Andrej Babiš a Barbora Boschat

Dnes, 7. září 2016, byla Barbora Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69 ministerstva financí ČR. Oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí” šetří řádné nakládání s dotacemi EU v ČR a je nezávislé na vedení ministerstva financí.

Je to zásadní zpráva o demokracii a dělání pořádku ve státní správě v podání předsedy hnutí ANO. Proč?

Ptali se mě dnes i diskutující na Twitteru, tak odpovídám.

Zde je celý případ. Diskutující na Twitteru mě přesvědčovali, že vše bylo formálně v pořádku a že o nic nejde. Formálně možná ne, ale v kontextu je to nejhorší čin ministra Babiše od voleb.

Stručné formální shrnutí:

5. ledna  2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF (European Anti-Fraud Office) začal řešit podezření, že jistá česká firma změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6. ledna  2016 vyzvídala úřednice B.Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací”, v interních systémech MF ČR a v OLAF v Bruselu podrobnosti o probíhajícím vyšetřování

6. ledna 2016 nadřízení B.Boschat zjistili, že B.Boschat toto provedla na pokyn náměstka Tomáše Vyhnánek, který B.Boschat nařídil obejít své nadřízené, kontaktovat nestandartne OLAF a v rozporu s předpisy prohledávat interní databáze MF ČR.

Tomáš Vyhnánek

Tomáš Vyhnánek

22. ledna, 23. ledna a 26. ledna 2016 došlo k jednání mezi ministrem Babišem a vedením oddělení 69 (Janák, Uhrinová). Babiš odmítá kárné řízení proti nám. Vyhnánkovi a B. Boschat.

25.1.2016 – nám. Vyhnánek žádá ředitelku oddělení 69 o zastavení vyšetřování B.Boschat, tajemník ministerstva Jan Sixta odmítá případ vyšetřovat (je to jeho pravomoc, má na to právo).

Jan Sixta

1.2.2016 Janák a Uhrinová podávají Oznámení podezření na protiprávní jednání k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky. Vyšetřování je ukončeno závěrem, že min. Babiš nic nespáchal (J.Kněžínek může šetřit pouze ministry a úředníky na Úřadu vlády).

Březen 2016 vypsáno výberové řízení na ředitele oddělení 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

Barbora Boschat

10.7.2016 vítězí pí. Barbora Boschat ve výběrovém řízení na ředitele oddělení 69.

6.9.2016 je pí. Barbora Boschat jmenována ředitelkou oddělení 69.

 

Následně paní Uhrinová, která jako první interně na ministerstvu upozornila na nestandardní chování náměstka Vyhnánka a úřednice Boschat, odchází z ministerstva financí.

 

Žádný z výše uvedených faktů ministerstvo ani nikdo z účastníků nepopřel, s výjimkou tohoto vyjádření nám. Vyhnánka.

Kontext

Formálně či raději úředně je vše ok? Já si to nemyslím, ale orgány rozhodly, tak to tak berme. Doplňme si kontext.

B.Boschat se zajímala o vyšetřování firmy Agrofert (skrytý lobbing) a o dotaci Čapí hnízdo. Obě firmy ve 100% vlastnictví ministra financí Andreje Babiše, jedné z hlavních postav příběhu. Jeden z aktérů, který si nepřál vyšetřování celé věci.

B.Boschat se díky výběrovému řízení (jak časově příhodně potřebného, že?) stala vedoucí oddělení 69 a je nyní nadřízenou lidí, kteří na jeji podvodné jednání upozornili a žádali jeho vyšetření.

B.Boschat se stala vedoucím oddělení, které kontroluje, analyzuje a hlásí nesrovnalosti čerpání EU dotací v ČR. Největším příjemcem EU dotací v ČR je ministr financí Andrej Babiš.

Ministr Andrej Babiš je vyšetřován a je stále podezřelý (jako 100% majitel koncernu Agrofert) ze zneužití dotace pro objekt Čapí hnízdo. Obě kauzy vyšetřuje OLAP, se kterým B.Boschat komunikuje.

Nevím, zda někdo z vás toto považuje za správné. Ale já rozhodně ne.

Odpovědi na argumenty a výtky diskutujících:

 1. B.Boschat vyhrála VŘ řádně.
  Formálně ano, ale tato VŘ jsou hodnocena kromě formálních požadavků na základě měkkých předpokladů. Takže snadno zmanipulovatelně
 2. Pro úředníky je to nová situace a neví do dělat
  B.Boschat mohla odmítnou požadavek nám. Vyhnánka. Ale nemusela se hlásit na místo své šéfky co problém ohlásila. BB mohla odejit pryč, mohla přejít na jinou pozici . NIC z toho neudělala, za své chování je vybrána na místo své šéfky. Místo samozřejmě přijala.
  Andrej Babiš mohl aktivně podporovat vyšetření celého jednání. Mohl zpřístupnit všechna data. Mohl apelovat na B.Boschat aby se neúčastnila VŘ. Mohl posunout VŘ na dobu, kdy bude celá věc ukončena*). Mohl to prezentovat jako ukázkový případ, že nehraje pod sebe. Nic z toho neudělal, udělal přesný opak. Zamezil vyšetřování, bránil se mu a dělá, že se ho to netýká. Týká.
  Nám. Vyhnánek by měl odejít. Je to morálně a eticky zcela nezpůsobilý člověk.

*) dle 234/2014 Sb. muselo MF do 30. 6. 2016 vypsat VŘ na ředitele odborů a vedoucí oddělení. Nebylo možné to posunout, jak jsem se domníval. Přihlásit se mohl kdokoli ve služebním poměru kdo vykonává službu v příslušném oboru služby.

 


Formální shrnutí podrobně:

5.1.2016 zveřejnil server Neovlivni.cz zprávu, že “Evropský úřad proti podvodům OLAF začal řešit podezření, že česká firma Agrofert změnila skrytým lobbingem ve státní správě pravidla čerpání dotací ve svůj prospěch”

6.1.2016 odeslala řadová úřednice Barbory Boschat, pracovnice oddělení 69 “Analýza a hlášení nesrovnalostí EU dotací” – oddělení z definice nezávislé na ministerstvu financí, email, ve které vyzvídá u OLAF (European Anti-Fraud Office) zda OLAF vyšetřuje podezření ze zneužití dotace u Agrofertu a u projektu Čapí hnízdo. Zároveň ve stejny den zkoumala bez řádného zaevidování s číslem jednacím, co je ke kauze Čapí hnízdo vedeno v interních systémech ministerstva financí

Přečtěte si více na: http://reportermagazin.cz/a/iKdpU/za-babise-za-agrofert.

6.1.2016 Zuzaně Harmathová z OLAF v Bruselu email přeposílá nadřízenému pí Boschat p. Janákovi s dotazem, o co se jedná. Chování OLAF je pochopitelné, do této chvíle bylo obvyklé, že s OLAF komunikovala vedoucí oddělení (Martina Uhrinová) anebo p. Janák. Nikoliv řadový referent.

6.1.2016 na svolaném jednání pí. Boschat, p. Janáka a pí. Uhrinové pí. Boschat řekla, že email a zjištování stavu vyšetřování poslala na základě interního pokynu náměstka min.financí Tomáše Vyhnánka.

Následně vedoucí oddělení 69 napsala varování OLAF, že se jedná o aktivitu v rozporu s předpisy ministerstva a OLAF na tyto žádosti nemá reagovat.

 1. ledna 2016 a 23.1.2016 se p. Janák a pí. Uhrinová setkávájí s ministrem Babišem a se situací ho seznamují.

 2. ledna 2016 se ministr Babiš obrátil na státního tajemníka resortu Jana Sixtu a upozornil ho, že se úředníci z odboru 69 snaží dostat do mailové korespondence jeho náměstka. Sixta dal pokyn šéfovi kybernetické bezpečnosti ministerstva Tomáši Bauerovi, aby zatím úředníkům nic nedával. Janák a Uhrinová o tom v té chvíli samozřejmě nevěděli, a tak v domnění, že jim to min. Babiš posvětil, stále žádali šéfa kybernetické bezpečnosti o zpřístupnění mailů Barbory Boschat.

25.ledna 2016 náměstek Vyhnánek na setkání s pí. Uhrinovou ji žádá, až přestane řešit případ úřednice Boschat.

 1. ledna 2016 dochází k další schůzce mezi p. Janákem, pí. Uhrinovou a min. Babišem, kde ministr odmítl kárné nám. proti nam. Vyhnánkovi a  pí. Boschat.

Tajemník Sixta, zodpovědný za řešení přestupků úředníků na ministerstvu reálně odmíta celou věc řešit.

1.2.2016 podává Ladislav Janák Oznámení podezření na protiprávní jednání

(http://reportermagazin.cz/a/imRmZ/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda) nám. ministra k rukám JUDr. Jana Kněžínka Ph.D., prošetřovatele Úřadu vlády České republiky.

JUDr. Kněžínek má právo vyšetřovat pouze ministry, nikoliv zaměstnance ministerstva a později konstatoval, že ministr Andrej Babiš se žádného protiprávního jednání nedopustil.

Ministr Babiš se k celé věci odmítl vyjádřit s tím, že se nic nestalo.

Ministerstvo financí vede kárné řízení s pí. Uhrinovou a p. Janákem z podezření z podávání informací novinářům, a s pí. Boschat (přesný důvod neznám).

Dochází k vyhlášení vyberového řízení na ředitele odboru 69. Do výběrového řízení se mimo jiné hlásí pí. Uhrinová a pí. Boschat.

10.7.2016 vítězí pí. Boschat ve výběrovém řízení na ředitele odboru 69.

 

Celé mé povídání by nebylo možné bez zjištění, investigace a skvělých článku Jaroslava Kmenty a časopisu Reportér. Díky.

http://reportermagazin.cz/author/jaroslav-kmenta/

http://reportermagazin.cz/a/iKdpU/za-babise-za-agrofert

http://reportermagazin.cz/a/imRmZ/dokument-urednici-si-stezuji-na-cachry-kolem-capiho-hnizda

print