Archives

Digitální strategie vlády Velké Británie

Tento článek je 1 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Možná si říkáte, co může mít jakási digitální strategie vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska společného se Service Designem či dokonce Customer Experience.

Věřte nebo nevěřte, VŠECHNO!

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhlášené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stane vláda “digital by default” – přirozeně elektronická, z podstavy digitální.

Slovy “Digital by default” je myšleno, že “elektronické služby jsou tak jednoduché a pohodlné, že všichni ti, kteří je mohou využívat tak učiní, zatímco ti, kteří nemohou, nejsou vyloučeni z využívaní těchto služeb jiným způsobem.”

[quote type=”center”]By digital by default, we mean digital services that are so straightforward and convenient that all those who can use them will choose to do so whilst those who can’t are not excluded.[/quote]

Government Digital Strategy zavazuje vládu UK  k zajištění, že všechny nové nebo přepracované transakční (ve slovníku GDS státních a veřejných) služby splní standardy “Digital by Default” do dubna 2014.

Celá strategie a odpovědnost za ni spadá na Ministra pro úřad vlády Francise Mauda. U nás podobnou vládní pozici nemáme, pravomocemi a oblastí zájmu je nejvíce podobná (nikoliv však výkonností a bezkoncepčností) ministerstvu pro administrativní záležitosti Jima Hackera ze skvělého seriálu Ano, pane ministře.

Před několika dny, v dubnu 2013, úřad vlády uveřejnil zásadní materiál – Government Service Design Manual. Už pouhé rychlé prolistování fantasticky strukturovaným a zpracovaným interaktivním dokumentem Vám do hlavy vnutí myšlenku, jak takový materiál mohl vzniknout v jakékoliv státní správě.

V dalších dnech a týdnech budeme z těchto materiálů čerpat a přinášet nejzajímavější postřehy a myšlenky.

26 standardů, které bude muset splňovat každá služba, přineseme již zítra.

Tagged , ,

Standardy služeb dle “Digital by Default”

Tento článek je 2 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Základní informace o “Digital by Default” najdete v tomto článku.

Government Digital Strategy je součást celkové reformy veřejných služeb UK vyhlášené v červnu 2012. Tento dokument definuje strategii a cestu, jakou se stane vláda „digital by default“ – přirozeně elektronická, z podstavy digitální. Government Digital Strategy zavazuje vládu UK  k zajištění, že všechny nové nebo přepracované transakční (ve slovníku GDS státních a veřejných) služby splní standardy „Digital by Default“ do dubna 2014.

Před několika dny, v dubnu 2013, úřad vlády uveřejnil zásadní materiál – Government Service Design Manual.

Jeho součástí je  26 standardů, které bude muset splňovat každá nová či přepracovaná služba před integrací do jednotného portálu GOV.UK.

Continue reading

Tagged ,

Jak budovat veřejné digitální služby

Tento článek je 3 díl z celkem 3 dílů v serii článků Government Digital Strategy

Tento článek je volným překladem dokumentů Government Digital Strategy a Government Service Design Manual.

Government Digital Strategy vlády Velké Británie představuje ambiciozní cíl – vytvořit digitální veřejné služby tak dobré, že lidé budou sami preferovat jejich používaní. Continue reading

Tagged , ,