Tag Archives: EET

10x předražené EET: skutečné náklady na EET

Kolik bude daňové poplatníky stát EET není jednoduché zjistit. V důvodové zprávě k EET  z června 2015 (strana 25) Ministerstvo financí odhaduje cenu pořízení EET na cca 370 mil. Kč (a doufá v nižší vysoutěžené ceny). Provozní náklady odhaduje na 170 mil. Kč ročně.

V prosinci 2015 Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a Generální finanční ředitelství (GFŘ) vysoutěžili vytvoření celého EET včetně napojení na ADIS za 39,9 mil. Kč s odhadovanými ročními náklady provozu 15 mil Kč. Investice do HW byla odhadována na 10-15 mil. Kč (nebylo součástí VŘ). Toto výběrové řízení bylo na přímý pokyn ředitele GFŘ Janečka zrušeno bez uvedení důvodu.

Začátkem roku 2016 nabídla společnost IBM, největší dodavatel IT služeb pro GFŘ vyhotovení EET za 50 mil. Kč. A prý je to výhodnější nabídka než vysoutěžené řešení ve zrušeném VŘ. Alespoň takto to p. Janeček a Babiš prezentovali veřejnosti i mě. Oba pánové, zejména p. Janeček mi lhali do očí.

50 mil. Kč pro IBM bez výběrového řízení je pouze na část EET (integrace s ADIS), ostatní části EET v této ceně nejsou. Zrušené VŘ s cenou 39.9mil. Kč obsahovalo všechny části EET tak, jak jsou popsány dále.

Skutečné náklady na EET v roce 2016

Všechny ceny dále jsou bez DPH. 

1) EET kreativa

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/650688

Výhercem je McCANNPrague za 2.9M Kč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

2) Mediální prostor

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/658827

Vítězem VŘ je PHD a.s. za 25,3MKč. Smlouva není uveřejněna v Registru smluv (nemusí být, vznikla před platností zákona)

3) Certifikační autorita:

Výběrové řízení: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/676795

Vítězem je eIdentity a.s. za 13.1MKč

smlouva byla do Registru smluv uložena 3 měsíce po podepsání (zákon přikazuje o 1 měsíce) : https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/809421

4) HW pro aplikační rozhraní EET

Rozšíření infrastruktury IS ADIS. Výběrové řízení : https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/669329

Výtězem je O2 IT, s cenou za 153M Kč. Smlouva v registru smluv uvedena až po 4 měsících, text smlouvy v Registru smluv není, je k dispozici zde https://mfcr.ezak.cz/…/137657fd40e6a55c7-smlouva-is-adis-pdf

Zde je důležité upozornit, že toto VŘ vyhrála O2 IT a.s., která ovšem z 153 mil Kč dodává HW a řešení IBM ve výši 152 mil Kč.

5) Integrace EET do ADIS od IBM_CZ

Výběrové řízení neproběhlo, zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/655349

Jde o 50mil Kč pro IBM ČR.

Souhrn

McCann Prague EET kreativa 2.9mil Kč
PHD a.s. Mediální prostor pro podporu EET 25.3mil Kč
eidentity a.s. Certifikační autorita 13.1mil Kč
IBM CZ a O2 IT HW navíc pro ADIS 153mil Kč
IBM CZ Integrace EET do ADIS 50mil Kč
Celkem 244,3mil Kč

Celkové odhadované náklady ze zrušeného VŘ:
39.9mil + 15mil HW = 55mil Kč.

Náklady do roku 2021

Je dobré kouknout i na náklady do roku 2021. Proč 2021? Protože podmínkou pro povolení JŘBU pro IBM a integraci EET s ADIS bylo vytvoření úplně nového systému ADIS do roku 2021.

U ročních provozních nákladů vycházíme z odhadů obou řešení. Situace u IBM je zajímavější o to, že již v listopadu 2016 podepsalo GFŘ opět bez soutěže smlouvu s IBM na částku 161 mil. na “Vývoj aplikace ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“. Odmítá však uveřejnit, jaké práce bude IBM za tuto činnost vykonávat.

Náklady 2016 55 mil. Kč 215 mil. Kč
Roční provozní náklady 10 mil. Kč 170 mil. Kč
tzn. do roku 2021 celkem 40 mil. Kč 680 mil. Kč
Celkem náklady do 2021 95 mil. Kč 895 mil. Kč

Poznámka k tabulce: do srovnání nákladů obou řešení nezapočítávám náklady na mediální kampaň EET. 

Řešení IBM prosazené bez výběrového řešení p. Janečkem a ministrem Babišem je 9.5x dražší  než řádně vysoutěžené řešení od CGI.

Tagged , ,

Registrace k EET v podání Finanční správy

Varování, tento text vás přenese do roku 1992.

Pokud se musíte přihlásit k EET, máte 2 možnosti. Já popíši variantu kdy se vám nechce osobně na FÚ a použijete s důvěrou moderní techniku.

Vstup na Daňový portál vás přivítá důrazným upozorněním,  že připojení k tomuto serveru není bezpečné a že hrozí ukradení údajů od útočníků. Což našince, zvláště na daňovém portále, jistě potěší.
screen-shot-2016-12-01-at-13-00-30

Mnohaletá ignorace neplatného certifikátu (resp. od autority co není v systémech mezi důvěryhodnými) ze strany MFČR je šokující.

Následující vyplnění formuláře s “žádostí o autentizační údaje do EET” vás ujistí, že zde zákazníkem nejste. Přestože stát vlastní a provozuje Obchodní a živnostenský rejstřík, nutí vás kromě IČO vyplnit minimálně 28 dalších polí, které již o vás zná (jmeno, adresu, DIC, PSC, jednatele, ….). Pro jistotu se ptá i na příslušný FÚ, což ví pouze moje účetní. GFŘ nejspíše ne, proto ji to musíte říci vy.

screen-shot-2016-12-01-at-13-05-02

UX formuláře vrcholí poslední obrazovkou z mnoha, kde vás upozorní na chyby, které jste provedli o 3 obrazovky dříve a kam se obrazovku po obrazovce musíte zase vrátit!

Vše ale dobře dopadlo a po 20 minutách vypisování formulářů a hledání přístupu do datové schránky je žádost odeslána.

Nečekejte, že autentizační údaje (BTW zeptejte se své matky, co si pod tím představí) dostanete obratem. V případě, že máte štěstí, přijdou za 1-2 pracovní dny. Pokud máte smůlu, pak za 5 kalendářních dnů.

Po průměrných 2 dnech vám přijde do datové schránky zpráva s loginem a heslem (to je správná odpověď mami).

V této zprávě není žádná informace o tom, kam login a heslo máte zadat. Musíte hledat pracně na internetu, či na etrzby.cz.

screen-shot-2016-12-01-at-14-31-05

Po nalezení portálu EET a zadání loginu a hesla se dozvíte, že login a heslo nefungují a budou fungovat až následující den. Přidat tuto informaci do doručené zprávy je asi nad síly GFŘ.

UX samotného portálu EET a vyžádání si nutného certifikátu je také zážitek, ale do dalšího pokračování.

Co dělá Finanční správa 2-3 dni s tou žádostí?

Po odeslání žádosti o přístup do EET tato žádost dojde datovou schránkou na vybraný FÚ.

Zde je žádost dle pořadí doručení ručně vyzvednuta pracovníkem FÚ a přenesena do aplikace FÚ, kde se kontrolují údaje z žádosti.

Pracovník FÚ ručně kontroluje údaje z formuláře (ano, ty podnikatelem pracně vyplněné) zda jsou správně. Kontrolu provádí ručně řádek po řádku. Drobné chyby opraví, vážné způsobí vrácení žádosti zpět podnikateli.

Poté ručně vloží údaje z žádosti do systému EET a ručně nechá vygenerovat autentizační údaje, které jsou odeslány datovou schránkou.

Vzhledem k tomu, že místní FÚ odesílají zprávy z datové schránky dávkově, pokud do ní vaše žádost přistane moc pozdě, čeká tam do dalšího dne.

Disclamer: tento postup mi sdělil pracovník FÚ, který není počítačový odborník, ale tuto činnost vykonává. V detailech se může postup lišit, základní princip ruční práce a kontroly nikoliv. Bohužel jsem neměl možnost to vidět na vlastní oči (je na to přísný zákaz, speciálně pro EET) a jedná se tak o zprostředkovanou informaci.

V první etapě takto pracovníci Finančních úřadů ručně zpracovali 50.000 žádostí, do března 2017 je čeká dalších 190.000 a v dalších etapách 200.000 žádostí.

Teď už asi všichni tušíme, proč Ministerstvo financí požaduje výrazný nárůst zaměstnanců Finanční správy.

A jak mi bylo diskrétně sděleno, FÚ mají neomezené prostředky na odměny za práci přes čas.

Jak šla registrace k EET udělat jinak a lépe

Neexistuje žádný právní ani technický důvod pro kontrolu údajů či nároku žadatele pro přístup do EET. Do EET je možné se přihlásit i dobrovolně. Současný postup registrace je neobhajitelně zdlouhavý, drahý, nepružný a neefektivní.

Možností jak totéž udělat jinak a lépe je celá řada, ale zde ukážu dvě nejjednodušší, nejméně pracné a vlastně zcela přirozené.

Varianta 1:

Drtivá většina subjektů spadající pod EET vlastní datovou schránku. Autentizační údaje bylo možné všem, během října a listopadu, vygenerovat a zaslat do datové schránky. A ty subjekty, které se rozhodly pokračovat v podnikání pod EET by je využily, ostatní ignorovaly.

Novým subjektům by se po zápisu do OŘ údaje vygenerovaly automaticky taktéž. Podnikatelé bez datové schránky by si požádali osobně na FÚ stejně jako dnes. Byl by jich zlomek.

Toto řešení je zcela automatizované, nenáročné jak na FÚ, tak na implementaci, tak zejména na podnikatele. Podobné řešení již nyní GFŘ dělá, když autentizační údaje vyzvedávané na FÚ jsou předem vygenerované.

Varianta 2:

Žádost o přístup o EET ve formě (třeba) prázdné datové zprávy by se zaslala datovou schránkou na speciální datovou schranku pro registraci EET. Dle odesílatele je jednoznačně určen žadatel o přístup do EET (IČO a další údaje). Strojově, ihned nebo v horším případě dávkově, by se vygenerovali autentizační údaje a zaslali zpět žadateli.

Formální kontrolu (existence subjektu atd). je možné provést plně automatizované ve státních rejstřících, škálovatelné a rychlé. Přístup do EET může mít podnikatel během minut až hodin (při dávkovém zpracování).

 

IBM

Je dobré připomenout, že toto řešení dodalo a implementovalo IBM. Poděkujmu mu za to, co dokáží “vytvořit” za 50mil + dalších 200 mil. za správu ročně a všichni na to mysleme při hledání kvalitních dodavatelů IT a SW.

IBM k EET dále dodala HW za 153 miliónů korun.

Tagged

EET bude stát více než 50 miliónů. Konečná cena je neznámá.

(Této události předcházel můj článek a Pane Babiši, zklamal jste mě. Nevěřím vám! a má následná schůzka s Andrejem Babišem)

Dnes (12.4.2016) jsem byl na schůzce na Ministerstvu financí ohledně EET a výběrového řízení na něj. Byla to schůzka, kde jsme šli poměrně hodně do detailů. Pro obecný přehled o důležitých událostech kolem EET a MF doporučuji tyto zdroje:

Já zde uvedu detaily, které nebyly dosud (příliš) známy, které jsem se dnes dozvěděl, a které občas proložím svým komentářem.

EET je skládá (ve vnímání MF a GFŘ) ze 4 částí:

 1. ADIS
 2. portál finanční správy
 3. certifikační autorita
 4. transakční rozhraní

Kritizované a hojně citované JRBU (vybraný dodavatel bez výběrového řízení) se týka pouze bodu 1. a částečně bodu 2. Neboli – 50milionů pro IBM pokryje pouze práce v bodu 1 a část prací v bodu 2. Neboli se dá s úspěchem předpokládat, že cena implementace EET bude vyšší než 50mil. Kč. (MF sice tvrdí, že 50mil je max.částka schválená vládou a že může být nižší, představu o nákladech na zbývajících části systému nemá anebo odmítá sdělit).

Body 3. a 4. nemají zadání, není jasné kdy a zda vůbec se budou soutěžit a jakým způsobem a i plánovaný časový plán vzbuzuje (mé) obavy.

Pojďme si to rozebrat podrobněji.

1. ADIS (Automatizovaný Daňový Informační Systém)

Černá IT díra, jejichž vstup je v kapsách daňových poplatníků a výstup v kapse firmy IBM. Včera uveřejnilo GFŘ dokument, kde přiznává složitou pozici MF, resp. GFŘ vůči IBM a neochotě IBM na změnu smlouvy.

Kompletní technologický a právní vendor lock-in IBM

Technologický vendor lock-in je realizován rozsahem systému jako takového a zejména pak dominancí prostředí 4GL a proprietárních komponent 4GL,v kombinaci s jejich propojením na ostatní minoritní technologie bez odpovídající dokumentace (procesní model, dokumentace kódu) Nový vývoj ve 4GL ve světě ani v ČR neprobíhá, a toto vývojové prostředí je ve vegetativním stádiu.
Na otázku „Zkoumalo GFŘ právní možnost předání kódu IS ADIS vytvořeného 4GL třetímu subjektu, který by provedl jeho konverzi/ re-engeneering a odladění např. v jazyku JAVA? Je to možné vzhledem k právům IBM s.r.o.? Musí GFŘ disponovat souhlasem IBM s.r.o.?“ Odpovědělo GFŘ: „Ano“. V roce 2015 zkoumáno a prověřováno. Závěr je, že GFŘ může mít kód pouze pro vlastní použití a IBM nechce udělit právo disponovat s kódem 3. osobě / jinému subjektu.“
IBM s.r.o. na otázku „Jaká konkrétní opatření udělalo, dělá a plánuje udělat vedení projektu ADIS, aby zamezilo vzniku vendor lock-in?“ odpověděla „Toto je otázka na objednavatele systému ADIS“.

MF tvrdí, že cenu a smluvní podmínky implementace změn ADIS kvůli EET zatím nezná, zatím s IBM vyjednává, ale že smlouva bude veřejná. Dále, že by náklady na provoz, support a infolinku ADIS neměly vzrůst. Finální smlouva s IBM ukáže, zde tomu tak skutečně bude.

Popis změn, které má IBM provádět, a zadání JŘBU přislíbil p. Fridrich z GFŘ poslat na můj email obratem. Pak se rád podělím.

Můj názor v této věci je, že JŘBU není možné v tomto případě využít, protože se jedná o doplnění nové funkčnosti k ADISu a nikoliv údržbu či obvyklou úpravu stávající funkčnosti, a tudíž mělo GFŘ postupovat cestou otevřeného VŘ. Uvidíme zda a jak se k tomu vyjádří ÚOHS. Na schůzce jsme tuto právní otázku neřešili.

2. portál finanční správy

Portál veřejné správy je částečně spravován a vyvíjen IBM (EPO) a inhouse v GFŘ ve spolupráci s firmou Internet Projekt.  Součástí portálu jsou daňové informační schránky, přes které mohou koukat firmy na části daň.spisu. Data z EET jako přehledový report zde skončí také.

3.  Certifikační autorita

Bude mít na starosti vydávání, rušení a ověřování certifikátů, nad kterými bude postavena autorizace a autentizace pokladních systémů a plátců daní.

4. Transakční rozhraní

V podstatě veřejné API, se kterým budou pokladní systémy komunikovat a na které jsou kladeny nároky na rychlost odezvy.

 

A kolem bodu 3. a 4. se to taky pěkně zamotává.

 • Body 3. a 4. bude GFŘ poptávat po SPCSS (přes původní, opakované tvrzení, že budou soutěženy otevřenou soutěží). Existuje smlouva mezi GFŘ a SPCSS s popisy procesů a požadovanými parametry na systém, které bych měl také dostat.
 • Definici transakčního rozhraní (API) má dodat IBM a to po uzavření JŘBU a podepsání smlouvy (očekáváno k 1.5.2016). Současně chce MF uveřejnit popis API do 30 dnů po uveřejnění zákona o EET ve sbírce (tzn. k 12.5.2016). Takže IBM bude mít 12 dní na dodání (draft již existuje, víceméně se čeká na validaci ze strany IBM)
 • K 1.7. by GFŘ rádo uveřejnilo testovací API pro třetí strany. To nebude postaveno nad kódem od IBM a nebude mít plnou funkčnost finálního API (třeba ukládání vložených testovacích účtenek)
 •  Teprve po 12.5. může SPCSS vypsat VŘ na dodavatele API a certifikační autority. Obvyklá doba otevřeného VŘ na MF je 3-4 měsíce (pokud ho nikdo nenapadne), takže dodavatel bude vybrán k +- 1.9.2016.
 • EET má být spuštěno 1.12.2016, takže dodavatelé API a CA budou mít na vývoj, testování a nasazení 3 měsíce.
 • Na schůzce nebyl nikdo z SPCSS  a tak nikdo nechtěl říci ani naznačit, zda se body 3. a 4. budou dělat v SPCSS inhouse (“samozřejmě” s podporou nevysoutěženého subdodavatele – můj komentář) či se budou soutěžit. (vsadíme se, po výše uvedeném, jak to dopadne? 😉 ). Byla mi přislíbena schůzka s lidma z SPCSS, tak snad se dozvím více podrobností,

 

Celá diskuze ohledně časového plánu byla velmi zmatečná a termíny a postupy se během diskuze různě měnily, takže nemohu vyloučit, že finální plán GFŘ bude jiný, ale tohle je poslední a nejsrozumitelnější verze, kterou jsme na schůzce diskutovali a která byla opatrně potvrzena.

Michal Špaček se mimojiné ptal, zda MF či GFŘ zvažuje část či celý systém EET uveřejnit jako open source. Otázku nikdo nečekal, ale pánové z GFŘ to nevyloučili (což by bylo skvělé). Pánové Sagl a Janáček z MF byli striktně proti (s obvyklým postojem security through obscurity). Bohužel už nebyl čas otázku diskutovat do větší hloubky, ale ostrý nesouhlas IT lidí z MF byl zřetelně cítit. Změna tohoto postoje je velký mentální kotrmelec a trochu se bojím, že nastane až s generační změnou v IT ve státní správě.

 

PS: Schůzky se zůčastnili (po celou nebo část doby) tyto osoby:

Ministr Andrej Babiš (uvedl schůzku a asi za 20 min musel odejít)
Michal Špaček
 – bezpečnost
Já 😉
Ing. Jiří Fridrich – ředitel sekce informatiky GFŘ
Ing. Martin Janeček – generální ředitel GFŘ
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna – náměstek sekce informační a komunikační technologie MF (odešel asi po 20 min)
Karel Sagl – zaměstnanec odd. Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu (MF)
Viktor Janáček – ředitel odboru Provoz ICT a uživatelská podpora
následně dorazil Ing. Jan Áčko – vedoucí odd. Státní pokladna, kvůli zmanipulovanému VŘ.

Tagged ,

Pane Babiši, zklamal jste mě. Nevěřím vám!

Vážený pane Babiši.

Když jste v roce 2013 masivně vstoupil do politiky, vnímal jsem vaše slova jako naději ke změně české politiky. K lepšímu. Nemalé množství mých přátel a známých na mě koukalo s despektem a považovalo mě za blázna. Že prý si chcete jen nahrabat, pojistit vztahy Agrofertu se státem, získat větší moc.

Má obvyklá odpověď na jejich slova bylo: “Dejme mu čas, první rok, rok a půl ukáže, zda své sliby a představy začne naplňovat, jakým způsobem a pak ho teprve hodnoťme”. Dával jsem vám šanci, neodsuzoval jsem vás předem. Uplynuly 2 roky, nastal čas na hodnocení.

Zde jsou pro mě stěžejní body, které mě ve vašem působení zajímaly.

Řídíme firmu jako stát

Hezké heslo, pro zkušenější se státní sférou z říše pohádek. Ale proč ne, státní sféra potřebuje spoustu podnětů a pravidel ze soukromé sféry. A některé z osobností, které jste pro svoji vizi přesvědčil, dávali velkou naději na změnu. Co jsem očekával a na co se těšil?

 • hmotná odpovědnost úředníků a jejich odbornost – před volbami jedno z hlavních témat vašeho hnutí. Výsledkem je Služební zákon, který garantuje úřední definitivu bez definované odpovědnosti úředníků (např. dle návrhů TOP09 a STAN). Zákon obsahující politické (= neodborné) náměstky na ministerstvech.
 • nezávislost úředníků na politické reprezentaci je přesně to po čem jste vy volal. Bylo smutné vidět, kolik personálních změn provedli ministři ANO včetně vás před účinností služebního zákona. Mnoha případech (např. náměstci Pros, Wagenknecht, později Hornochová) rozhodně nešlo o odchod z důvodu nedostatečné odbornosti, navíc šlo o odchod lidí, které jste s sebou do státní sféry přivedl.d
 • nárůst úředníků na MF ČR je mezi roky 2015 a 2016 nejvyšší u vás. V přímém rozporu s deklarovanou snahou “zefektivňovat” provoz státu. (z 1471 na 1643, +11% meziročně). O celkovém nárůstu úředníků o 7000 tabulkových míst nemluvě :-(.
 • oceňuji elementární otevřenost MF ČR ve formě otevřených dat.
 • Registr smluv – zákon je zásadně jiný – horší a méně účinný a s odloženou splatností – než textace, se kterou před volbami 2014 souhlasila podstatná část koaličních poslanců včetně poslanců ANO. Ale buďme rádi alespoň za to, co se podařilo schválit. I navzdory některým poslancům ANO (Berdychová, Okleštěk, Sedláček a Sedlář). Na druhou stranu oceňuji, že na MF ČR se principy tohoto zákona řídíte již dříve. Bohužel vaši straničtí kolegové nikoliv.

EET a otevřenost

EET je velké téma vašich oponentů. Já s principem EET nemám problém (což je na delší a jiný článek). Bohužel EET s ukázalo býti zásadním důkazem o rozporu vašich slov a slibů s realitou.

Před volbami jste kritizoval zmanipulovaná výběrová řízení, domluvená VŘ a zneužívání VŘ v režimu “jednacího řízení bez uveřejnění”, zejména v oblasti IT.

A co jste udělal vy při první příležitosti:

 • s argumentem na “citlivost zpracovávaných dat” jste převedl projekt pod Státní pokladnu Centrum sdílených služeb s cílem vytvořit EET a další projekty interně. Bez ohledu na zřejmou, a nyní i potvrzenou absolutní kapacitní a odbornou neschopnost SPCSS tento úkol splnit.
 • Bez výběrového řízení, účelově rozdělenou zakázkou na 3x 1.999.999 Kč (1 Kč pod zákonný limit) jste zadal analýzu EET. Tuto jste poté odmítl publikovat a uveřejnil jste ji až poté, co její plné znění uveřejnila média.
 • Kvalita analýzy za 6 miliónu korun obsahuje řadu chyb, je na úrovni slabé bakalářské práce studenta ČVUT a ukázala, že systém neobsahuje žádné centrální zabezpečení dat, ochranu před neoprávněným přístupem a použitá šifrování jsou již nedoporučovaná.
 • Navzdory všem proklamacím a existenci SPCSS jste se rozhodl zadat implementaci EET firmě IBM, zcela bez výběrového řízení. S očekávanou cenou 50 miliónu korun. Jako součást projektu ADIS, jenž nebyl soutěžen ani jednou od roku 1992, pod hlavičkou Generálního finančního ředitelství. A problémů spojených s SPCSS a GFŘ je více.
 • Přes nesouhlas RVIS se tohoto postupu nechcete vzdát a stále odmítáte otevřené VŘ.

Makáme

Krásné, úderné heslo. Skvěle se vyjímá na billboardech. A realita?

 

Konflikt zájmů

Příležitostně se porovnáváte s p. Bloombergem, zejména v tom, že jste stejně kritizován ohledně konfliktu zájmů jako on. Bohužel vy jste pro zmírnění konfliktu zájmů neudělal nic, a už vůbec nic dobrovolně nad rámec zákona. To jste mohl, mohl jste tak prokázat osobní zájem jít příkladem a tento střet zájmů zmírnit. Odmítl jste to.

P. Bloomberg vykonával svou funkci starosty New Yorku (rozsahem a rozpočtem +- premiér ČR) pod výrazně tvrdší zákonem o konfliktu zájmů, ale p. Bloomberg šel výrazně nad rámec tohoto zákona (porovnání), a to plně dobrovolně. Mimo jiné měl zakázáno on, i jeho firmy obchodovat a spekulovat v souvislosti se vším, co se týkalo státu NY a musel zveřejnit veškeré aktuální obchodní kontakty se státem NY.

Tvrdá data o obchodování vašich firem v čele s Agrofertem ukazují jejich nárůst v obchodování se státem o desítky procent meziročně. A vaše reakce? “Mě to nezajímá, každý ví, že jsem v konfliktu zájmů od chvíle,kdy ráno vstanu”. Pár příkladů:

Chamtivost, nečestnost – prostě Čapí hnízdo

Úplně samostatná kapitola, v objemu peněz skoro zaokrouhlovací chyba, ale já si z ní beru několik závěrů:

 • Kauza Čapí hnízdo je – podle všech dostupných informací, kterých je už dost a jsou skutečně přesvědčivé – poměrně triviálním dotačním podvodem, provedeným navíc  hloupým způsobem.
 • Těžko říci, zda šlo o porušení zákona, ve formalistickém Česku možná ani ne. Ale fakticky jde o podvod, zakrytý jen triviální právní fintou. A důkazů, že šlo jen o právní kličku je mnoho. (např. zde, zde, zde)
  • Změny vlastnictví a lidi, kteří řídily či kontrolovaly firmu Farma Čapí hnízdo a.s. v době dotace, jsou v jednoznačném přímém vztahu k vám osobně (vaše dcera, bratr vaší partnerky), tak ke společnosti Agrofert
  • Pozemky patří firmě IMOBA, 100% vlastněné firmou SynBiol, která je 100% vlastněná Andrejem Babišem. Je jiným, vámi.
  • doména capihnizdo.cz byla od roku 2007 nepřetržitě ve vlastnictví firmy Agrofert Holding.
  • Agrofert ručil za úvěr 350 mil. Kč pro firmu Farma Čapí hnízdo.
  • Agrofert půjčil této firmě auto.
  • Právníci i notáři byli stejní, jaké používá Agrofert i Vy.
  • Existují desítky článků, vašich citací, rozhovorů, fotografií i video záznamů z let 2010-2014, kde se otevřeně přiznáváte k tomu, že Čapí hnízdo “je vaše”. O slavné citaci “nejlepší nápad mého života” z roku 2015 nemluvě.
 • Manipulace (a to nikoliv jediné) s personálním obsazením Auditního orgánu MF ČR, orgánu, který má a musí prověřovat vášimi firmami obdržené dotace.
 • Snaha o nezákonné zjištění informací o vyšetřování dotace na Čapí hnízdo ze strany vašeho náměstka Tomáše Vyhnánka. Toto zneužití postavení vaším přímým podřízeným bez toho, aniž byste tohoto člověka okamžitě vyhodil, odsoudil a ujistil veřejnost, že zcela podporujete nezávislé vyšetření celé věci je pro mě v celé aféře to NEJHORŠÍ.
  Ano, formálně se od jeho činu distancujete, ale současně říkáte “nevidím nic zvláštního na tom, že obešel dva své podřízené ředitele”.

 

Ocituji J.Hlavenku, který to napsal krásně, a lépe než bych dokázal já sám

Proč se tak stalo? Mám vysvětlení. Je známo a mnohokrát dobře dokladováno, že velmi mocní lidé postupně ztrácejí určité vnímání a rozlišování. Že tak jako už dávno ztratili vnímání rozdílu mezi férovým a neférovým, etickým a neetickým, mezi lhaním a říkáním pravdy, tak postupně ztrácejí schopnost rozlišovat mezi legálním a nelegálním. Protože přece “všechno jde”, všechno projde, všechno nějak s právníkama pošéfuju: zákony jsou na mě krátké, tedy neplatí, nemusím se jimi řídit, hranice mezi legálním a nelegálním přestává existovat, což samozřejmě velmi zjednodušuje život.

 

Vážený pane Babiši, 

Zklamal jste mě, množství splněných slibů vidím pomálu, ale za to se naplnilo mnoho obav mých přátel a některé mé skryté obavy. Nevěřím vám, že chcete a jste vůbec ochoten provést alespoň část změn, které slibujete. Vaše činy vás usvědčují. Přál jsem si tu mít “našeho českého” Bloomberga.

Vy Bloombergem nejste a nikdy nebudete.

Svými činy jste prokázal, že jste populistou, který se stará o svůj soukromý zájem, nikoliv zájem veřejný. Stal jste se českým Berlusconim.

Nejsem jen zklamán, já už vám nevěřím.

Tagged ,