Šéfredaktorům českých novin, radií a televizí

Úvodní komentář, který četl moderátor a šéfredaktor americké fiktivní zpravodajské televize Will McAvoy v úvodu 3. dílu první série seriálu The Newsroom.

Komentář, který bych si přál číst a slyšet z českých televizí, rádií a novin. Od lidí, jako je Zdeněk Šámal, Petr Šabata či Lucie Tvarůžková, Pavel Páral, Petr Šimůnek nebo Jan Pokorný.

Dospělí by měli nést zodpovědnost za svá selhání. A proto začínám dnešní vysílání tím, že se přidávám k panu Clarkovi a omlouvám se za naše selhání. Za selhání tohoto pořadu v době, kdy jsem jej vedl já, za to, že nedokázal informovat a vzdělávat americké voliče.

Abych se vyjádřil přesně, neomlouvám se jménem všech televizních žurnalistů, ne všichni televizní žurnalisté se musí omlouvat.

Mluvím za sebe. Nesu svůj díl viny na bezkonkurenční a bezprecedentní hromadě selhání, která nás přivedla až sem.

Jsem vůdcem v průmyslu, který nesprávně vyložil výsledky voleb, přeháněl teroristické hrozby, nafukoval kontroverzní témata, a nedokázal informovat o zásadních změnách v naší zemi. Od kolapsu finančního systému, přes pravdu o tom, jak jsme silní, až po nebezpečí, kterým opravdu čelíme.

Jsem vůdcem v průmyslu, který se zručností Harryho Houdiniho nasměroval vaši pozornost špatným směrem, zatímco posílal stovky tisíc našich mladých a statečných žen a mužů do války bez patřičné pozornosti.

Důvod našeho selhání není záhadou. Dali jsme přednost sledovanosti.

Když byla masmédiaještě v plenkách, Kolumbus a Magalhaes televizní žurnalistiky, William Paley a David Sarnoff, odjeli do Washingtonu uzavřít dohodu s Kongresem.Kongres chtěl povolit začínajícím stanicím bezplatné využití veřejných frekvencí výměnou za jednu veřejnou službu.Tou veřejnou službou měla být jedna hodina vysílacího času denně věnovaná každý večer televiznímu zpravodajství, tedy tomu, čemu dnes říkáme večerní zprávy.

Kongres, který nebyl schopen předpovídat, jak obrovské množství konzumentů by mohla televize přivést inzerentům, nezačlenil do dohody požadavek, který by býval podstatně změnil náš národní diskurz k lepšímu. Kongres zapomněl doplnit, že za žádných okolností nesmí být během televizního zpravodajství pouštěny reklamy.

Zapomněli se zmínit, že vám daňoví poplatníci poskytnou frekvence zdarma. 23 hodin denně byste měli vydělávat, ale jednu hodinu každý večer budete pracovat pro nás. A nyní tyto zpravodajské pořady, moderované poctivými novináři jako byl Murrow a Reasoner a Huntley a Brinkley a Buckley a Cronkite a Rather a Russert teď musí soupeřit s lidmi, jako jsem já. Moderátorem kabelové televize, který je součástí stejné branže jako producenti Jersey Shore.

A tahle branže nám toho dala hodně, ale News Night s ní právě teď končí. Možná vás překvapí, že někteří z největších amerických novinářů právě teď pracují, výjimeční lidé s léty praxe a neochvějnou obětavostí informovat diváky. Ale tito lidé jsou nyní v menšině a nemají šanci vzdorovat mediálnímu cirkusu, když ten cirkus začne. Je jich příliš málo.

Já s tím cirkusem končím a měním tým. Přidávám se k lidem, kteří dostávají na frak.

Jsem dojat tím, že stále věří, že mohou vyhrát, a doufám, že se od nich něco přiučím.

Od této chvíle rozhodujeme my, co se bude vysílat a jak vám to budeme předkládat, a to na základě prosté skutečnosti, že pro demokracii není nic důležitějšího než dobře informovaní voliči.

Budeme usilovat o to, abychom informace prezentovali v širším kontextu, protože víme, že jen velmi málo událostí se zrodí ve chvíli, kdy vám je předkládáme.

Staneme se mistrem faktů a zarytým nepřítelem narážek, spekulací, zveličování a nesmyslů.

Nejsme obsluha v restauraci, abychom vám servírovali události, které chcete a jak je chcete. Nejsme ani počítače generující holá fakta, protože zprávy jsou užitečné pouze v kontextu lidskosti.

Nebudu se snažit skrývat svoje názory. Vynasnažím se přinést vám zasvěcené názory, které se liší od těch mých.

Můžete se ptát, co jsme zač, že máme právo činit taková rozhodnutí. Jsem to já a Mackenzie McHale.

Slečna McHale je naše výkonná producentka. Shromažďuje informace od více než 100 reportérů, producentů, analytiků, techniků, a její pověst si můžete snadno ověřit.

Já jsem šéfredaktor News Night a mám poslední slovo ve všem, co v tomto programu uvidíte a uslyšíte.

Co jsme zač, že máme právo činit taková rozhodnutí?

Jsme mediální elita.

 

Credits:

Autor seriálu: Aaron Sorkin
Writing credits Aaron Sorkin (creator), Gideon Yago (written by)
Vysílá: HBO, v ČR od 30.7.2012 (více)

Překlad: Umpalumpa3 Korekce: KevSpa

Úprava s titulků, lehká revize, rozčlenění: já

Mé poděkování patří Milošovi Čermákovi, který seriál doporučil na twitteru a dopřál mi tak dnes velmi krátkou noc.

print

Tagged , , , , , , , ,