Jak budovat veřejné digitální služby

Tento článek je 3 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Tento článek je volným překladem dokumentů Government Digital Strategy a Government Service Design Manual.

Government Digital Strategy vlády Velké Británie představuje ambiciozní cíl – vytvořit digitální veřejné služby tak dobré, že lidé budou sami preferovat jejich používaní.

Uživatel na prvním místě

Kvalitní služba je taková služba, která uspokojí potřeby jejích uživatelů. 82% občanů UK je online (v ČR je to 65% k 12/2012). Mají vysoké nároky na digitální služby, ať už se jedná o banky, cestovní kanceláře, obchody či média. Pokud služby nesplňují jejich očekávaný standard, dají to najevo osobám za službu odpovědným.

Státní správa se musí poučit od takových teamů a firem. Od firem, které vybudovaly úspěšné, prvotřídní služby. Znamená to však postavit uživatele do centra zájmu designu služeb, včetně průběžné práce s jejich zpětnou vazbou během jednotlivých etap vzniku služby.

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhláš
ené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stanou vládní a veřejné služby „digital by default“ – přirozeně elektronické. V březnu 2013 úřad vlády Velké Británie uveřejnil Government Service Design Manual, obsahující dokumenty, návody a zdroje potřebné k vybudování služeb podle standardu “Digital by Design”.

Dělejme to nově

Služby veřejné správy se typicky vytváření dlouhotrvajícím a drahým procesem:

old-way

Při tomto způsobu práce jsou uživatelé  zřídka – pokud vůbec kdy – dotazováni na zpětnou vazbu. Veřejnost poprvé službu uvidí v okamžiku spuštění, kdy už je příliš pozdě na změny.

Namísto toho musí teamy neustále iterovat za pomoci testování a zpětné vazby uživatelů.

DBD_Graph

Tento způsob práce znamená budovat a testovat služby po malých částech, iteracích. Rychle vytvářet a nasazovat malá vylepšení služby. Teamy musí nalézat cestu jak co nejlépe splnit potřeby uživatelů, uvolňovat kód pravidelně a pracovat agilně.

Malou ukázkou, jak vážně svoji strategii vláda UK myslí a jak důvěryhodně k ní přistupuje, nechť je příspěvěk Stephena Kellyho, Chief Operating Officer UK Government, na SPRINT 13, ve které popisuje, co bude redesign služeb znamenat pro jejich uživatele – občany Velké Británie.

print
Series Navigation<< Standardy služeb dle “Digital by Default”
Tagged , ,