
Naprostí cizinci 50
Safari 50
Ghost in the Shell 50
Úkryt v zoo 50
Modrý kód 50
Rande naslepo 50
Rocco 50
Spojenci 50
xXx: Návrat Xandera Cage 50
Pírko 50
Temný Kraj 50
Pod rouškou noci 50
Četníci z Luhačovic 50
Velká čínská zeď 50
Nádraží 50
Zázračný nos 50
Snowden 50
Komici s.r.o. The Tour 50
Devátý život Louise Draxe 50
Polda 50
Instalatér z Tuchlovic 50
Rino – Příběh špiona 50
Buchty a klobásy 50
Ben Hur 50
Prach 50
Doba ledová: Mamutí drcnutí 50
Legenda o Tarzanovi 50
Belgica 50
Short skin 50
Den nezávislosti: Nový útok 50
Paradise Trips 50
X-Men: Apokalypsa 50
Sousedi 2 50
Jak se zbavit nevěsty 50
Lovec: Zimní válka 50
Jak básníci čekají na zázrak 50
Moje tlustá řecká svatba 2 50
Červený pavouk 50
Česká cesta 50
Rudý kapitán 50
Zoolander No. 2 50
V. I. P. vraždy 50
Do posledního dechu 50
V jiném stavu 50
Muzikál aneb Cesty ke štěstí 50
Správnej dres 50
Padesátka 50
Svatojánský věneček 50
Opuštěný vesmír 50
Češi proti Čechům 50
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 50
Proč jsem nesnědl svého taťku 50
Husí kůže 50
Otcové a dcery 50
Matrix AB 50
Amerika 50
Místo zločinu Plzeň 50
Rosa & Dara a jejich velké dobrodružství 50
Atentát 50
Romeo a Julie 50
Love 50
Vinaři II 50
Rudyho má každý rád 50
Věčně mladá 50
Papírová města 50
Bojovník 50
Méďa 2 50
Andílek na nervy 50
Vincentův svět 50
Dior a já 50
Den blbec 50
Malý pán 50
Dejte mi pokoj! 50
Noční běžec 50
Čarovný les 50
Konečně doma 50
Popelka 50
Vybíjená 50
Policie Modrava 50
Focus 50
Ghoul 50
Zvonilka a tvor Netvor 50
Nezlomný 50
Všechny moje lásky 50
Případ pro exorcistu 50
Kdo neskáče, není Čech 50
Sedmý syn 50
Exodus: Bohové a králové 50
České století: Ať si jdou 50
Šéfové na zabití 2 50
Hunger Games: Síla vzdoru 1. část 50
Jáma 50
České století - Musíme se dohodnout 50
Moje pravda 50
Česká pivní válka 50
Krok do tmy 50
Plán 50
Ztracen 45 50
Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil 50
Život a doba soudce A. K. 50
Expendables: Postradatelní 3 50
Hany 50
Divergence 50
Fenomén Šmejdi 50
Dvojník 50
Vášeň mezi řádky 50
Sametoví teroristé 50
Marta a Věra 50
Noe 50
Yves Saint Laurent 50
Kandidát 50
První republika 50
Dobrý řidič Smetana 50
Konzultant 50
Cesta za Vánoční hvězdou 50
Apokalypsa v Hollywoodu 50
Don Jon 50
Kapitál 50
Chvilková slabost 50
Colette 50
Lidský rozměr 50
Violet & Daisy 50
R.I.P.D.-URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů 50
Pacific Rim - Útok na Zemi 50
Stážisti 50
Bling Ring: Jako VIPky 50
Hurá na Francii 50
Nemají pokoj svévolníci 50
Casanova 50
Velká svatba 50
Toulavé house 50
Dávám tomu rok 50
Práskač 50
Pád Bílého domu 50
G. I. Joe 2: Odveta 50
Hledá se prezident 50
Nepoužitelní 50
Martin a Venuše 50
Královský víkend 50
Nádherné bytosti 50
96 hodin: Odplata 50
Temné stíny 50
Můj vysvlečenej deník 50
Zkrat 50
Sherlock Holmes: Hra stínů 50
Válka bohů 50
Osmdesát dopisů 50
Transformers 3 50
Pan Popper a jeho tučňáci 50
Vodník a Karolínka 50
Škola princů 50
Kouzelná tetička Valentýna 50
Fotři jsou lotři 50
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 50
Benga v záloze 50
Milénium 50
Projekt Frankenstein 50
Jíst, meditovat, milovat 50
Resident Evil: Afterlife 50
Sama v Africe 50
Exmanželka za odměnu 50
Vlkodlak 50
Dešťová víla 50
Morganovi 50
Nebo, peklo... zem 50
Kawasakiho růže 50
Samec 50
Stínu neutečeš 50
2012 50
Můj život v ruinách 50
Chceš mě, chci tě 50
Bratři Bloomovi 50
Náhradníci 50
Únos vlaku 1 2 3 50
Vdaná snoubenka 50
Holka z města 50
Proměny 50
Líbáš jako Bůh 50
Deník nymfomanky 50
Sněženky a machři po 25 letech 50
Čtvery Vánoce 50
Sestra 50
Ženy 50
Noci v Rodanthe 50
Rudý baron 50
Máj 50
Mumie: Hrob Dračího císaře 50
Dostaňte agenta Smarta 50
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 50
Stalo se 50
František je děvkař 50
Smutek paní Šnajderové 50
Rambo: Do pekla a zpět 50
O život 50
Já, legenda 50
Holka na hlídání 50
Chyťte doktora 50
Zbouchnutá 50
Disturbia 50
Next 50
Křižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži 50
Odstřelovač 50
Bestiář 50
Neznámý svůdce 50
300: bitva u Thermopyl 50
Dobrý ročník 50
Iluzionista 50
Vějíř lady Windermerové 50
Rychle a zběsile: Tokijská jízda 50
Confetti 50
Sexy Pistols 50
Všechno nejlepší! 50
Casanova 50
Žít po svém 50
Ostrov 50
Milenci a vrazi 50
Cellular 50
Král Artuš 50
Česká spojka 50
Kód Navajo 50
15 minut 50
Jezerní královna 50
První republika II 55
Zabiják & bodyguard 55
Temná věž 55
Baby Driver 55
Valerian a město tisíce planet 55
Skokan 55
Král Belgičanů 55
Wonder Woman 55
Na mléčné dráze 55
Loupež ve velkém stylu 55
Přes kosti mrtvých 55
Rychle a zběsile 8 55
Mordparta II 55
Volání netvora: Příběh života 55
Život 55
Labyrint II 55
Masaryk 55
Lion 55
Jackie 55
Bohéma 55
Pasažéři 55
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 55
Hologram pro krále 55
Pohádky pro Emu 55
Jack Reacher: Nevracej se 55
Inferno 55
Deepwater Horizon: Moře v plamenech 55
Tři generace 55
Anthropoid 55
Sedm statečných 55
Café Society 55
Ve jménu krve 55
Zloději zelených koní 55
Týpci a zbraně 55
Diagnóza: Šampión 55
Heidi, děvčátko z hor 55
Učitelka 55
Oslněni sluncem 55
Warcraft: První střet 55
Maggie má plán 55
Comedy club 55
Příběh lesa 55
Nikdy nejsme sami 55
Lagerfeld - důvěrné 55
Smrtelné historky 55
Na vodě 55
Joy 55
Korunní princ 55
Koza 55
Stážista 55
Program: Pád legendy 55
Laputa 55
Nemilosrdní 55
Doktor Martin 55
Přístav 55
Pařížská blbka 55
Vykolejená 55
Iracionální muž 55
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha 55
Špión 55
Jan Hus 55
Dítě číslo 44 55
Dovolená v protektorátu 55
Život je život 55
Země zítřka 55
Je prostě báječná 55
Králova zahradnice 55
Zpověď zapomenutého 55
Asterix: Sídliště bohů 55
Proti přírodě 55
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 55
Reportérka 55
Opři žebřík o nebe 55
Miluj souseda svého 55
Odpad 55
České století: Poslední hurá 55
Jimmy P. 55
Lovu zdar! 55
Zmizení Eleanor Rigbyové: On / Ona 55
Výchozí bod 55
Místa 55
Dárce 55
Lepší teď než nikdy 55
Vinaři 55
Lucy 55
Parádně pokecal 55
Díra u Hanušovic 55
Letadla 2: Hasiči a záchranáři 55
Úsvit planety opic 55
Knězovy děti 55
Mission London 55
Každý den, šťastný den! 55
Zakázané uvolnění 55
Láska, soudruhu! 55
10 pravidel jak sbalit holku 55
Zpátky do ringu 55
Oldboy 55
Mafiánovi 55
Hospoda U Druhé šance 55
Riddick 55
Líbánky 55
Letadla 55
jOBS 55
Život té druhé 55
Pot a krev 55
Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna 55
White House Down 55
Pěna dní 55
Atomic Age 55
Pravidla mlčení 55
Nerada ruším 55
Hostitel 55
Láska všemi deseti 55
Paralelní světy 55
Definice lásky 55
Dvanáct měsíčků 55
Legendární parta 55
7 dní hříchů 55
Do Říma s láskou 55
Líbáš jako ďábel 55
Havran 55
Obchodník se smrtí 55
Těžká váha 55
Horem pádem 55
Jedna ruka netleská 55
Charlieho andílci: Na plný pecky 55
Čert ví proč 55
Brak 55
Divoké včely 55
Blade Runner 2049 60
Nerodič 60
Dobrý časy 60
Červená 60
Prima Partička 60
Loganovi parťáci 60
Život a doba soudce A. K. 60
Skrytá čísla 60
Svět podle Daliborka 60
Já, padouch 3 60
Auta 3 60
Smrtihlav 60
Z Paříže do Paříže 60
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 60
Vetřelec: Covenant 60
Strážci Galaxie Vol. 2 60
Mimi šéf 60
Ztracené město Z 60
Proti vlastní krvi 60
Zádušní oběť 60
Pátá loď 60
Kráska a zvíře 60
Spravedlnost 60
Zlato 60
Tajemství těla 60
Tanečnice 60
Proč právě on? 60
Rogue One: Star Wars Story 60
Americká idyla 60
Bratříček Karel 60
Fuocoammare: Požár na moři 60
Zúčtování 60
Zákon Helena 60
Chronic 60
ZOO 60
Já, Mattoni 60
Tajný život mazlíčků 60
Star Trek: Do neznáma 60
Julieta 60
Assassin 60
Alenka v říši divů: Za zrcadlem 60
Hlas pro římského krále 60
Angry Birds ve filmu 60
Belmondo 60
Čistič 60
Každý milion dobrý 60
Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje 60
Ani ve snu! 60
Carol 60
Kolonie 60
Orel Eddie 60
Humr 60
Teorie tygra 60
Kung Fu Panda 3 60
Nebezpečný svět Rajka Dolečka 60
Už je tady zas 60
Zootropolis: Město zvířat 60
Polednice 60
Modré stíny 60
Poklad 60
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází 60
Zločin v Polné 60
Tajemství jejich očí 60
Roura 60
Zkáza krásou 60
Creed 60
Zbrusu Nový zákon 60
Tři vzpomínky 60
V srdci moře 60
Most špionů 60
Black Mass: Špinavá hra 60
Ejzenštejn v Guanajuatu 60
Mamon 60
Purpurový vrch 60
Labyrint 60
Everest 60
Zvláštní znamení touha 60
Labyrint 60
Nikdy není pozdě 60
Dárek 60
Živí mrtví: Počátek konce 60
Domácí péče 60
Evangelium podle Brabence 60
Terminator Genisys 60
Temné kouty 60
Zabijáci 60
Avengers: Age of Ultron 60
Pestrobarvec petrklíčový 60
Pořád jsem to já 60
Rychle a zběsile 7 60
Druhý báječný hotel Marigold 60
Samoživy 60
Město 44 60
Prázdné místo, 1. díl 60
Violette 60
Danielův svět 60
Bílý bůh 60
E.A. Poe: Podivný experiment 60
Sama nocí tmou 60
Vraždy v kruhu 60
Americké dopisy 60
Jak jsme hráli čáru 60
Kancl 60
Je nám spolu dobře 60
České století: Je to jen rock’n’roll 60
Život podle Václava Havla 60
Adopce. Konkurz na rodiče 60
Frank 60
Mami! 60
Až po uši 60
Mezi náhrobními kameny 60
John Wick 60
Nick Cave: 20 000 dní na zemi 60
Andělé všedního dne 60
Equalizér 60
Nevinné lži: Vedlejší příznaky 60
Láska na kari 60
Zázraky 60
Kouzlo měsíčního svitu 60
Magický hlas rebelky 60
Ida 60
Transformers: Zánik 60
Všiváci 60
Zloba - královna černé magie 60
Cesta ven 60
X-Men: Budoucí minulost 60
Snadný prachy I., II. a III. 60
Olga 60
Ranhojič 60
Amazing Spider-Man 2 60
Valčík pro Monicu 60
Dělníci bulváru 60
Detektiv Down 60
Rio 2 60
Captain America: Návrat prvního Avengera 60
Liv & Ingmar 60
Koleje osudu 60
Piknik 60
Životní šance 60
Robocop 60
Prodloužený víkend 60
Jack Ryan: V utajení 60
Krásno 60
Vejška 60
Něžné vlny 60
Putování s dinosaury 60
Hunger Games: Vražedná pomsta 60
Komorník 60
Křídla vánoc 60
Enderova hra 60
U Konce světa 60
České století 60
Příběh kmotra 60
Zorro 60
Plán útěku 60
Bernie 60
Bez hranic 60
Hexenšus 60
Kriminálka Staré Město 60
Sanitka II 60
Pušky, puky, pivo a psi 60
Futurologický kongres 60
Černá vdova 60
Světová válka Z 60
Muž z oceli 60
Trans 60
Podfukáři 60
Království lesních strážců 60
Svatby 60
Nazareth - Nekonečný rockový mejdan 60
Tísňová linka 60
Sbohem, zůstávám! 60
Kříž cti 60
Můj pes killer 60
Vojta Lavička: Nahoru a dolů 60
Gambit 60
Druhý dech 60
Lovci mafie 60
Jack Reacher: Poslední výstřel 60
O pokladech 60
Druhá šance 60
Rebelka 60
Polski film 60
Madagaskar 3 60
Tady hlídám já! 60
Diktátor 60
Hunger Games 60
Čtyři slunce 60
Válečný kůň 60
Nebezpečná metoda 60
Láska je láska 60
Kocour v botách 60
Micimutr 60
Dům 60
Osamělost prvočísel 60
Dluh 60
Johnny English se vrací 60
Půlnoc v Paříži 60
Kůže, kterou nosím 60
Zkažená úča 60
Auta 2 60
Obřad 60
Láska a jiné závislosti 60
Nevinnost 60
Milénium: Dívka, která kopla do vosího hnízda 60
Na doraz 60
Poznáš muže svých snů 60
Habermannův mlýn 60
Wall Street: Peníze nikdy nespí 60
Karate Kid 60
22 výstřelů 60
Čarodějův učeň 60
Postradatelní 60
Dostaň ho tam 60
Agora 60
Muž ve stínu 60
Rozchod 60
Užívej si, co to jde 60
Kouzelná chůva a Velký třesk 60
Iron Man 2 60
Jak vycvičit draka 60
Alenka v říši divů 60
Nějak se to komplikuje 60
Sherlock Holmes 60
Vánoční koleda 60
Zemský ráj to napohled 60
Divnovlásky 60
Zoufalci 60
Julie a Julia 60
Protektor 60
Návrh 60
Nedodržený slib 60
Terminator Salvation 60
Noc v muzeu 2 60
Andělé a démoni 60
X-Men Origins: Wolverine 60
Monstra vs. Vetřelci 60
Až tak moc tě nežere 60
Vévodkyně 60
Bolt: Pes pro každý případ 60
Peklo s princeznou 60
Kouzla králů 60
Den, kdy se zastavila Země 60
Labyrint lží 60
Quantum of Solace 60
Králova přízeň 60
Zakázané království 60
Nadine 60
Oko dravce 60
Nestyda 60
Holka Ferrari Dino 60
Konečně spolu 60
Mamma Mia! 60
Hancock 60
Wanted 60
Penelope 60
Smrt on-line 60
Oko bere 60
Horton 60
Bobule 60
O rodičích a dětech 60
Lovci pokladů: Kniha tajemství 60
Na vlastní nebezpečí 60
Východní přísliby 60
Pan Včelka 60
Království 60
Planeta Teror 60
Harry Potter a Fénixův řád 60
Edith Piaf 60
Zodiac 60
Shrek Třetí 60
Barevný závoj 60
Spider-Man 3 60
Goyovy přízraky 60
Apocalypto 60
Poslední skotský král 60
Obsluhoval jsem anglického krále 60
Kupec benátský 60
Prachy dělaj člověka 60
Asterix a Vikingové 60
Žena ve vodě 60
Miami Vice 60
Superman se vrací 60
Za plotem 60
Satan přichází 60
X-Men: Poslední vzdor 60
Libertin 60
Tristan a Isolda 60
Indián a sestřička 60
Spojenec 60
Mnichov 60
Restart 60
Sametoví vrazi 60
Spider-Man 2 60
Jak básníci neztrácejí naději 60
Matrix Reloaded 60
Červený drak 60
Smradi 60
Spider-Man 60
Hartova válka 60
Harry Potter a Kámen mudrců 60
Mumie se vrací 60
Gladiátor 60
Kingsman: Zlatý kruh 65
Krysař 65
To 65
Kapitán Exner 65
Barry Seal: Nebeský gauner 65
Druhá strana naděje 65
Spider-Man: Homecoming 65
Sibiřský deník 65
Špína 65
Mžitky 65
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 65
John Wick 2 65
Mlčení 65
Modrá krev 65
Trpaslík 65
Svět pod hlavou 65
Zpívej 65
Miluj mě, jestli to dokážeš 65
Noční zvířata 65
Fantastická zvířata a kde je najít 65
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny 65
Muži z Aleje mrtvých 65
Doktor Strange 65
Lichožrouti 65
Dívka ve vlaku 65
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 65
Dítě Bridget Jonesové 65
Až na severní pól 65
Obr Dobr 65
Jason Bourne 65
Tohle je náš svět 65
Lucie: Příběh jedný kapely 65
Hra peněz 65
Hledá se Dory 65
Komuna 65
Captain America: Občanská válka 65
Pět mrtvých psů 65
Pat a Mat ve filmu 65
Mustang 65
Eva Nová 65
Noc bezMoci 65
Já, Olga Hepnarová 65
Totem vlka 65
Suburra 65
Brooklyn 65
Deadpool 65
Lída Baarová 65
Chlapec a svět 65
Fúsi 65
Případ pro malíře / Případ pro lyžaře 65
Osm hrozných 65
Perfektní den 65
Star Wars: Síla se probouzí 65
Gangster Ka: Afričan 65
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 65
Berani 65
Spectre 65
Hotel Transylvánie 2 65
Marguerite 65
Očima fotografky 65
Straight Outta Compton 65
Gangster Ka 65
Cesta vzhůru 65
Krycí jméno U.N.C.L.E. 65
Mission: Impossible - Národ grázlů 65
Nenasytná Tiffany 65
Ant-Man 65
Malá z rybárny 65
Legenda Bíba Brodská 65
Diplomacie 65
Samba 65
Škoda lásky - Zamilovaná 65
Divočina 65
Americký sniper 65
Fénix 65
Teorie všeho 65