Snadná volba amerického prezidenta

V pondělí po českých krajských a senátních volbách jsem měl pravidelnou hodinu angličtiny se svým skvělým učitelem Benem. Ben je rodák z Mount Pleasant City, Michigan. Ben žije v Praze již 7 let, české volby nemohl přehlédnout, a tak přinesl pro zajímavost jeho volební lístek k prezidenským volbám – Voter Ballot.

Na Američanech se mi líbí, jak jsou pragmatičtí. Projevuje se to ve všem. Od měrných jednotek (kde to tedy přes Benovu opakovanou snahu nechápu), po dopravní předpisy, organizaci parkování, služby atd. A projevuje se to i u voleb. Od rozumného spojení témat, po konečnou realizaci.

Vlády (federální, státní i lokální) v USA jsou inteligentní (a pragmatické). Takže když už musí občana dostat k volbám, neřeší se pouze jedno téma, ale spojí se federální a státní volby dohromady a přihodí se k tomu lokální referenda.

Takže volební lístek vypada asi takto:

Volební lístek 1.strana, rozdělení sekcí.
Plná PDF verze

 

První tři sloupce jsou “stranické”, tzn. že u kandidátů se uvádí jejich stranická příslušnost. Kupodivu žádný “nezávislý”.

 • Červený blok je volba strany.
 • Oranžový blok je volba prezidenta.
 • Žlutý obsahuje federální senátory.
 • Zelené odstíny vymezují volby na úrovni státu Michigan. Všimněte si, kolik členů řídících orgánů státní university je voleno přímo.
 • Tmavě zelená jsou úředníci na okresní (county) úrovni. Včetně šerifa, samozřejmě.
 • Poslední sloupec je apolitický, jde o volbu převážně soudců. Opět přímou !

Další stránky obsahují státní a městská referenda. Legislativa kolem referend se liší stát od státu. Michigan je proslaven povinnými zálohami na všechny lahve a plechovky od pití (to není v USA obvyklé), což bylo prosazeno právě referendem (tzv. Bottle Bill).

S lokálními referendy jsem se v USA setkal již dříve a strašně se mi to líbí. Např. referendem v 2006 v jedné čtvrti Seattle. Starosta navrhl referendum o zvýšení daně z nemovitosti o několik % na dobu 2 let s tím, že získané prostředky (kolem $15M) budou použity pouze a výhradně na obnovu dopravního značení v okolí škol, výstavbu nových přechodů a semaforů. Součástí návrhu byl přesný rozpočet na celou akci.

Jasné, srozumitelné, odůvodněné a časově vymezené. Demokracie podle mého gusta.

Stručný přehled referend, která čekají na Benův hlas v Michiganu:

Státní:

 1. THE EMERGENCY MANAGER LAW
  Věc, kterou bych chtěl u nás na všech úrovních od vládní až po lokální:
  – Establish criteria to assess the financial condition of local government units, including school districts.
  – Authorize Governor to appoint an emergency manager (EM) upon state finding of a financial emergency, and allow the EM to act in place of local government officials.
  – Require EM to develop financial and operating plans, which may include modification or termination of contracts, reorganization of government, and determination of expenditures, services, and use of assets until the emergency is resolved.
 2.  REGARDING COLLECTIVE BARGAINING
 3. TO ESTABLISH A STANDARD FOR RENEWABLE ENERGY
 4. TO ESTABLISH THE MICHIGAN QUALITY HOME CARE COUNCIL AND PROVIDE COLLECTIVE BARGAINING FOR IN-HOME CARE WORKERS
 5. TO LIMIT THE ENACTMENT OF NEW TAXES BY STATE GOVERNMENT
 6. REGARDING CONSTRUCTION OF INTERNATIONAL BRIDGES AND TUNNELS
 7. + 3 lokální, procesního řádu.
Ben, jak jsem už prozradil, žije poslední roky v Praze. Takže volí z Prahy. Způsob, kterým to USA dělají, je krásný ve své jednoduchosti a důvěře ve své občany.

USA občan v zahraničí se musí nejpozději 1 měsíc před volbami přihlásit ke korespondenční volbě svému tajemníkovi ve městě (Clerk, jedna z volených pozic). Emailem, dopisem nebo přes webový formulář. Předpokládejme, že již je na seznamu voličů, do kterého se zapisuje pouze 1x po změně volebního obvodu. Tímto dopisem požádá o zaslání volebních lístků (to je výše přiložené PDF), které mu tajemníkova kancelář obratem pošle emailem.

Toto PDF si vytiskne, podle instrukcí odvolí (= vytmaví oválky u jmen) a teď pozor: podpisem potvrdí svou identitu, papír vloží do obálky a pošle na adresu kanceláře tajemníka. Žádný notář, žádné posílání kopií dokladů, žádné ověřování na ambasáděUSA prostě svému občanovi apriori věří. (a přísně trestá, když je podveden).

Existuje i nouzový postup. Pokud se volič zapomene měsíc předem “přihlásit”, PDF si může stáhnout ze stránek sám, vyplnit, poslat, ale na volebním lístku musí být kromě jeho podpisu také prohlášení svědka. Svědek může být libovolný člověk, i z jiného státu. Opět žádný notář, ambasáda, nic. Pouze slovo občana a svědka.

V ČR nás čekají také prezidentské volby, tak krátké srovnání, jak je tomu u nás:

Podobně, jako je tomu nyní ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bude i ve volbě prezidenta republiky možné hlasovat v zahraničí, a to ve zvláštních volebních místnostech zřízených v prostorách zastupitelských a konzulárních úřadů České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, na voličský průkaz nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem. Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu … je zapsán, může … požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta.

Trochu rozdíl, co?

print

3 thoughts on “Snadná volba amerického prezidenta

 1. michalillich says:

  V Newsroom (tom seriálu, co se nám oběma líbil) bylo jedno z témat to zavedení voličských průkazů (což tam interpretovali víceméně jako účelový útok na demokracii). Nevíš, jak to ve skutečnosti dopadlo?

  • michal says:

   Ahoj. Na to taky prisla rec.
   Ve vetsine statu soud pozastavil platnost tohoto narizeni, ale ocekava se, ze to dojde az k Nejvyssimu soudu USA.
   Ale muze se to lisit stat od statu (nedelal jsem si na to vetsi resersi)

 2. Nádhera. 🙂 Jenom si to nějak nedokážu představit v českých podmínkách. Přece jenom v USA je občanská společnost na vyšší úrovni.

Comments are closed.