Tag Archives: CSSD

ČSSD – ego a idiocie nad všechny peníze strany

Ten příběh je prostý. V roce 1997 uzavřela ČSSD smlouvu s právníkem Z.Altnerem ohledně zastupování ve sporu o Lidový dům – tradiční sídlo ČSSD. Smlouvu za ČSSD podepsali Miloš Zeman, tehdejší předseda ČSSD a Ivo Svoboda, tehdejší místopředseda ČSSD.

V roce 2000 Altner spor vyhrál a od ČSSD dostal zaplaceno 16.807.042 Kč za právní služby. Další částku ve výši 33.614.084,– Kč ze stejného titulu složila do soudní úschovy, jelikož na tuto částku si kromě JUDr. Altnera dělali nárok též jeho smluvní partneři JUDr. Václav Halbich a JUDr. Zdeněk Hájek (tento spor podle ČSSD ještě nebyl vyřešen).

V roce 2007 první instance soudu dala za pravdu ČSSD a odmítla požadavky Altnera na další peníze (v té době 77 mil. Kč). V roce 2016 druhá instance soudu pravomocně rozhodla o plném nároku Altnera na vyplacenou odměnu

Smlouva mezi ČSSD a Altnerem není veřejně známá, ale podle všech dostupných informací obsahovala jednotlivé odměny za tyto jednotlivé služby:

 • zastupování u soudu v případě úspěšného vyřešení sporu. Odměnou mělo být 10% hodnoty vysouzeného majetku. Altner dostal 16M, dalších 33M nikoliv.
 • zajištění úhrady dlužného nájemného za dřívější pronájem Lidového domu. Odměnou bylo 18,515.228 Kč (což je částka důležitá dá). Tuto odměnu Altner nedostal a soudil se o ni s ČSSD

Co je však zajímavé a co ukazuje na ukázkovou idiocii  Zemana a Svobody jsou další podmínky smlouvy. Mezi ne patří zejména

 • úroky z prodlení ve výši 10 % z dlužné částky ročně
 • smlouvní pokuta z prodlení ve výši 0.3% z dlužné částky denně.

Podnikám už přes 20 let, ale NIKDY jsem nepodepsal smlouvu se smluvní pokutou vyšší než 0.05% denně. Je pro zajímavost, výše smluvní pokuty 0,05% je vyšší než dvojnásobek aktuálně uplatnitelného úroku z prodlení.

Tzn. že Zeman se Svobodou bez problému podepsali smlouvní pokutu 10x vyšší než je obvyklé a současně se rozhodli nezaplatit všechny peníze, kterým se zavázali smluvně zaplatit.

A teď se ten seznamu idiotů v čele ČSSD dejme pěkně do časového rámce.

 • 2000 – ukončen spor o Lidový dům, smlouva začala být aktivní a peníze měly být vyplaceny. Předsedou ČSSD byl Miloš Zeman, premiér.
 • 2001 – 2004Vladimír Špidla – od 7. dubna 2001 – 26. června 2004 je předsedou Vladimír Špidla, bývalý premiér ČR (2 roky), 6 let EU komisařem, od října 2011 je ředitelem sociálnědemokratického think-tanku Masarykova demokratická akademie a od roku 2014 působí jako ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády.
 • 2004 – 2005Stanislav Gross, předseda ČSSD, necelý rok premiér, poté rentiér.
 • září 2005 – květen 2005 – Bohuslav Sobotka, pověřen řízením ČSSD.
 • 2007 – prvoinstanční soud se přiklonil na stranu ČSSD.
 • 2005 – 2010 – Jiří Paroubek, předseda ČSSD, 1 rok premiér ČR.
 • 2010 – 2016 – Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD, 4 roky ministr financí ČR, 2 roky premiér ČR.

16 let mělo 5 předsedů ČSSD nabitou pistoli u hlavy, z toho 7 let Bohuslav Sobotka, a nikdo z nich nepodnikl žádný relevantní pokus o zaplacení, dohodu či jinou formu právního zajištění ČSSD proti prohře a likvidační pokutě (se kterou ČSSD souhlasila a o které celou dobu věděla).

Největší odpovědnost za tuto situaci mají Zeman a Svoboda, jako signatáři smlouvy, a Bohuslav Sobotka, jako časově nejdéle působící předseda ČSSD tuto smlouvu neřešící.

Tito lidé, s takovou neschopností rozhodování, předvídání a uvědomění si následků svých činů, se nebyli schopni postarat ani o své, stranické peníze.

Tito lidé a celá strana ČSSD, se nyní starají o peníze a život náš všech. To není dobré.

 

PS: překvapuje mě neexistence hlasů z ČSSD volajících po zodpovědnosti vedení ČSSD. Naopak me nepřekvapuje, že Bohuslav Sobotka sám žádnou odpovědnost za tuto situaci necítí. Vždyť on ji mohl řešit jen slabých 7 let.

Tagged , , ,