Standardy služeb dle “Digital by Default”

Tento článek je 2 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Základní informace o “Digital by Default” najdete v tomto článku.

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhlášené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stane vláda „digital by default“ – přirozeně elektronická, z podstavy digitální. Government Digital Strategy zavazuje vládu UK  k zajištění, že všechny nové nebo přepracované transakční (ve slovníku GDS státních a veřejných) služby splní standardy „Digital by Default“ do dubna 2014.

Před několika dny, v dubnu 2013, úřad vlády uveřejnil zásadní materiál – Government Service Design Manual.

Jeho součástí je  26 standardů, které bude muset splňovat každá nová či přepracovaná služba před integrací do jednotného portálu GOV.UK.

Tým musí prokázat, že pro dosažení standardu

[dropcap]  1. [/dropcap]provedl hloubkový výzkum uživatelů služby, jejich potřeb a co z toho vyplývá pro design digitální služby a assistovaného ovládání služby;
[dropcap]  2. [/dropcap]vytvořil multidisciplinární tým, vedený jedním, náležitě kvalifikovaným a schopným service managerem, a je připravený navrhnout, vybudovat, provozovat a řídit službu;
[dropcap]  3. [/dropcap]zvážil, která uživatelská data a informace bude služba poskytovat či skladovat, určil úroveň zabezpečení, právní odpovědnosti a rizika spojená se službou a dle potřeby je konzultoval s odborníky;
[dropcap]  4. [/dropcap]zvážil přiměřenost požadavků na osobní údaje, jejich sběr a omezil rizika pro narušení soukromí;
[dropcap]  5. [/dropcap]zvolil nástroje a systémy, které budou použity pro vytvoření, hostování, provozování a měření služby a tyto nástroje obstaral;
[dropcap]  6. [/dropcap]vytvořil funkční prototyp za použití agilních, iterativních a dalších doporučených metod zaměřených na uživatele;
[dropcap]  7. [/dropcap]vybral a stanovil měřítka výkonnosti a úspěchu (za konzultace s GDS), a použil 4 klíčové ukazatele výkonu (KPI) definované v manuálu, pomocí kterých bude služba poměřována;
[dropcap]  8. [/dropcap]analyzoval výsledky prototypu a zajistil, že uživatelská zpětná vazba bude přenesena do vlastností dalších verzí služby;
[dropcap]  9. [/dropcap]vybudoval službu, která je tak jednoduchá a intuitivní, že ji uživatelé mohou používat napoprvé bez pomoci a asistence;
[dropcap]10. [/dropcap]přidal odpovídající assistenční podporu pro digitální službu pro uživatele, kteří ji skutečně potřebují;
[dropcap]11. [/dropcap]vytvořil plán, jak postupně odstraňovat alternativní přístupové kanály služby (všude, kde je to možné);
[dropcap]12. [/dropcap]zvážil hladkou integraci digitálních a nedigitálních částí služby (pokud jsou offline kroky nutné z právních důvodů);
[dropcap]13. [/dropcap]vytvořil design a obsah služby v souladu s pokyny manuálu ve stejném vzhledu, grafice a stylu jako má GOV.UK;
[dropcap]14. [/dropcap]zajistil dostatečnou kapacitu a technickou flexibilitu pro časté úpravy a vylepšování služby;
[dropcap]15. [/dropcap]ponechal veškerý nový zdrojový kód otevřený (open source) a uveřejněný pod vhodnou licencí (anebo pro konkrétní části kódu doplnil vysvětlení, proč nemohou být otevřené)
[dropcap]16. [/dropcap]použil otevřené standardy a společnou vládní platformu (např. Identity Assurance), pokud je k dispozici;
[dropcap]17. [/dropcap]je schopen trvale a průběžně kompletně testovat službu v prostřední identickém produkčnímu prostředí, pomocí testovacích účtů a simulací reprezentativního vzorku uživatelů; na všech běžných prohlížečích a zařízeních;
[dropcap]18. [/dropcap]používá analytické nástroje a sbírá data o výkonnosti služby;
[dropcap]19. [/dropcap]vytvořil a zajistil provoz služby, která může být vylepšována na denní bázi a její další rozvoj vychází z výkonnostních ukazatelů a dat a z připomínek uživatelů;
[dropcap]20. [/dropcap]připravil plán pro průběžné uživatelské testování, včetně multivariantního testování;
[dropcap]21. [/dropcap]dosáhl a bude nadále dosahovat vysoké úrovně uživatelské spokojenosti jak v digitální, tak assistované službě; výsledky budou poskytovat do Performance Platform (PP);
[dropcap]22. [/dropcap]dosáhl a bude dále dosahovat vysoké úrovně úspěšných transakcí jak v digitální, tak assistované službě, včetně reportování do PP;
[dropcap]23. [/dropcap]naplánoval a nepochybně doložil snižování nákladů na jednu transakci jak v digitální, tak assistované službě, včetně reportování do PP;
[dropcap]24. [/dropcap]naplánoval a nepochybně doložil vysokou míru zájmu o digitální a asistovanou službu, včetně reportování do PP; (a plan for, and evidence to support, achieving a high digital take-up (and targeted assisted digital support at people who really need it) that is reported on the PP)
[dropcap]25. [/dropcap]připravil záložní plán pro případ výpadku či dočasné nefunkčnosti služby;
[dropcap]26. [/dropcap]uspěšně otestoval celou službu od začátku do konce přímo s odpovědným ministrem vlády.

 

10
print
Series Navigation<< Digitální strategie vlády Velké BritánieJak budovat veřejné digitální služby >>
Tagged ,

2 thoughts on “Standardy služeb dle “Digital by Default”

  1. Libor Nenadál says:

    Bod 15 je dokonalý!

Comments are closed.